Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Jaskyne v okrese Rimavská Sobota

AGÁTOVÁ JASKYŇA (HRADOVÁ 16, AGÁČOVÁ)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 750m v katastri Tisovca.

 

ALENKINA JASKYŇA (ALENČINA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 473m v katastri Tisovca.

 

AMFITEÁTROVÁ JASKYŇA (JASKYŇA V MALOM KAMENNOM MORI I)

Rozsadlinovo-sutinová jaskyňa s dĺžkou 12m a hĺbkou 4m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 550m v katastri obce Stará Bašta.

 

BABIA DIERA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 26m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 375m v katastri Hnúšte, mestská časť Brádno.

 

BIELE VODY (SONDA BIELE VODY)

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 37m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 575m v katastri Tisovca.

 

BIVAK NAD TEPLICOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 530m v katastri Tisovca.

 

BIVAK PRI STUDNI (HRADOVÁ 26)

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 885m v katastri Tisovca.

 

BLŠIA JASKYŇA

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 440m v katastri obce Hajnáčka.

 

BORIŠOVE VČELY (P-14)

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 50m a hĺbkou 12m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.060m v katastri Tisovca.

 

BOŽENKA

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

BREČTANKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 465m v katastri Tisovca.

 

BRLOH NAD PASTIERŇOU

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 860m v katastri Tisovca.

 

BRLOH POD ŠKRAPOVÝM MACHOM

Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 580m v katastri Tisovca.

 

BUNKER

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 555m v katastri Tisovca.

 

BURDA (JASKYŇA V ROVNOM)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 334m. Výskyt netopierov. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 380m v katastri obce Rovné.

 

BURDA 2 (BU-2)

Jaskyňa s dĺžkou 73m vytvorená v magnezitoch. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 252m v katastri obce Rovné.

 

BURDA 3 (BU-3)

Jaskyňa s dĺžkou 40m vytvorená v magnezitoch. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v katastri obce Rovné.

 

BURDA 4 (BU-4)

Jaskyňa s dĺžkou 13m vytvorená v magnezitoch. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v katastri obce Rovné.

 

CENKAVÁ JASKYŇA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 9m a hĺbkou 4m. Nálezy z 2.svetovej vojny. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 323m v katastri obce Slizké.

 

ČERTOVA JASKYŇA (ZBOJSKÁ JASKYŇA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 297m a hĺbkou 30m. Antropologické nálezy a výskyt netopierov. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 650m v katastri Tisovca.

 

ČIERŇAVA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 625m v katastri Tisovca.

 

ČREPOVÁ JASKYŇA (P-23)

Rozsadlinovo-sutinová jaskyňa s dĺžkou 81m vytvorená v bazaltoch. Archeologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 535m v katastri obce Stará Bašta.

 

DAXNER (PONOR U DAXNERA)

Aktívna fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 201m a hĺbkou 45m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 580m v katastri Tisovca.

 

DAXNER 3 (SONDA POD CESTOU PRI JAKUBCOVI)

Erózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 41m a hĺbkou 26m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 559m v katastri Tisovca.

 

DAXNER 4

Jaskyňa s hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 594m v katastri Tisovca.

 

DAŽĎOVNICA I (JASKYŇA Č.94)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 222m a hĺbkou 37m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.100m v katastri Tisovca.

 

DAŽĎOVNICA II

Fluviokrasová jaskyňa sa nachádza v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.135m v katastri Tisovca.

 

DECEMBROVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 620m v katastri Tisovca.

 

DEMÄNOVKA POD STUDŇOU (HRADOVÁ 25)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 40m a hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 845m v katastri Tisovca.

 

DIERA OPROTI PUKLINOVEJ

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 657m v katastri Tisovca.

 

DIERA POD JARABINOU

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.090m v katastri Tisovca.

 

DIERA PRI TEPLICI

Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

DIERA V BRALE POD KUČELAŠSKÝM CHODNÍKOM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.085m v katastri Tisovca.

 

DIERA V DOLINKE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

DIVIAČIA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 465m v katastri Tisovca.

 

DOLNÁ JASKYŇA V TEPLIČNOM

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 660m v katastri obce Klenovec.

 

DOLNÁ JASKYŇA V ZABODE

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 7m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 460m v katastri obce Hajnáčka.

 

DOLNÁ KAMENNÁ JASKYŇA (DOLNÁ KRAJNÁ JASKYŇA, DOLNÁ SUŤOVÁ JASKYŇA, P-14)

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 6m a hĺbkou 2m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 550m v katastri obce Stará Bašta.

 

DOMČEK MODRÉHO SLIMÁKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 500m v katastri Tisovca.

 

DÚBRAVICA (POLE DÚBRAVÍC)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 30m a hĺbkou 19m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 318m v katastri obce Slizké.

 

DUNIVÁ PRIEPASŤ

Korózna jaskyňa s hĺbkou 13m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 347m v katastri obce Drienčany.

 

DVOJIČKY

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 470m v katastri Tisovca.

 

DVOJKOMÍN

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 505m v katastri Tisovca.

 

DVOJVCHODOVÁ JASKYŇA (JASKYŇA V SPODNOM RADE V GALIČKE)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 872m v katastri Tisovca.

 

DVOJVCHODOVÁ JASKYŇA V HRADOVEJ (HRADOVÁ 23)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 25m a hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 835m v katastri Tisovca.

 

DVOJVCHODOVÁ RANGASKA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 680m v katastri obce Klenovec.

 

DŽURA

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 470m v katastri Tisovca.

 

D-2 (PAVÚČIA JASKYŇA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 600m v katastri Tisovca.

 

D-3

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 600m v katastri Tisovca.

 

EBECZKÉHO JASKYŇA (JASKYŇA NA RAGÁČI)

Syngenetická vulkanicko-exhalačná jaskyňa s dĺžkou 17m a hĺbkou 4m vytvorená v bazaltových aglutinátoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 495m v katastri obce Hajnáčka.

 

ELIPSA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 580m v katastri Tisovca.

 

EMENTÁLKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 460m v katastri Tisovca.

 

FRONTOVÁ JASKYŇA (JASKYŇA Č.9)

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 60m a hĺbkou 24m. Antropologické nálezy. Využívaná bola počas SNP. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 338m v katastri obce Slizké.

 

FUČIACA DIERA (HRADOVÁ 17)

Fluviokrasová jaskyňa s hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 650m v katastri Tisovca.

 

FURMANECKÁ PUKLINA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 18m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 508m v katastri Tisovca.

 

FURMANECKÝ VODOPÁD 1

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 515m v katastri Tisovca.

 

FURMANECKÝ VODOPÁD 2

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 515m v katastri Tisovca.

 

GRANULKA

Jaskyňa s dĺžkou 28m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 387m v katastri obce Rovné.

 

GRIĽKA

Jaskyňa s dĺžkou 60m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

HLINENÁ JASKYŇA (HRADOVÁ 22)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 24m a hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 830m v katastri Tisovca.

 

HOKEJKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 460m v katastri Tisovca.

 

HORNÁ JASKYŇA V TEPLIČNOM

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 663m v katastri obce Klenovec.

 

HORNÁ JASKYŇA V ZABODE

Rozsadlinová poklesová jaskyňa s dĺžkou 3m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 460m v katastri obce Hajnáčka.

 

HORNÁ KAMENNÁ JASKYŇA (HORNÁ KRAJNÁ JASKYŇA, SUŤOVÁ II, P-15)

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 6m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 552m v katastri obce Stará Bašta.

 

HORNÁ SUTINOVÁ JASKYŇA (JUŽNÁ SUTINOVÁ II, P-25)

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 12m a hĺbkou 3m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 530m v katastri obce Stará Bašta.

 

HOSTIŠOVSKÁ STROMOVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 7m vznikla vyvetraním kmeňa stromu. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí, v Blžskej tabuli v katastri obce Hostišovce.

 

HRADOVÁ 2

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 50m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 740m v katastri Tisovca.

 

HRADOVÁ 3

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 40m a hĺbkou 12m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 865m v katastri Tisovca.

 

HRADOVÁ 5 (PEKÁROVA II)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 800m v katastri Tisovca.

 

HRADOVÁ 6

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 870m v katastri Tisovca.

 

HRADOVÁ 7 (OKRÚHLA SKALA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 25m a hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 820m v katastri Tisovca.

 

HRADOVÁ 8 (NÁRAĎOVŇA, JASKYŇA Č.101)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 23m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 845m v katastri Tisovca.

 

HRADOVÁ 10 (FUČIACA DIERA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 630m v katastri Tisovca.

 

HVIEZDICOVÁ JASKYŇA (P-16)

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 20m a hĺbkou 3m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 555m v katastri obce Stará Bašta.

 

JARNÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 25m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA DVOCH BRATOV

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 750m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA DVOCH KAMARÁTOV

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 72m a hĺbkou 13m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 530m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA KATARÍNKA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA NAD OKRÚHLOU SKALOU (HRADOVÁ 15)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 12m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 820m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA NAD PASTIERŇOU (JAVORINY)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 830m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA NAD SKALNÝM OKNOM (SKALNÁ TRHLINA II, JASKYŇA NA POHANSKOM VRCHU 3)

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 4m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 570m v katastri obce Stará Bašta.

 

JASKYŇA NA PUSTATINE (JASKYŇA Č.13)

Ponorová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 14m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 362m v katastri obce Slizké.

 

JASKYŇA NETOPIEROV (TEĽACIA JASKYŇA)

Ponorová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 175m, hĺbkou 70m a aktívnym vodným tokom. Výskyt netopierov.  Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 601m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA POD DEŠKOVÝM HRADOM (JASKYŇA POD DIERAVOU SKALOU)

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 20m a hĺbkou 4m vytvorená vo vulkanoklastických andezitových horninách. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí, v Blžskej tabuli v nadmorskej výške 398m v katastri obce Vyšné Valice.

 

JASKYŇA POD JAVOROM

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Klenovec.

 

JASKYŇA POD SKALNÝM STĹPOM

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 11m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 557m v katastri obce Stará Bašta.

 

JASKYŇA POD STENOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 650m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA POD ŠAJBOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 695m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA POD VYHLIADKOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 940m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA PRI CESTE

Korózna jaskyňa s dĺžkou 7m a hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 231m v katastri obce Drienčany.

 

JASKYŇA PRI ČERTOVEJ HLAVE (JASKYŇA NA POHANSKOM VRCHU 2)

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 6m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 570m v katastri obce Stará Bašta.

 

JASKYŇA PRI HOLOM VRCHU (JASKYŇA Č.16)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 319m, hĺbkou 33m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 344m v katastri obce Drienčany.

 

JASKYŇA PRI KRIŽOVATKE

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 413m v katastri obce Rovné.

 

JASKYŇA PRI MARUŠKINOM JARKU (JASKYŇA Č.6)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 36m a hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 250m v katastri obce Hrušovo.

 

JASKYŇA PRI MOSTE (TEPLICA PRI MOSTE)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 470m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA PRI PREVISE (JASKYŇA PRI STĹPE, P-26)

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 7m a hĺbkou 3m vytvorená v bazaltoch. Archeologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 530m v katastri obce Stará Bašta.

 

JASKYŇA PRI RIDZOŇOVCOCH (JASKYŇA Č.4)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 36m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 335m v katastri obce Drienčany.

 

JASKYŇA PRI SKALE

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 7m vytvorená vo vulkanoklastických andezitových horninách. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí, v Pokoradzskej tabuli v nadmorskej výške 464m v katastri obce Dražice.

 

JASKYŇA PRI SÚTOKU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 659m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA PRI VIADUKTE

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA PRI ŽELEZNEJ BRÁNE (JASKYŇA V MALOM KAMENNOM MORI II, Č.21)

Rozsadlinovo-sutinová jaskyňa s dĺžkou 11m a hĺbkou 5m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 555m v katastri obce Stará Bašta.

 

JASKYŇA TRIDSIATICH JAZVECOV

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 79m a hĺbkou 20m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA V ČIPKOVÝCH JAMÁCH

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 9m, hĺbkou 4m a vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 585m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA V DOLINKE 1

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 610m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA V DOLINKE 2

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 610m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA V GALIČKE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 720m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA V HLAVINE (JASKYŇA Č.5)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 11m a hĺbkou 3m. Archeologické nálezy z doby bronzovej a stredoveku. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 284m v katastri obce Hrušovo.

 

JASKYŇA V KAMENNOM JARKU

Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 14m so zavaleným vchodom. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 275m v katastri obce Hostišovce.

 

JASKYŇA V KAMENNOM MORI (JASKYŇA V KAMENNOM MORI II, Č.18)

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 4m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 556m v katastri obce Stará Bašta.

 

JASKYŇA VO VALICKOM LAHÁRI

Jaskyňa s dĺžkou 4m vznikla vyvetraním lahárových brekcií. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí, v Blžskej tabuli v nadmorskej výške 382m v katastri obce Vyšné Valice.

 

JASKYŇA V PASTIERNI

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 38m a hĺbkou 22m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 610m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA V PUKLINE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 780m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA V ZÁVRTE NAD KOSTOLÍKOM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 460m v katastri Tisovca.

 

JASKYŇA ZA BÔROVOU

Korózna jaskyňa s dĺžkou 32m a hĺbkou 4m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 675m v katastri obce Klenovec.

 

JASKYŇA ZA DIELIKOM (JASKYŇA Č.110)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 620m v katastri Tisovca.

 

JASLIŠTE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 25m. Využívaná bola počas 2.svetovej vojny. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

JASLIŠTE 1

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca, mestská časť Rimavská Píla.

 

JASLIŠTE 2

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca, mestská časť Rimavská Píla.

 

JASLIŠTE 5

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca, mestská časť Rimavská Píla.

 

JASLIŠTE 6

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca, mestská časť Rimavská Píla.

 

JASLIŠTE-PRIEPASŤ

Fluviokrasová jaskyňa s hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

JAVORNÍČKOVÁ 1

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 690m v katastri Tisovca.

 

JAVORNÍČKOVÁ 2

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 690m v katastri Tisovca.

 

JAVORNÍČKOVÁ 3

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 685m v katastri Tisovca.

 

JAVORNÍČKOVÁ 4

Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 680m v katastri Tisovca.

 

JAZERNÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 160m, hĺbkou 53m a aktívnym vodným tokom a jazerami. Výskyt netopierov.  Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 483m v katastri Tisovca.

 

JAZVEČIA DIERA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 402m v katastri Hnúšte, mestská časť Brádno.

 

JAZVEČIA JASKYŇA (P-30)

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 9m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 545m v katastri obce Hajnáčka.

 

KADLUB

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 54m, hĺbkou 10m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 295m v katastri obce Slizké.

 

KAMENNÁ PLATŇA (JASKYŇA V KAMENNOM MORI I, Č.17)

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 4m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 565m v katastri obce Stará Bašta.

 

KÁŠTER (JASKYŇA Č.138)

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 37m a hĺbkou 22m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 785m v katastri Tisovca.

 

KNAPOVKA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 19m a hĺbkou 11m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 352m v katastri obce Drienčany.

 

KOCHY 1 (KÁŠTER 1)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 35m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 785m v katastri Tisovca.

 

KOCHY 2 (KÁŠTER 2)

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

KOCHY 3 (KÁŠTER 3)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 770m v katastri Tisovca.

 

KOCHY 4 (JASKYŇA Č.119, KÁŠTER 4)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 17m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 770m v katastri Tisovca.

 

KOCHY 5

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 900m v katastri Tisovca.

 

KOCHY 6 (KÁŠTER 6)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 890m v katastri Tisovca.

 

KOMÍN NA RAGÁČI

Syngenetická vulkanicko-exhalačná jaskyňa s dĺžkou 6m a hĺbkou 5m vytvorená v bazaltových aglomerátoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 524m v katastri obce Hajnáčka.

 

KORDOVE LÚČKY I

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 443m v katastri Tisovca.

 

KORDOVE LÚČKY II

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m zničená ťažbou v lome. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 440m v katastri Tisovca.

 

KOREŇOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 770m v katastri Tisovca.

 

KOSTOLÍK

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 404m a hĺbkou 31m. Výskyt netopierov a historické nápisy. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 479m v katastri Tisovca.

 

KOSTOLNÁ LÚKA

Jaskyňa s dĺžkou 40m a hĺbkou 30m vznikla v metamorfovaných vápencoch na skarnovom ložisku železa. Objavená bola pri banskej činnosti. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 625m v katastri Tisovca.

 

KOSŤOVÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 16m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 247m v katastri obce Drienčany.

 

KOZIA JASKYŇA (JASKYŇA Č.7)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m a hĺbkou 4m. Využívaná bola počas SNP. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 300m v katastri obce Drienčany.

 

KUNIA JASKYŇA

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 7m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 525m v katastri obce Stará Bašta.

 

LABYRINTOVÁ JASKYŇA (JASKYŇA NA POHANSKOM VRCHU Č.6 A 7)

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 151m vytvorená v bazaltoch. Ľadová výplň. Archeologické nálezy z halštatu, doby bronzovej a stredoveku. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 560m v katastri obce Stará Bašta.

 

ĽADOVÁ PIECKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 530m v katastri Tisovca.

 

ĽADOVÁ TRHLINA (VEĽKÁ TRHLINA, JASKYŇA NA POHANSKOM VRCHU Č.4)

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 47m a hĺbkou 17m vytvorená v bazaltoch. Ľadová výplň. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 555m v katastri obce Stará Bašta.

 

LIPOVÁ I (JASKYŇA Č.98)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 650m v katastri Tisovca.

 

LIPOVÁ II (JASKYŇA Č.99)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 23m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 440m v katastri Tisovca.

 

LÍSTIATKO (HRADOVÁ 20)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 575m v katastri Tisovca.

 

LÍŠČIA DIERA (JASKYŇA Č.12)

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 670m v katastri obce Slizké.

 

LÍŠČIE DIERY

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 940m v katastri Tisovca.

 

LOMÍTKO

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 470m v katastri Tisovca.

 

MACOVA 1 (JASKYŇA 54a)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 475m v katastri Tisovca.

 

MACOVA 2 (JASKYŇA 54b)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 478m v katastri Tisovca.

 

MACOV PELECH

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 850m v katastri Tisovca.

 

MAČACIA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m a hĺbkou 1m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 455m v katastri Tisovca.

 

MACHICA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 460m v katastri Tisovca.

 

MACHOVÁ 1

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 655m v katastri Tisovca.

 

MACHOVÁ 2

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 655m v katastri Tisovca.

 

MACHOVÁ NAD CHODNÍKOM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 470m v katastri Tisovca.

 

MALÁ DRIENČANSKÁ JASKYŇA (BROŽKOVA PUSTOVŇA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 79m. Paleontologické a archeologické nálezy z doby bronzovej, halštatu, eneolitu a stredoveku. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 233m v katastri obce Drienčany.

 

MALÁ HRUŠOVSKÁ JASKYŇA (JASKYŇA Č.17)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 243m v katastri obce Hrušovo, miestna časť Ostrany.

 

MALÁ JASKYŇA ZA BÔROVOU

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Klenovec.

 

MALÁ PLAZIVKA (JASKYŇA Č.3)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 230m v katastri obce Drienčany.

 

MALÁ PREVISOVÁ NAD FURMANCOM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

MALÁ RANGASKÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 687m v katastri obce Klenovec.

 

MALÁ VÝCHODNÁ JASKYŇA (VÝCHODNÁ ZOSUVOVÁ JASKYŇA, P-29)

Rozsadlinovo-sutinová jaskyňa s dĺžkou 5m a hĺbkou 2m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 555m v katastri obce Hajnáčka.

 

MALÝ KOSTOLÍK

Jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

MALÝ MEANDER (MINIMEANDER, HLBOKÝ JAROK)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 460m v katastri Tisovca.

 

MANGALICA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 450m a hĺbkou 75m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

MASARYKOVA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 7m bola objavená pri stavbe cesty po odstrele. Má zamurovaný vchod. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, vo Fabovej holi v katastri Tisovca.

 

MAŠA (JASKYŇA 109)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 24m objavená banskou činnosťou. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 420m v katastri Tisovca.

 

MEANDROVÁ JASKYŇA (KOCHY 7, JASKYŇA Č.229)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 26m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 785m v katastri Tisovca.

 

MEDVEDÍ BRLOH (HRADOVÁ 24)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 835m v katastri Tisovca.

 

MEDVEDÍ BRLOH V ČERTOVEJ DOLINE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 900m v katastri Tisovca.

 

MEDZIKADLUB

Jaskyňa s hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 311m v katastri obce Slizké.

 

MICHŇOVÁ

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 336m, hĺbkou 72m a aktívnym vodným tokom. Paleontologické nálezy. Výskyt netopierov. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 619m v katastri Tisovca.

 

MICHOVA CHYŽA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 14m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 325m v katastri obce Španie Pole.

 

MONČINÁ

Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 393m v katastri obce Slizké.

 

MORAVSKÁ JASKYŇA (SONDA MYOTIS)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 103m a hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

MRAMOROVÁ JASKYŇA (MAGNET)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 25m a hĺbkou 8m vytvorená v kontakte metamorfovaných vápencov. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 600m v katastri Tisovca.

 

MÚROVÁ JASKYŇA (P-28)

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 4m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 530m v katastri obce Stará Bašta.

 

NAD TRAŤOU 1 (JASKYŇA Č.74, JASKYŇA V ČERTOVEJ DOLINE)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 665m v katastri Tisovca.

 

NAD TRAŤOU 2

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 670m v katastri Tisovca.

 

NATÁLKA

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 533m v katastri Tisovca.

 

NEDEĽNÁ PRIEPASŤ (HRADOVÁ 18)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 39m a hĺbkou 25m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 860m v katastri Tisovca.

 

NENÁPADNÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 710m v katastri Tisovca.

 

NIŠPONSKÉHO JASKYŇA (JASKYŇA V MÁJOVOM ZÁVRTE)

Občasná ponorová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 600m v katastri Tisovca.

 

NOVÁ BURDA

Jaskyňa s dĺžkou 71m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 421m v katastri obce Rovné.

 

NOVÁ MICHŇOVÁ (JASKYŇA M-2)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 1.245m, hĺbkou 98m a vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 587m v katastri Tisovca.

 

NOVÁ SUTINOVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 5m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 560m v katastri obce Stará Bašta.

 

NOVEMBROVÁ PRIEPASŤ

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 60m a hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v katastri obce Drienčany.

 

NYÁRYHO JASKYŇA (JASKYŇA NAD KAMENNÝM MOROM, JASKYŇA NA POHANSKOM VRCHU 1)

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 25m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 570m v katastri obce Stará Bašta.

 

OKNO

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 16m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 660m v katastri Tisovca.

 

PÁNABEKA (UFO)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 470m v katastri Tisovca.

 

PASTIERSKA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Bola zasypaná pri rekultivácii pasienkov. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 650m v katastri Tisovca.

 

PEKÁROVA JASKYŇA (HRADOVÁ 4, JASKYŇA Č.34)

Jaskyňa s dĺžkou 100m. Využívaná bola počas 2.svetovej vojny. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 812m v katastri Tisovca.

 

PEKNÁ NORA

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 860m v katastri Tisovca.

 

PERIODICKÁ VYVIERAČKA

Výverová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m s aktívnym vodným tokom. Je uzavretým vodohospodárskym objektom. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 475m v katastri Tisovca.

 

PÍLANSKÁ JASKYŇA (JASLIŠTE 4)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca, mestská časť Rimavská Píla.

 

PODBANIŠTE – JASKYŇA NAD KADLUBOM

Národná prírodná pamiatka. Fluviokrasový jaskynný systém s dĺžkou 1.570m, hĺbkou 34m a aktívnym vodným tokom. Skladá sa z jaskýň Podbanište a Jaskyne nad Kadlubom. Fluviokrasová jaskyňa Podbanište sa nachádza v nadmorskej výške 352m. Jaskyňa nad Kadlubom je fluviokrasová jaskyňa s aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v nadmorskej výške 355m. Jaskynný systém sa nachádza v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v katastri obce Slizké.

 

PONOR PRI POTOKU

Občasne aktívna fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 450m v katastri Tisovca.

 

PORTÁL NAD ZOOLOGICKOU JASKYŇOU

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 550m v katastri Tisovca.

 

PORTÁL POD HRADOM (HRADOVÁ 12)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 877m v katastri Tisovca.

 

PORTÁL POD ŽELEZNICOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 665m v katastri Tisovca.

 

PORTÁL PRI JARABINE

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.080m v katastri Tisovca.

 

PORTÁL S OKNOM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 665m v katastri Tisovca.

 

POSLEDNÁ DIERA

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 14m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 273m v katastri obce Drienčany.

 

PREKVAPENIE

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

PRELIEZKA NAD PONOROM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 12m a hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 470m v katastri Tisovca.

 

PREVISOVÁ JASKYŇA V GALIČKE

Erózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 710m v katastri Tisovca.

 

PRIEPASŤ POD HRADOVOU LÚKOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 37m a hĺbkou 25m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 860m v katastri Tisovca.

 

PRIEPASŤ POD KOSTOLÍKOM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 470m v katastri Tisovca.

 

PROTIPUKLINA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 510m v katastri Tisovca.

 

PSIA JAMA (JASKYŇA Č.14)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 7m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 365m v katastri obce Slizké.

 

PUKLINA

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 305m v katastri obce Španie Pole.

 

PUKLINOVÁ JASKYNKA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 657m v katastri Tisovca.

 

REVÚCKA SONDA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 45m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

ROZOŽRATÁ SKALA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

RYSIE HNIEZDO (HRADOVÁ 11)

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 200m a hĺbkou 65m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 770m v katastri Tisovca.

 

SALAMANDRIA JASKYŇA

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 760m v katastri Tisovca.

 

SILVIA (TUNELINO, HRADOVÁ 19)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

SKALNÁ RÚRA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 257m v katastri obce Drienčany.

 

SKALNÁ TRHLINA (SKALNÁ TRHLINA I)

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 7m a hĺbkou 4m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 570m v katastri obce Stará Bašta.

 

SKAUTSKÁ JASKYŇA (P-13)

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 53m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 555m v katastri obce Stará Bašta.

 

SONDA STRIEBORNÁ

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 930m v katastri Tisovca.

 

SONDA VĹČAT

Jaskyňa s hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v katastri obce Španie Pole.

 

SPODNÁ SUTINOVÁ JASKYŇA (JUŽNÁ SUTINOVÁ, P-24)

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 3m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 520m v katastri obce Stará Bašta.

 

STRIEBORNÁ 1

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

STRIEBORNÁ 2

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri Tisovca.

 

STRIEBORNÁ 3

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.000m v katastri Tisovca.

 

STROMY

Korózna jaskyňa s hĺbkou 5m so zavaleným vchodom. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 340m v katastri obce Drienčany.

 

STUDŇA (HRADOVÁ)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 35m a hĺbkou 19m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 865m v katastri Tisovca.

 

STUDŇA NA RAGÁČI (PRIEPASŤ NA RAGÁČI)

Jaskyňa s hĺbkou 13m vytvorená v bazaltových aglomerátoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 569m v katastri obce Hajnáčka.

 

SUCHODOLSKÁ JASKYŇA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 42m a hĺbkou 21m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 562m v katastri Tisovca.

 

ŠAJBA (STRELNICA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 25m a hĺbkou 15m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 795m v katastri Tisovca.

 

ŠAJBA NAD ZÁVRTMI

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 830m v katastri Tisovca.

 

ŠIKMÁ PLAZIVKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 465m v katastri Tisovca.

 

ŠIKMÁ PREVISOVÁ JASKYŇA NAD CESTOU

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 860m v katastri Tisovca.

 

ŠIKMÉ LEŽOVISKO

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 840m v katastri Tisovca.

 

ŠPAŇOPOĽSKÁ DEPRESIA (SONDA PRI ŠPAŇOPOĽSKEJ JASKYNI)

Korózna jaskyňa s hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 310m v katastri obce Španie Pole.

 

ŠPAŇOPOĽSKÁ JASKYŇA – PEC

Jaskynný systém s dĺžkou 77m a hĺbkou 4m. Skladá sa z Špaňopoľskej jaskyne a jaskyne Pec. Fluviokrasovo-rútivá Špaňopoľská jaskyňa s archeologickými nálezmi z doby bronzovej. Nachádza sa v nadmorskej výške 301m. Korózna jaskyňa Pec. Jaskynný systém sa nachádza v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v katastri obce Španie Pole.

 

ŠTVORCOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 655m v katastri Tisovca.

 

TAKÁČOVA JASKYŇA (HRADOVÁ 21)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 60m a hĺbkou 16m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 820m v katastri Tisovca.

 

TEPLÁ DIERA (JASKYŇA Č.96)

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 50m a hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.200m v katastri Tisovca.

 

TEPLICA (VYVIERAČKA TEPLICA)

Výverová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 1.238m, hĺbkou 51m a aktívnym vodným tokom s jazerami a sifónmi. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 470m v katastri Tisovca.

 

TISOVSKÁ JASKYŇA (HRADOVÁ 1, JASKYŇA Č.31, V MESTE)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 90m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 420m v katastri Tisovca.

 

TRI KOMÍNIKY

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 460m v katastri Tisovca.

 

TUNEL POD CHODNÍKOM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 470m v katastri Tisovca.

 

VEĽKÁ DRIENČANSKÁ JASKYŇA (JASKYŇA POD KOLEŠEVKOU)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 50m. Archeologické nálezy z mladšej doby kamennej a neskorej doby bronzovej. Výskyt netopierov. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 246m v katastri obce Drienčany.

 

VEĽKÁ RANGASKA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 105m, hĺbkou 16m a výskytom netopierov. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 705m v katastri obce Klenovec.

 

VONIACA 3 (JASKYŇA Č.29, ŠAJBA III)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 920m v katastri Tisovca.

 

VRANIA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 245m v katastri obce Drienčany.

 

VRCHNÁ ŠPAŇOPOLSKÁ SONDA

Jaskyňa s hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 435m v katastri obce Španie Pole.

 

VYVIERAČKA V HLBOKOM JARKU

Občasná aktívna fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 450m v katastri Tisovca.

 

ZAMASKOVANÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Fabovej holi v nadmorskej výške 710m v katastri Tisovca.

 

ZÁPADNÁ SUTINOVÁ JASKYŇA (P-12)

Sutinová jaskyňa s dĺžkou 26m a hĺbkou 3m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 557m v katastri obce Stará Bašta.

 

ZÁRASTOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 630m v katastri Tisovca.

 

ZÁVRT KUKURIČNÉHO JAZVECA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 465m v katastri Tisovca.

 

ZOOLOGICKÁ JASKYŇA (JASKYŇA ZOO, V JASENINE)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 13m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 535m v katastri Tisovca.

 

ZRKADLO

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 860m v katastri Tisovca.

 

ZRÚCANÝ PONOR

Fluviokrasovo-rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 465m v katastri Tisovca.

 

ŽIPČÁKOVA JASKYŇA

Korózna jaskyňa s hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Revúcka vrchovina, v Železníckom predhorí v nadmorskej výške 348m v katastri obce Drienčany.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist