Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Jaskyne v okrese Topoľčany

BEŇOVSKÁ PRIEPASŤ (BEŇOVKA)

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 19m a hĺbkou 13m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 350m v katastri obce Podhradie.

 

ČERTOVA PEC – STOLIČKOVÁ JASKYŇA

Jaskynný systém s dĺžkou 51m. Skladá z jaskýň Čertova pec a Stoličková jaskyňa. Fluviokrasová jaskyňa Čertova pec. Archeologické nálezy z obdobia paleolitu, neolitu, halštatu, stredoveku a novoveku, paleontologické a antropologické nálezy. Verejnosti je voľne prístupná. Nachádza sa v nadmorskej výške 240m. Korózno-kryogénna Stoličková jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 312m. Archeologické nálezy zo stredoveku. Jaskynný systém sa nachádza v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v katastri obce Radošina.

 

DANKA

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 550m v katastri obce Podhradie.

 

DŽIMOVA SPÁSA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 193m a hĺbkou 27m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 450m v katastri obce Podhradie.

 

JANOVA DOLNÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 521m v katastri obce Podhradie.

 

JANOVA HORNÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 570m v katastri obce Podhradie.

 

JASKYŇA NA SMUTNOM VŔŠKU

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 586m v katastri obce Podhradie.

 

JASKYŇA POD ÚHRADOM

Jaskyňa s dĺžkou 30m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 620m v katastri obce Podhradie.

 

JASKYŇA V JELENSKEJ SKALE 1

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 525m v katastri obce Podhradie.

 

JASKYŇA V JELENSKEJ SKALE 2

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 539m v katastri obce Podhradie.

 

JASKYŇA V JELENSKEJ SKALE 3

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 545m v katastri obce Podhradie.

 

MAČACIA SKALKA 1

Jaskyňa s dĺžkou 14m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 472m v katastri obce Podhradie.

 

MAČACIA SKALKA 2

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 472m v katastri obce Podhradie.

 

MALÁ DVORANA

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 549m v katastri obce Podhradie.

 

MALÁ POD ÚHRADOM

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 658m v katastri obce Podhradie.

 

OPÁLENÁ SKALA (JASKYŇA VO VINIŠTI)

Jaskyňa s dĺžkou 46m a hĺbkou 14m. Archeologické nálezy z obdobia halštatu. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 450m v katastri obce Podhradie.

 

PONOR NAD NITRIANSKOU BLATNICOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Krahulčích vrchoch v nadmorskej výške 270m v katastri obce Nitrianska Blatnica.

 

PREPADLISKO

Rozsadlinovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 450m v katastri obce Podhradie.

 

SAMOV SKOK

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 505m v katastri obce Podhradie.

 

SÚLOVECKÁ PSEUDOKRASOVÁ

Pseudokrasová jaskyňa s dĺžkou 7m vytvorená v kremencoch. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, vo Veľkom Tríbeči, v Zlatnianskom predhorí v nadmorskej výške 370m v katastri obce Súlovce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist