Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Jaskyne v okrese Poprad

A-1 (SKALNÝ MOST)

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

A-7

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

A-8

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

ABRI MS 1

FLuviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 686m v katastri obce Vernár.

 

ABRI MS 8

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 684m v katastri obce Vernár.

 

ABRI MS 9

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 690m v katastri obce Vernár.

 

ABRI POD MALÝM MURÁŇOM (DIERA V STENE)

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.382m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

AKTÍVNY PONOR

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m s aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.190m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ALABASTROVÁ JASKYŇA

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 543m a hĺbkou 44m s výskytom sádrovca. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.390m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

BALVANITÁ DIERA

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.122m v katastri obce Vernár.

 

BAZOVÁ DIERA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 14m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 915m v katastri obce Vernár.

 

BELIANSKA JASKYŇA

Národná prírodná pamiatka. Korózna jaskyňa s dĺžkou 3.829m a hĺbkou 168m. Využívaná je na ozdravovacie speleoklimatické pobyty. Sprístupnených je asi 1.000m chodieb. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 890m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

BIELEKOVÁ JASKYŇA (BILÍKOVA JASKYŇA)

Pseudokrasová jaskyňa v žulách sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.190m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

BIVAKOVÁ JASKYŇA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

BIVAKOVÁ MEDZIBLOKOVÁ JASKYŇA (AUTOBUS)

Jaskyňa s dĺžkou 10m vytvorená v granitoch. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

BLAJZLOCH

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 885m v katastri obce Vernár.

 

BLAJZLOCH 1

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 17m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v katastri obce Vernár.

 

BOGAZ

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.958m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

BOHUŠOV ÚKRYT

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3,5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

BRATISLAVSKÁ PRIEPASŤ

Korózna jaskyňa s hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

BRATISLAVSKÁ SONDA NAD SVIŠŤOVOU DOLINOU

Jaskyňa s hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.942m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

BRLOH pri Lučivnej

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Lučivná.

 

BRLOH pri Tatranskej Lomnici

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 850m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

BRLOH V ZÁREZE ŽELEZNIČKY POD BENKOVOM

Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách, v Kráľovej holi v nadmorskej výške 791m v katastri obce Liptovská Teplička.

 

BÚRKA (HROM, BOUŘE)

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 10m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

CIGÁNSKY KOMÍN (PRIEPASŤ ŽDIAREC, PSÍKOVÁ)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 45m a hĺbkou 20m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 780m v katastri obce Spišská Teplica.

 

ČAROVA MORÉNA

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ČERVENÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.280m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ČIERNA DIERA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.920m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ČIERNOHORSKÝ JASKYNNÝ SYSTÉM

Fluviokrasovo-rútivý Čiernohorský jaskynný systém má dĺžku 2.360m a hĺbku 232m. Vyskytujú sa v ňom netopiere. Súčasťou jaskynného systému sú jaskyne Čiernohorská nižná, Kamenné oči, Malá jaskyňa a Veterná jaskyňa. Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa Čiernohorská nižná sa nachádza v nadmorskej výške 1.500m. Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa Kamenné oči (Jaskyňa kamenných očí) sa nachádza v nadmorskej výške 1.550m. Kryogénna Malá jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 1.614m. Fluviokrasovo-rútivá Veterná jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 1.458m. Jaskynný systém sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

DAŽĎOVÁ PRIEPASŤ

Erózna jaskyňa s dĺžkou 27m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 920m v katastri obce Vernár.

 

DERAVÝ DOM

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 41m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 950m v katastri obce Vernár.

 

DETSKÁ PRIEPASŤ

Fluviokrasová jaskyňa s hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.115m v katastri obce Vernár.

 

DIERA

Erózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 926 katastri obce Vernár.

 

DIERA MS 1 (MALÝ SOKOL 1)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 633m v katastri obce Vernár.

 

DIERA MS 4

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 746m v katastri obce Vernár.

 

DIERA NAD CESTOU

Korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 745m v katastri obce Vernár.

 

DIERA NAD OKNOM

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.200m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

DIERA NAD STARÝMI OBJAVITEĽMI

Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.301m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

DIERA NAD SUCHOU JASKYŇOU

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.560m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

DIERA POD BALVANMI

Jaskyňa s dĺžkou 52m a hĺbkou 36m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.800m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

DIERA POD FIRNOVOU JAMOU

Jaskyňa s hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.752m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

DIERA POD HREBEŇOM

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

DIERA POD SKRYTOU PRIEPASŤOU

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.550m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

DIERA POD VEĽKOU KAMENISTOU

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 13m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 2.079m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

DIERA PRI DVOCH PSOCH

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.101m v katastri obce Vernár.

 

DIERA PRI KÓTE 1944

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.940m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

DIERA S PADAJÚCIM KAMENÍM

Rozsadlinová jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.915m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

DIERA V MEDZISTENÁCH (M-2)

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.212m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

DOBOŠOVA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

DOLNÝ PELECH

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.032m v katastri obce Vernár.

 

DVOJČA

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 850m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

DVOJVCHODOVÁ

Korózna jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 937m v katastri obce Vernár.

 

ESÍČKO

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.120m v katastri obce Vernár.

 

FAIXOVA ČUBA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 23m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.400m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

FALOŠNÁ DIERA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách, v Prednej holi v nadmorskej výške 1.238m v katastri obce Vernár.

 

FEROVA JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 26m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 925m v katastri obce Vernár.

 

FINDŽALKA

Erózno-rútivo-kryogénna jaskyňa s hĺbkou 20m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.770m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

FIRNOVÁ JAMA

Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 60m a hĺbkou 41m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.785m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

FOSÍLNY PONOR HOLIČNÉ (ZÁVRT HOLIČNÁ V ZATRAČANOM)

Fluviokrasová ponorová jaskyňa s hĺbkou 12m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách, v Kráľovej holi v nadmorskej výške 1.188m v katastri obce Liptovská Teplička.

 

GORIČKOVÁ 1 (G-1)

Puklinová chodba s dĺžkou 10m. Končí po 10m neprielezným zúžením. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.650m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

GORIČKOVÁ 2 (G-2)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m s dvojitým vchodom. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.650m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

GORIČKOVÁ 4 (G-4)

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 22m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.700m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

GORIČKOVÁ 5 (G-5)

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.650m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

GORIČKOVÁ 7 (G-7)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.642m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

GRAVITAČNÁ JASKYŇA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

HARIŠŇA

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 7m, hĺbkou 4m a výskytom podlahového ľadu. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.808m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

HAVRANIA JASKYŇA (KOZIA JASKYŇA, A-5)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 109m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.600m v katastri obce Ždiar.

 

HINCAVA 1

Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v travertínoch. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 830m v katastri obce Hranovnica.

 

HINCAVA 2

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 13m vytvorená v travertínoch. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 865m v katastri obce Hranovnica.

 

HINCAVA 3

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 17m a hĺbkou 6m vytvorená v travertínoch. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 887m v katastri obce Hranovnica.

 

HINCAVA 4

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 12m a hĺbkou 4m vytvorená v travertínoch. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 887m v katastri obce Hranovnica.

 

HINCAVA 5

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 10m a hĺbkou 6m vytvorená v travertínoch. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 887m v katastri obce Hranovnica.

 

HINCAVA 6

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 4m vytvorená v travertínoch. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 882m v katastri obce Hranovnica.

 

HINCAVA 7 (TJH-1)

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 20m a hĺbkou 5m vytvorená v travertínoch. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v katastri obce Hranovnica.

 

HINCAVA 8 (TJH-2)

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 18m a hĺbkou 8m vytvorená v travertínoch. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v katastri obce Hranovnica.

 

HINCAVA 9 (TJH-3, TUNELOVÁ JASKYŇA)

Rozsadlinovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 9m vytvorená v travertínoch. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v katastri obce Hranovnica.

 

HLINA

Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 68m a hĺbkou 19m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 885m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

HODKOVA DIERA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v katastri obce Spišský Štiavnik.

 

HORNÁ JASKYŇA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.530m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

HORNÝ PELECH

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.032m v katastri obce Vernár.

 

HUČIVÁ DIERA (RAUSCH KELLER)

Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 16m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 936m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA KĽÚČIK

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.150m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA KOMORA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA KOPAČIEK

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA KVAPKAJÚCEJ VODY

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 687m v katastri obce Vernár.

 

JASKYŇA NA ČLOVEČEJ SKALE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 25m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách, v Prednej holi v katastri obce Vernár.

 

JASKYŇA NAD BIVAKOM

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA NAD BRÁNKOU

Korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Výskyt netopierov. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA NAD BRLOHOM

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.390m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA NAD JAVOROM v Belianskych Tatrách

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA NAD JAVOROM vo Vysokých Tatrách

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 26m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.350m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA NAD ĽADOVOU KAMZÍČOU

Jaskyňa s dĺžkou 12m a hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.700m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA NAD SUTINOU (JASKYŇA POD PIAGROM)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 17m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.680m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA NAD ZELENOU

Jaskyňa s dĺžkou 20m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.485m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA NA KONCI

Korózna jaskyňa s dĺžkou 16m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.710m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA POD BALVANOM

Korózna jaskyňa s dĺžkou 24m a hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 885m v katastri obce Hranovnica.

 

JASKYŇA POD BARBOLICOU 1 (JASKYŇA ZA BARBOLICOU)

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 24m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 855m v katastri obce Vernár.

 

JASKYŇA POD BARBOLICOU 2

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 855m v katastri obce Vernár.

 

JASKYŇA POD BRLOHOM

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.370m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA POD ČIERNOHORSKÝM ÚPLAZOM

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 65m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.450m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA POD ČISOVKOU (JASKYŇA V TISOVKÁCH)

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.220m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA POD ELEKTRÁRŇOU 1 (ELEKTRÁRENSKÁ JASKYŇA)

Korózno-kryogénno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 746m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA POD ELEKTRÁRŇOU 2

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 745m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA POD ELEKTRÁRŇOU 3

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 744m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA POD ELEKTRÁRŇOU 4

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 748m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA POD ELEKTRÁRŇOU 5

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 746m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA POD HRADOM

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA POD HREBEŇOM pri Tatranskej Lomnici

Zlomovo-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.440m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA POD HREBEŇOM pri Vernári

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.100m v katastri obce Vernár.

 

JASKYŇA POD JAVOROM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Slúži ako zvierací brloh. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Spišská Teplica.

 

JASKYŇA POD KARDOLINOU

Zlomovo-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 768m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA POD KÓTOU 1950

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 10m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.939m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA POD MALÝM MURÁŇOM

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.390m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA POD MOSTOM

Zlomovo-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 746m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA POD PREVISOM

Zlomovo-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 25m vytvorená v biotitickom granodiorite. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.566m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

JASKYŇA POD RAMPOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 18m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách, v Kráľovej holi v nadmorskej výške 1.008m v katastri obce Liptovská Teplička.

 

JASKYŇA POD SKOBOU

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA POD STARÝM

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

JASKYŇA POD ÚPLAZOM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 278m a hĺbkou 96m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.735m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA POD VEŽOU

Korózna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA POD VRCHOLOM

Erózna jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 965m v katastri obce Vernár.

 

JASKYŇA PRI CESTE

Zlomovo-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 750m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA PRI CHODNÍKU

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.250m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA PRI JEDLIČKE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v katastri obce Vernár.

 

JASKYŇA PRI LYŽICOVOM ZÁVRTE

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 2.005m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

JASKYŇA PRI MLYNE

Korózna jaskyňa s dĺžkou 17m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 835m v katastri obce Štrba.

 

JASKYŇA PRI OHNISKU

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 900m v katastri obce Vernár.

 

JASKYŇA PRI SKALNOM OKNE

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 930m v katastri obce Vernár.

 

JASKYŇA PRI SPLAVE

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 842m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA PRI STAREJ SKOBE

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 915m v katastri obce Vernár.

 

JASKYŇA PRI ŽĽABE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 31m s historickými nápismi. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.425m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA SO STROMOM

Zlomovo-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v biotitickom granodiorite. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.613m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

JASKYŇA STARÝCH OBJAVITEĽOV – BALÓNOVÁ JASKYŇA

Jaskynný systém s dĺžkou 505m. Skladá sa z Jaskyne starých objaviteľov a Balónovej jaskyne. Fluviokrasová Jaskyňa starých objaviteľov sa nachádza v nadmorskej výške 1.255m. Jaskynný systém sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA S VÝZDOBOU

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 10m s výskytom kalcitových speleotém. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.567m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

JASKYŇA ŠTYROCH MEDVEĎOV

Jaskyňa s dĺžkou 70m a hĺbkou 22m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.340m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA TROCH HRÍBOV

Jaskyňa s hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.400m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA V DLHEJ STENE 1

Zlomovo-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.060m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V DLHEJ STENE 2

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.380m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA VERNÝCH

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 870m a hĺbkou 70m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.520m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA V HUDÁKOVSKOM PONORE (JASKYŇA V HUDÁKOVOM PONORE)

Ponorová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 100m, hĺbkou 35m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách, v Kráľovej holi v katastri obce Liptovská Teplička.

 

JASKYŇA V JAVOROVOM ŠTÍTE

Rozsadlinovo-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 11m vytvorená v granitoch. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V KOSODREVINE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.550m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA V KOSTOLÍKU 1

Jaskyňa s dĺžkou 25m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

JASKYŇA V KOSTOLÍKU 2

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

JASKYŇA V KOSTOLÍKU 3

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

JASKYŇA V KOZOM CHRBTE 1

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.000m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V KOZOM CHRBTE 2

Zlomovo-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.000m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V LOME I

Zasypaná korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V LOME II

Korózna jaskyňa s dĺžkou 7m a hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V MLYNÁRIKU

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA V MURÁNIKU

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 97m a hĺbkou 14m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách, v Kráľovej holi v nadmorskej výške 955m v katastri obce Liptovská Teplička.

 

JASKYŇA V OSTRVE

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 10m vytvorená v biotitickom granodiorite. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.627m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

JASKYŇA VO VRCHU NOVÝ 1

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 33m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.409m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA VO VRCHU NOVÝ 2 (VRCHNÁ JASKYŇA VO VRCHU NOVÝ)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 55m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.548m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA VO VRCHU NOVÝ 3

Korózna jaskyňa s dĺžkou 674m a hĺbkou 54m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.791m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA V RAKÚSKEJ TURNI 1

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V RAKÚSKEJ TURNI 2

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V RAKÚSKEJ TURNI 3

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V RAKÚSKEJ TURNI 4

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V RAKÚSKEJ TURNI 5

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V RAKÚSKEJ TURNI 6

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V RAKÚSKEJ TURNI 7

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V RAKÚSKEJ TURNI 8

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V RAKÚSKEJ TURNI 9

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JASKYŇA V ŠKAREDOM ŽĽABE (ĽADOVÁ PIECKA)

Jaskyňa s dĺžkou 125m s ľadovou výplňou. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.510m v katastri obce Ždiar.

 

JASKYŇA V ŠKAREDOM ŽĽABE A-2

Jaskyňa s hĺbkou 24m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

JASKYŇA V ŠKAREDOM ŽĽABE A-3

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

JASKYŇA V ŠKAREDOM ŽĽABE A-4

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

JASKYŇA V TEMNIAKU (T-3)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.940m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

JASKYŇA V ZÁREZE 1 (LÍŠČIA JASKYŇA, ŠTRBA 1)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 35m vytvorená vo vápnitých pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 840m v katastri obce Štrba.

 

JASKYŇA V ZÁREZE 2

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 65m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 841m v katastri obce Štrba.

 

JASKYŇA V ZÁREZE 3

Jaskyňa s hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Štrba.

 

JASKYŇA V ZÁREZE 4

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Štrba.

 

JASKYŇA V ZÁREZE 5

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Štrba.

 

JASKYŇA V ŽĽABE

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 31m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.438m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JASKYŇA V ŽĽABE (BARBOLICA)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 945m v katastri obce Vernár.

 

JASKYŇA V ŽLEBINSKÝCH TURNIACH 1

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.200m v katastri obce Ždiar.

 

JASKYŇA ZA SKALOU

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Lučivná.

 

JASKYŇA ZA SMREKOM

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.505m v katastri obce Ždiar.

 

JASKYŇA 3.JÚNA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.300m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

JAVORINKA (JASKYŇA NAD STAROU POĽANOU)

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 94m a hĺbkou 44m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.505m v katastri obce Ždiar.

 

JAVORINKA – NÁDEJNÁ

Národná prírodná pamiatka. Jaskynný systém s dĺžkou 11.936m a hĺbkou 480m. Skladá sa z jaskýň Javorinka a Nádejná jaskyňa. Fluviokrasová jaskyňa Javorinka s aktívnym vodným tokom a osteologickými nálezmi sa nachádza v nadmorskej výške 1.240m. Fluviokrasovo-korózna sa nachádza v nadmorskej výške 1.490m. Jaskynný systém sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JAVOROVÉ OKNO

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.400m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JAZVEČIA NORA

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, vo Važeckom chrbáte v nadmorskej výške 938m v katastri obce Štrba.

 

JELENÍ ÚKRYT

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.150m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JANDOVA DIERA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 31m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.630m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JELENIA HLAVA

Jaskyňa s dĺžkou 13m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v katastri obce Hranovnica.

 

JURGOVSKÁ DIERA

Jaskyňa s dĺžkou 36m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.600m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JURGOVSKÁ PRIEPASŤ

Jaskyňa s dĺžkou 40m a hĺbkou 21m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.750m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

JURGOVSKÝ KOMÍN

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.750m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

KAMENNÉ MLIEKO (M-1)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 27m s výskytom mäkkého sintra. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.182m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

KAMZÍČIA JASKYŇA

Zlomovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 30m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.800m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KAMZÍČIA JASKYŇA (KOZIA JASKYŇA)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 47m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 2.002m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

KAMZÍČIA PUKLINA

Jaskyňa s dĺžkou 30m a hĺbkou 5m. Osteologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.620m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

KAMZIČÍ ÚKRYT (KAMZIČÍ VÝHĽAD)

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.800m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

KAPLNKA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 945m v katastri obce Vernár.

 

KARFIOLOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 907m v katastri obce Vernár.

 

KAROLA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.955m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KEŠELOVA DIERA

Ponorová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 62m s aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.016m v katastri obce Vernár.

 

KLESAJÚCA DIERA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

KĽUKATÁ JASKYŇA

Erózna jaskyňa s dĺžkou 22m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 900m v katastri obce Vernár.

 

KOLOVÁ DIERA

Jaskyňa s dĺžkou 14m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.600m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

KOLOVÁ PUKLINA

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.600m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

KONCOVÁ DIERA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 950m v katastri obce Vernár.

 

KONIAROVA JASKYŇA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 327m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.090m v katastri obce Vernár.

 

KONSKÁ DIERA (DRAČIA DIERA, ČERTOVA DIERA, SIKOROVA JAMA)

Korózno-rútivá jaskyňa s hĺbkou 20m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, vo Važeckom chrbáte v nadmorskej výške 933m v katastri obce Štrba.

 

KONVALINKOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 855m v katastri obce Vernár.

 

KOPA 1

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.033m v katastri obce Vernár.

 

KOPA 2

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.017m v katastri obce Vernár.

 

KOPSKÁ JASKYŇA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 50m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v katastri obce Vernár.

 

KOSOVKOVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.510m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

KOSTOLÍK (KOSTOLNÁ JASKYŇA)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 23m s ľadovou výplňou. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.490m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

KRASOVÁ DUTINA POD SUCHOU JASKYŇOU

Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 900m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

KRÁTKA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Spišská Teplica.

 

KREMENCOVÁ JASKYŇA

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 9m vytvorená v kremencoch. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.330m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KREMENCOVÁ JASKYŇA 1

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.869m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KREMENCOVÁ JASKYŇA 2

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.867m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KREMENCOVÁ JASKYŇA 3

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.852m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KRESANICA (NIŽNÁ KRESANICA, VEĽKÁ KRESANICA)

Rozsadlinovo-korózno-rútivá jaskyňa s hĺbkou 71m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.985m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KRESANICA 1 (KR-1)

Zlomová jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.965m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KRESANICA 2 (KR-2)

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 2.003m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KRESANICA 4 (KR-4)

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 5m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 2.001m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KRESANICA 5 (KR-5)

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.995m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KRESANICA 7 (KR-7)

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 7m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 2.040m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KRESANICA 8 (KR-8)

Zlomovo-korózna jaskyňa s hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 2.080m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KRESANICA 11 (KR-11)

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 62m a hĺbkou 30m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 2.077m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KRESANICA 15 (KR-15)

Zlomová jaskyňa s hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 2.080m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KRESANICA 17 (KR-17, ZÁVRT NAD VEĽKOU KRESANICOU)

Zlomová jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 2.015m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

KRKAVČIA DIERA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 975m v katastri obce Vernár.

 

ĽADOVÁ JASKYŇA POD KOŠIAROM

Jaskyňa s dĺžkou 20m a hĺbkou 5m s ľadovou výplňou. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.550m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ĽADOVÁ JAVOROVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.250m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ĽADOVÁ KAMZÍČIA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 125m a hĺbkou 20m s občasnou ľadovou výplňou. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.700m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ĽADOVÁ MORŇA

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 45m so sezónnym výskytom ľadu. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.880m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ĽADOVÁ PIVNICA (ĽADOVÝ SKLEP, ĽADOVÁ PIVNICA POD ORGANOM)

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 50m, hĺbkou 18m a ľadovou výplňou. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.433m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

ĽADOVÁ PRIEPASŤ

Korózno-kryogénna jaskyňa s hĺbkou 60m a ľadovou výplňou. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.938m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ĽADOVÉ OKNO

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m a ľadovou výplňou. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.800m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

LASTOVIČIA JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.060m v katastri obce Vernár.

 

LIEČIVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 46m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

LISTOVÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 980m v katastri obce Vernár.

 

LÍŠČIE DIERY

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 52m a hĺbkou 27m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, vo Važeckom chrbáte v nadmorskej výške 938m v katastri obce Štrba.

 

LOPUŠNÁ JASKYŇA 1

Korózna jaskyňa s dĺžkou 28m. Archeologické nálezy z novoveku a paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Lučivná.

 

LOPUŠNÁ JASKYŇA 3

Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Lučivná.

 

LOPUŠNÁ JASKYŇA 4

Korózna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Lučivná.

 

LOVECKÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 357m a hĺbkou 38m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.508m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

LUČIVNIANSKA JASKYŇA 1 (DLHÁ DIERA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 34m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 800m v katastri obce Lučivná.

 

LUČIVNIANSKA JASKYŇA 2 (JASKYŇA V PREDNOM KOLEMBERGU, JASKYŇA PIVNICA PRI LUČIVNEJ)

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 83m. Paleontologické nálezy. Využívaná bola počas 2.svetovej vojny. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 796m v katastri obce Lučivná.

 

LUČIVNIANSKA JASKYŇA 3

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 783m v katastri obce Lučivná.

 

LUČIVNIANSKA JASKYŇA 4

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Lučivná.

 

LUČIVNIANSKA JASKYŇA 5

Fluviokrasovo-korózna úplne zasypaná jaskyňa s hĺbkou 4m. Využívaná bola počas 2.svetovej vojny. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 800m v katastri obce Lučivná.

 

LUČIVNIANSKA JASKYŇA 6 (PUKLINOVÝ OTVOR-PREPADLISKO)

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 3m a hĺbkou 2m zasypaná pri úprave lyžiarskej trate. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 780m v katastri obce Lučivná.

 

LUJA (ČÍŽIKOVA DIERA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

MAČACÍ KOMÍN

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 23m a hĺbkou 15m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 936m v katastri obce Vernár.

 

MALÁ JASKYŇA V MONKOVEJ DOLINE

Zlomovo-rútivá jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

MALÁ JASKYŇA V ŽĽABE (DIERA NA GRUDI)

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.550m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

MALÁ JAVOROVÁ DIERA

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.400m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

MALÁ POĽOVNÍCKA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

MALÁ TRISTARSKÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 10m a hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

MALÝ SOKOL 5 (MS 5)

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 785m v katastri obce Vernár.

 

MEDVEDIA JASKYŇA pri Štrbskom Plese

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 146m a hĺbkou 14m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.700m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

MEDVEDIA JASKYŇA pri Tatranskej Javorine

Korózna jaskyňa s dĺžkou 26m.Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.417m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

MEDZIBLOKOVÁ JASKYŇA PRI MAGISTRÁLE I (JEDNODUCHÁ PODBLOKOVÁ JASKYŇA)

Jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v granitoch. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

MEDZIBLOKOVÁ JASKYŇA PRI MAGISTRÁLE II (JASKYŇA OPRETEJ SKALNEJ PLATNE)

Jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v granitoch. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

MEDZIBLOKOVÁ JASKYŇA PRI MAGISTRÁLE III (JASKYŇA V ZÁKRUTE)

Jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v granitoch. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

MEDZIBLOKOVÁ JASKYŇA PRI MAGISTRÁLE IV (DIERA POD CHODNÍKOM)

Jaskyňa s dĺžkou 7m vytvorená v granitoch. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

MEDZIBLOKOVÁ JASKYŇA PRI MAGISTRÁLE V

Jaskyňa s dĺžkou 6m vytvorená v granitoch. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

MEDZIBLOKOVÁ JASKYŇA PRI MAGISTRÁLE VI (JASKYŇA NA HREBIENKU)

Jaskyňa s dĺžkou 3m vytvorená v granitoch. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

MENGUSOVSKÁ JASKYŇA (PONOR POD KIMBERGOM)

Zasypaná fluviokrasová jaskyňa s hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 785m v katastri obce Mengusovce.

 

MESAČNÝ TIEŇ

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 31.540m, hĺbkou 451m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.768m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

MICHAĽÁKOVA DIERA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.638m v katastri obce Ždiar.

 

MLYNICA (RATICOVÁ DIERA)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách, v Prednej holi v nadmorskej výške 1.230m v katastri obce Vernár.

 

MURÁNSKA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 335m a hĺbkou 60m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.559m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

MURÁNSKA PRIEPASŤ

Jaskyňa s hĺbkou 15m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.640m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

MURÁNSKE OKNO

Korózna jaskyňa s dĺžkou 100m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.650m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

NAD PRIEVANOVOU V KOSOVKE

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.760m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

NEDOSTUPNÁ

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

NENÁPADNÁ DIERA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

NEPRIELEZNÁ JASKYŇA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 855m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

NÍZKA CHODBA

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.800m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

NIŽNÁ CHORVÁTSKA PUKLINA

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.750m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

NIŽNÁ SVIŠŤOVÁ JASKYŇA (KOVALOVA PRIEPASŤ)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 18m, hĺbkou 16m a ľadovou výplňou. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.485m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

NOVÁ ÉRA

Fluviokrasovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 267m a hĺbkou 121m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.680m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

NOVÁ KRESANICA

Zlomovo-fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 820m a hĺbkou 194m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 2.016m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

NOVÁ VÝCHODNÁ JASKYŇA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

OBČASNÁ VYVIERAČKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 450m, hĺbkou 41m a občasným vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.450m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

OBČASNÝ PONOR

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

OKNO

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.310m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

OKNO NAD CHODNÍKOM

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

OKNO POD HREBEŇOM (OKNO NAD HREBEŇOM)

Korózna jaskyňa s hĺbkou 22m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

OKNO V MEDZISTENÁCH

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.200m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

OMYL

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, vo Važeckom chrbáte v katastri obce Štrba.

 

PALIESKY 1

Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 850m v katastri obce Spišská Teplica.

 

PALIESKY 2

Korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 880m v katastri obce Spišská Teplica.

 

PALIESKY 3

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 860m v katastri obce Spišská Teplica.

 

PALIESKY 4

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 820m v katastri obce Spišská Teplica.

 

PALIESKY 5

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Spišská Teplica.

 

PALIESKY 6

Korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Spišská Teplica.

 

PALIESKY 7

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Spišská Teplica.

 

PAĽKOVA JASKYŇA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.095m v katastri obce Vernár.

 

PADNUTÉ SÁNKY

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 25m a hĺbkou 9m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PAPRAMORGO (PRIEPASŤ S-7)

Zlomovo-rútivá jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.780m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

PASTIERSKA PRIEPASŤ

Korózna jaskyňa s hĺbkou 39m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.440m v katastri obce Ždiar.

 

PEKNÁ JASKYNKA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PERFORÁCIA

Korózno-rútivá jaskyňa s hĺbkou 15m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PERFOROVANÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

PEŤOVA JASKYŇA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.105m v katastri obce Vernár.

 

PLACKA

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.550m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PLAZIVKA

Korózno-erózna jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 978m v katastri obce Vernár.

 

PLNÁ ČIARA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 937m v katastri obce Vernár.

 

POD JAMAMI

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Spišská Teplica.

 

PODKOVÁRIKOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 875m v katastri obce Vernár.

 

PONOR I (P-1)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 880m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

PONOR 2 (P-2)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 74m a hĺbkou 35m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 872m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

PONOROVÁ JASKYŇA I

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.200m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PONOROVÁ JASKYŇA II

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.207m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PONOR POD TROMI STUDNIČKAMI

Ponorová fluviokrasová jaskyňa s hĺbkou 4m s aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Podtatranská kotlina, v Tatranskom podhorí v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

POSCHODOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 36m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 887m v katastri obce Vernár.

 

PRAVOTOČIVÁ DIERA

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.105m v katastri obce Vernár.

 

PRÁZDNINOVÁ CHODBA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 16m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

PREDELENÁ JASKYŇA 1

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 890m v katastri obce Vernár.

 

PREDELENÁ JASKYŇA 2 (BARBOLICA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 898m v katastri obce Vernár.

 

PREFUK

Jaskyňa s dĺžkou 16m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PREVISOVÁ JASKYŇA pri Tatranskej Javorine

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.505m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PREVISOVÁ JASKYŇA pri Tatranskej Lomnici

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

PREVISOVÁ JASKYŇA (KALSTEINOVA 1)

Rozsadlinovo-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 950m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

PRIEČNA JASKYŇA

Erózna jaskyňa s dĺžkou 26m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 880m v katastri obce Vernár.

 

PRIECHODNÁ DIERA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 860m v katastri obce Vernár.

 

PRIECHODNÁ JUŽNÁ JASKYŇA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 910m v katastri obce Vernár.

 

PRIEPASTKA NA PUKLINE

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.700m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PRIEPASŤ NA HLÚPOM VRCHU

Korózno-kryogénna jaskyňa s hĺbkou 13m a ľadovou výplňou. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.996m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

PRIEPASŤ NA ROZPADLOM GRÚNI

Zlomová jaskyňa s hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.830m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

PRIEPASŤ NA ZÁTURNI

Jaskyňa s hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách, v Kráľovej holi v katastri obce Liptovská Teplička.

 

PRIEPASŤ POD HAVRANOM

Korózna jaskyňa s hĺbkou 37m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.773m v katastri obce Ždiar.

 

PRIEPASŤ POD STENOU

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 18m a hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 890m v katastri obce Hranovnica.

 

PRIEPASŤ POD ŤUŤMOU

Jaskyňa s hĺbkou 11m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách, v Kráľovej holi v nadmorskej výške 1.140m v katastri obce Liptovská Teplička.

 

PRIEPASŤ PRI LIMBE (PRIEPASŤ NAD ZRÁZOM)

Korózna jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

PRIEPASŤ S BLOKOM (PRIEPASŤ NAD A-1, DIERA POD BALVANMI)

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 52m a hĺbkou 36m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.872m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PRIEPASŤ V STENE

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.550m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PRIEVANOVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 27m a hĺbkou 16m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.480m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PRIEVANOVÁ V KOSOVKE (MESAČNÝ SVIT)

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.659m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PRI SMREKU A-6

Kryogénna jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.

 

PUEBLO

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 14m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 955m v katastri obce Vernár.

 

PUKLINA NAD TRISTARSKÝM SEDIELKOM

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.799m v katastri obce Ždiar.

 

PUKLINA NA HREBENI

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.800m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PUKLINA NA JAVOROVOM BRDE

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

PUKLINA POD SKRYTOU PRIEPASŤOU

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.550m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PUKLINA POD SPISMICHALOVÝM TUNELOM

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.620m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PUKLINA VO VYŠNÝCH ZÁMKOCH

Jaskyňa s dĺžkou 50m a hĺbkou 15m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.850m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PUKLINA V ROZPADLINE

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.700m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PUKLINOVÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.612m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PUKLINOVÁ JASKYŇA I

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Lučivná.

 

PUKLINOVÁ JASKYŇA II

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Lučivná.

 

PUKLINOVÁ JASKYŇA POD RUMANOVÝM ŠTÍTOM

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 10m vytvorená v granitoch. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

PUKLINY POD PONOROM

Jaskyňa s dĺžkou 20m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.400m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ROZPADNUTÝ GRÚŇ 1 (R-1)

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 9m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.707m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ROZPADNUTÝ GRÚŇ 2 (R-2)

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 6m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.710m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ROZPADNUTÝ GRÚŇ 3 (R-3)

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.730m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ROZPADNUTÝ GRÚŇ 4 (R-4)

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.505m v katastri obce Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ROZPADNUTÝ GRÚŇ 5 (R-5)

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.620m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ROZPADNUTÝ GRÚŇ 6 (R-6)

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.635m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ROZPADNUTÝ GRÚŇ 7 (R-7)

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.615m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ROZSYPANÁ JASKYŇA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 799m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

SEDLÁKOVA DIERA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 309m a hĺbkou 50m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.459m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SEVERNÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 870m v katastri obce Vernár.

 

SEVERNÉ ABRI

Korózna jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 835m v katastri obce Vernár.

 

SKALINA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 950m v katastri obce Vernár.

 

SKORUŠOVA DIERA

Jaskyňa s dĺžkou 25m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.450m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SKRYTÁ DIERA

Jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.700m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SKRYTÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 27m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.080m v katastri obce Vernár.

 

SKRYTÁ PRIEPASŤ

Jaskyňa s dĺžkou 60m a hĺbkou 20m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.600m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SLANČÍKOVA JASKYŇA

Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 50m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.800m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

SNEŽNÁ JAMA

Jaskyňa s dĺžkou 20m a hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 885m v katastri obce Hranovnica.

 

SNEŽNÁ PRIEPASŤ

Rozsadlinovo-rútivá jaskyňa s hĺbkou 10m a trvalým výskytom snehu. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.805m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

SONDA MEDZI MALOLAČNIAKOM A KRESANICOU

Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

SONDA NAD LUČIVNIANSKOU JASKYŇOU 1 (ZA KOLEMBERGOM)

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 810m v katastri obce Lučivná.

 

SONDA POD ĽALIOVÝM SEDLOM

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.913m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

SONDA POD TEMNIAKOM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

SPISMICHALOVA DIERA

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.500m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SPISMICHALOVA JASKYŇA (ĽADOVÁ JASKYŇA)

Jaskyňa s dĺžkou 40m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.590m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SPISMICHALOV TUNEL

Jaskyňa s dĺžkou 13m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.620m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SPODNÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.620m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SRNČIA JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.356m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

STRATENÁ VYVIERAČKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 29m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.168m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

STRMÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.450m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

STUDENÁ DIERA (JASKYŇA NAD SUCHOU DIEROU)

Jaskyňa s dĺžkou 70m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SUCHÁ DIERA – MOKRÁ DIERA

Jaskynný systém s dĺžkou 1.764m a hĺbkou 32m. Skladá sa z jaskýň Suchá diera a Mokrá diera. Fluviokrasová jaskyňa Suchá diera sa nachádza v nadmorskej výške 1.183m. Fluviokrasová jaskyňa Mokrá diera. Archeologické nálezy z novoveku a paleontologické nálezy. Nachádza sa v nadmorskej výške 1.180m. Jaskynný systém sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SUCHÁ DIERA (NÍZKA JASKYŇA)

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 19m. Archeologické nálezy z obdobia paleolitu a stredoveku). Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v nadmorskej výške 940m v katastri obce Spišská Teplica.

 

SUCHÁ DIERA PRI VERNÁRI

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 11m. Využívaná bola počas SNP. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 740m v katastri obce Vernár.

 

SUCHÁ JASKYŇA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 903,4m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

SUCHÁ JASKYŇA (SUCHÁ DIERA)

Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 27m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.530m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

SVIŠTIA ŠKÁRA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SVIŠŤOVÁ DOLINKA 1 (A-1)

Jaskyňa s hĺbkou 10m a ľadovou výplňou. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.820m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SVIŠŤOVÁ DOLINKA 2 (PRIEPASŤ A-2)

Korózna jaskyňa s hĺbkou 24m a ľadovou výplňou. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.820m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SVIŠŤOVÁ DOLINKA 3 (A-4)

Korózna jaskyňa s hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.783m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SVIŠŤOVÁ DOLINKA 4 (A-5)

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 30m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.742m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

SVIŠŤOVKA 1 (S-1)

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.780m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

SVIŠŤOVKA 2 (S-2)

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.770m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

SVIŠŤOVKA 3 (S-3)

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.770m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

SVIŠŤOVKA 4 (S-4)

Zlomovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.772m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

SVIŠŤOVKA 5 (S-5)

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.770m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

SVIŠŤOVKA 6 (S-6)

Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.775m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ŠIANCOVÁ 1

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 32m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 950m v katastri obce Vernár.

 

ŠIANCOVÁ 2

Erózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 995m v katastri obce Vernár.

 

ŠINDLIARKA

Ponorová fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 50m, hĺbkou 34m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách, v Priehybe v nadmorskej výške 1.285m v katastri obce Liptovská Teplička.

 

ŠIROKÁ DIERA

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 862m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

ŠKÁRA

Zlomovo-korózna jaskyňa s hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ŠTVORCOVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.090m v katastri obce Vernár.

 

TESNÁ JASKYŇA – MEDVEDIA DIERA

Jaskynný systém s dĺžkou 400m. Skladá sa z Tesnej jaskyne a Medvedej diery. Fluviokrasová Tesná jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 1.400m. Korózno-kryogénna Medvedia diera (Jaskyňa za stupňom) sa nachádza v nadmorskej výške 1.415m. Jaskynný systém sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

TESNÝ MEANDER

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.650m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

TICHÁ DIERA (SNEŽNÁ JASKYŇA)

Jaskyňa s dĺžkou 9m s ľadovou výplňou. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.740m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

TICHÁ JASKYŇA (PIU, GORIČKOVÁ 6, G-6)

Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 632m a hĺbkou 69m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.562m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

TOMANOVA DIERA I (T-1)

Zlomovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.705m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

TOMANOVA DIERA II (T-2)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.730m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

TOMKOVA JASKYŇA

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 8m vytvorená v granitoch. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 2.380m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

TRÁVNATÁ DIERA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 855m v katastri obce Vernár.

 

TRI KOPCE 1

Korózna jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v katastri obce Vernár.

 

TRI KOPCE 2

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v katastri obce Vernár.

 

TRI KOPCE 3

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v katastri obce Vernár.

 

TRISTARSKÁ JASKYŇA (TRISTARSKÁ PRIEPASŤ)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 600m, hĺbkou 201m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.580m v katastri obce Ždiar.

 

TROJVCHODOVÁ

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 19m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 895m v katastri obce Hranovnica.

 

TUNEL (VETERNÁ JASKYŇA)

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 13m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 2.011m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

TUNELOVÁ JASKYŇA (LOPUŠNÁ JASKYŇA 2)

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Lučivná.

 

TURECKÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 26m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ÚZKA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 868m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

VAHAN

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 756m v katastri obce Vernár.

 

VAJSOVE ŠANCE POD STRAČENÍKOM

Jaskyňa s dĺžkou 343m a hĺbkou 37m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 909m v katastri obce Vernár.

 

VEĽKÁ ĽADOVÁ PUKLINA

Jaskyňa s dĺžkou 50m, hĺbkou 10m a ľadovou výplňou. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.700m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

VERNÁRKA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 29m. Archeologické nálezy zo stredoveku. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 907m v katastri obce Vernár.

 

V HÚŠTINE

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 996m v katastri obce Vernár.

 

VLČÍ PREVIS

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

VODNÁ JASKYŇA

Kryogénnna jaskyňa s dĺžkou 9m s vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

VRCHNÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.640m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

VRSTEVNÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 858m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

VRSTVOVÉ ABRI

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 760m v katastri obce Vernár.

 

VTÁČIA DIERA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 860m v katastri obce Vernár.

 

VYKOPANÝ ZÁVRT

Jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Podtatranská kotlina, v Liptovskej kotline, v Hybianskej pahorkatine v nadmorskej výške 891m v katastri obce Štrba.

 

VÝMRAZOVÁ JASKYŇA

Kryogénna jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

VYSOKÁ DIERA

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 885m v katastri obce Vernár.

 

VYŠNÁ CHORVÁTSKA PUKLINA

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.800m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

VYŠNÁ KRESANICA (KR-14)

Zlomovo-fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 211m a hĺbkou 45m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 2.079m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

VYŠNÁ SVIŠŤOVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 40m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.850m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

VYŠNÝ PONOR

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m s aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách, v Kráľovej holi v nadmorskej výške 1.147m v katastri obce Liptovská Teplička.

 

ZADNÝ ÚPLAZ (KOSODREVINA, TOMANOVSKÁ PRIEPASŤ)

Zlomovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 550m a hĺbkou 165m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.779m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ZÁKRUTOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.040m v katastri obce Vernár.

 

ZÁMKOVA DIERA

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.500m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ZÁPADNÁ PUKLINA

Jaskyňa s dĺžkou 30m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.700m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ZASEDIMENTOVANÁ JASKYŇA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.632m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ZASYPANÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Archeologické a osteologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Lučivná.

 

ZASYPANÁ PRIEPASŤ pri Spišskej Teplici

Jaskyňa s hĺbkou 20m zasypaná pri rekultivácii poľnohospodárskej plochy. Nachádza sa v pohorí Kozie chrbty, v Dúbrave v katastri obce Spišská Teplica.

 

ZASYPANÁ PRIEPASŤ pri Štrbskom Plese

Zlomovo-fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.941m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ZAVALENÁ JASKYŇA (ZAVALISKO)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 26m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v nadmorskej výške 1.900m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Tatranská Lomnica.

 

ZÁVRTOVÁ JASKYŇA

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 30m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.674m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ZÁVRT POD MALOLAČNIAKOM (LYŽICOVÝ ZÁVRT)

Zlomovo-korózno-rútivá jaskyňa s hĺbkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 2.005m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ZÁVRT PRI KÓTE 1944

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.944m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ZELENÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1.475m v katastri obce Tatranská Javorina.

 

ZRÚTENÁ JASKYŇA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Červených vrchoch v nadmorskej výške 1.850m v katastri Vysokých Tatier, mestská časť Štrbské Pleso.

 

ŽDIARSKA JASKYŇA I

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách, v Kráľovej holi v nadmorskej výške 1.138m v katastri obce Liptovská Teplička.

 

ŽDIARSKA JASKYŇA II

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 19m a hĺbkou 11m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách, v Kráľovej holi v nadmorskej výške 1.134m v katastri obce Liptovská Teplička.

 

ŽIHĽAVOVÁ DIERA

Fluviokrasovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.115m v katastri obce Vernár.

 

ŽIVÁ DIERA (KRÁTKA DIERA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 40m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, vo Vysokých Tatrách v katastri obce Tatranská Javorina.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist