Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Jaskyne v okrese Trenčín

ABRI PRI MACHNÁČSKOM POTOKU

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 360m v katastri obce Petrova Lehota.

 

ABRI V SUCHOM BZOVÍKU

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v katastri obce Omšenie.

 

BARTOŠOVICA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Hoľazniach v nadmorskej výške 700m v katastri obce Omšenie.

 

BENEDIKTOVA JASKYŇA (JASKYŇA NA SKALKE)

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 60m. Jaskyňa je historicky, geologicky a geomorfologicky významná. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Považské podolie, v Bielokarpatskom podhorí v nadmorskej výške 250m v katastri Trenčína, mestská časť Opatová pri kláštore na Skalke.

 

BIELA JASKYŇA V NÁROŽNEJ (JASKYŇA V NÁROŽNEJ SKALE 2)

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 60m a hĺbkou 18m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 735m v katastri obce Omšenie.

 

BLŠIA JASKYŇA (ABRI NAD JÁNOŠÍKOVSKOU JASKYŇOU)

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 415m v katastri Trenčianskych Teplíc.

 

BODOVSKÝ PONOR

Jaskyňa s hĺbkou 13m. Vykopaná sonda v pôvodne 3m hlbokom závrte. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v katastri obce Krivosúd-Bodovka.

 

BRESTOVICA 1

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 514m v katastri obce Neporadza, miestna časť Rožnová Neporadza.

 

BRESTOVICA 2 (JASKYŇA POD SVITAVSKOU DOLINOU 1)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 522m v katastri obce Neporadza, miestna časť Rožnová Neporadza.

 

BREZINA

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 300m v katastri Trenčína.

 

ČESANÁ HORA 1 (ČH1)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 772m v katastri obce Dolná Poruba.

 

ČESANÁ HORA 2 (ČH2)

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 790m v katastri obce Dolná Poruba.

 

ČIERNY ZÁVRT

Jaskyňa (čiastočne zavalený závrt) s hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v katastri obce Omšenie.

 

DEMOSONDA

Fluviokrasová jaskyňa sa nachádza v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 785m v katastri obce Dolná Poruba.

 

DIERA NA LANGÁČI

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Hoľazniach v nadmorskej výške 597m v katastri obce Omšenie.

 

DOLNÁ JASKYŇA (DOLNÁ JASKYŇA V LOME)

Jaskyňa s dĺžkou 50m a hĺbkou 15m odkrytá a čiastočne zničená ťažbou v lome. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v nadmorskej výške 335m v katastri obce Dolná Súča.

 

DVOJITÁ JASKYŇA NA ZRAZOCH

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 30m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v katastri obce Dolná Poruba.

 

DVOJVCHODOVÁ

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 400m v katastri obce Petrova Lehota.

 

FORTUNA

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 131m, hĺbkou 45m a aktívnym vodným tokom. Je významná z geologického, geomorfologického a hydrologického hľadiska. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 530m v katastri obce Bobot na krasovej plošine Veľké lúky.

 

GRAVITAČNÁ JASKYŇA

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 735m v katastri obce Omšenie.

 

HORNÁ JASKYŇA (HORNÁ JASKYŇA V LOME)

Jaskyňa s dĺžkou 60m odkrytá a čiastočne zničená ťažbou v lome. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v katastri obce Dolná Súča.

 

HÚKADLO (JASKYŇA V NÁROŽNEJ SKALE 3)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 735m v katastri obce Omšenie.

 

JÁNOŠÍKOVA JASKYŇA

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1994. Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 11m. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 405m v katastri Trenčianskych Teplíc v svahoch vrchu Machnáč.

 

JASKYŇA NAD CESTOU 3

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Považské podolie, v Bielokarpatskom podhorí v nadmorskej výške 234m v katastri Trenčína, mestská časť Opatová.

 

JASKYŇA NAD CESTOU 4

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Považské podolie, v Bielokarpatskom podhorí v nadmorskej výške 269m v katastri Trenčína, mestská časť Opatová.

 

JASKYŇA NAD CESTOU 5

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Považské podolie, v Bielokarpatskom podhorí v nadmorskej výške 206m v katastri Trenčína, mestská časť Opatová.

 

JASKYŇA NAD CESTOU 6

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Považské podolie, v Bielokarpatskom podhorí v nadmorskej výške 206m v katastri Trenčína, mestská časť Opatová.

 

JASKYŇA NAD MACHNÁČSKYM ABRI

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 380m v katastri obce Petrova Lehota.

 

JASKYŇA NAD MILOŠOVOU DOLINOU

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 680m v katastri obce Dolná Poruba.

 

JASKYŇA NA DOMKOVEJ

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Podunajská pahorkatina, v Nitrianskej pahorkatine, v Bánovskej pahorkatine v nadmorskej výške 355m v katastri obce Motešice, miestna časť Horné Motešice.

 

JASKYŇA OPROTI HÚKADLU

Korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 735m v katastri obce Omšenie.

 

JASKYŇA POD HODINAMI

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v katastri obce Omšenie.

 

JASKYŇA POD HÔRKOU

Jaskyňa s dĺžkou 8m, vodný zdroj. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 256m v katastri obce Motešice, miestna časť Dolné Motešice.

 

JASKYŇA POD HRADNOU SKALOU

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 203m v katastri obce Trenčín.

 

JASKYŇA POD HRANOU

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v katastri obce Omšenie.

 

JASKYŇA POD KLINOM

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 625m v katastri obce Dolná Poruba.

 

JASKYŇA POD OSTRÝM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 497m v katastri obce Soblahov.

 

JASKYŇA POD JELEŇOM

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1994. novelizovaná v roku 2009. Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 27m vytvorená prúdením podzemného vodného toku. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 426m v katastri obce Trenčianske Teplice.

 

JASKYŇA POD ZRAZMI

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v katastri obce Dolná Poruba.

 

JASKYŇA POD ZRKADLOM (JASKYŇA POD PLATŇOU)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 805m v katastri obce Omšenie.

 

JASKYŇA PRI TRATI (JASKYŇA PRI ŽELEZNIČNEJ TRATI)

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Súčanskej vrchovine v katastri obce Horné Srnie.

 

JASKYŇA S BUKOM

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v katastri obce Omšenie.

 

JASKYŇA S KAMENNÝM IHLANOM

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 4m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 410m v katastri obce Petrova Lehota.

 

JASKYŇA SKEPTIKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 776m v katastri obce Dolná Poruba.

 

JASKYŇA TAM ZA ROHOM (ČH6)

Jaskyňa s dĺžkou 25m a hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 781m v katastri obce Dolná Poruba.

 

JASKYŇA TROCH VCHODOV

Korózna jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 640m v katastri obce Omšenie.

 

JASKYŇA V DUBOVEJ SKALE 1 (JASKYŇA V DUBNEJ SKALE, J-1)

Jaskyňa s dĺžkou 58m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 404m v katastri obce Soblahov.

 

JASKYŇA V DUBOVEJ SKALE 2

Jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 417m v katastri obce Soblahov.

 

JASKYŇA V DUBOVEJ SKALE 3

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 427m v katastri obce Soblahov.

 

JASKYŇA V DUBOVEJ SKALE 4

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 393m v katastri obce Soblahov.

 

JASKYŇA V DUBOVEJ SKALE 5

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 431m v katastri obce Soblahov.

 

JASKYŇA V DUBOVEJ SKALE 6

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v katastri obce Soblahov.

 

JASKYŇA V DUBOVEJ SKALE 7

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v katastri obce Soblahov.

 

JASKYŇA V KOČINEJ HORE 1

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v katastri obce Soblahov.

 

JASKYŇA V KOČINEJ HORE 2

Rpzsadlinová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 423m v katastri obce Soblahov.

 

JASKYŇA V KRÍŽOCH

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 586m v katastri obce Trenčianske Mitice.

 

JASKYŇA V KUNEJ HORE

Jaskyňa s dĺžkou 8m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 395m v katastri Trenčína, mestská časť Kubrica.

 

JASKYŇA V LOME

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v nadmorskej výške 334m v katastri obce Dolná Súča.

 

JASKYŇA V LOME 4

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v nadmorskej výške 356m v katastri obce Dolná Súča.

 

JASKYŇA V LOME 5

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v nadmorskej výške 342m v katastri obce Dolná Súča.

 

JASKYŇA V OSTREJ HORE

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Kobylináči v katastri obce Horné Srnie.

 

JASKYŇA VO VŔŠKU

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 450m v katastri obce Omšenie.

 

JASKYŇA V PODHRADIŠTI – VÝCHODNÁ (JASKYŇA V HRADISKU)

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 380m v katastri Trenčianskych Teplíc.

 

JASKYŇA V PODHRADIŠTI – ZÁPADNÁ

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 380m v katastri Trenčianskych Teplíc.

 

JASKYŇA V STAROM LOME (JASKYŇA V KRASÍNE)

Jaskyňa so zasypaným vchodom odkrytá a čiastočne zničená ťažbou v lome. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v katastri obce Dolná Súča.

 

JASKYŇA V STREDNO LOME

Jaskyňa s dĺžkou 40m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v katastri obce Dolná Súča.

 

JELENIA JASKYŇA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 830m v katastri obce Omšenie.

 

KĽÚČ K SLATINSKÉMU KRASU (KAKAESKA, ČESANÁ HORA 4)

Jaskyňa s dĺžkou 20m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 804m v katastri obce Dolná Poruba.

 

KOVÁČOVA DIERA (CHLADNICA)

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 19m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 590m v katastri obce Dolná Poruba.

 

KRASOVÁ JAMA

Zavalená korózna jaskyňa s hĺbkou 12m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v katastri Trenčianskych Teplíc.

 

KVAPĽOVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v katastri obce Omšenie.

 

ĽADOVÁ JAMA V NÁROŽNEJ (ĽADOVÁ DIERA)

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 8m s výskytom ľadu. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 600m v katastri obce Omšenie.

 

LAZY

Jaskyňa s hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 509m v katastri obce Petrova Lehota.

 

LIPOVÁ JASKYŇA (JASKYŇA U ŽOBRÁKA) 

Fluviokrasová horizontálna jaskyňa s dĺžkou 18m. Má tri vchody a je bez výzdoby. Vznikla eróznym pôsobením potoka. Jej význam je najmä orientačný, je dobre viditeľná z cesty Trenčianske Teplice – Bánovce nad Bebravou. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 399m v katastri obce Petrova Lehota asi 1,5km severovýchodne od nej.

 

MARŠALKOVÁ 1

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 530m v katastri obce Bobot.

 

MARŠALKOVÁ 2

Jaskyňa s hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 538m v katastri obce Bobot.

 

MATEJOVA DIERA

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v katastri obce Dolná Súča.

 

MEDVEDIA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 9m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 830m v katastri obce Omšenie.

 

MICHALOVÁ

Rozsadlinová jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Hoľazniach v nadmorskej výške 560m v katastri obce Omšenie.

 

MRAZOVÁ JASKYŇA V OPOČNEJ DOLINE

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v katastri obce Omšenie.

 

NELÍŠČIA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Hoľazniach v katastri obce Omšenie.

 

NIČOVÁ JASKYNKA

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v katastri obce Omšenie.

 

NOVÁ JASKYŇA V NÁROŽNEJ

Fluviokrasovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 50m a hĺbkou 12m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 735m v katastri obce Omšenie.

 

OKNO

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 497m v katastri obce Soblahov.

 

OPATOVSKÁ JASKYŇA (JASKYŇA NAD CESTOU 1 A 2)

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009. Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 75m. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v pohorí Považské podolie, v Bielokarpatskom podhorí v nadmorskej výške 230m v katastri Trenčína, mestská časť Opatová.

 

OSTRÝ KOMÍN

Jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 502m v katastri obce Soblahov.

 

PARENISKÁ

Jaskyňa s dĺžkou 5m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Hoľazniach v nadmorskej výške 686m v katastri obce Omšenie.

 

POD VYHLIADKOU NA KAMENICI

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v katastri obce Omšenie.

 

PONOR POD ZBOJNÍCKYM VRCHOM

Jaskyňa s hĺbkou 4m. Zasypaná sonda v závrte. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v katastri obce Krivosúd-Bodovka.

 

PREPCHÁVAČKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 810m v katastri obce Omšenie.

 

PRIEPASŤ KOČINA HORA

Rozsadlinová jaskyňa s hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 364m v katastri obce Soblahov.

 

PRIEPASŤ NA KLEPÁČI (VÝDUCH NA KLEPÁČI)

Rozsadlinová jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 470m v katastri Trenčianskych Teplíc.

 

PRIEPASŤ V KAMEŇOLOME

Jaskyňa s hĺbkou 11m odkrytá a zasypaná pri ťažbe. Nachádza sa v pohorí Považské podolie, v Bielokarpatskom podhorí v nadmorskej výške 323m v katastri obce Skalka nad Váhom, miestna časť Skalská Nová Ves.

 

PRIEPASŤ V ZRAZOM VRCHU 1 (PRIEPASŤ NA ZRAZOCH 1)

Rozsadlinovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 67m a hĺbkou 20m odkrytá pri stavbe cesty. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 680m v katastri obce Dolná Poruba.

 

PRIEPASŤ V ZRAZOM VRCHU 2 (PRIEPASŤ NA ZRAZOCH 2)

Jaskyňa so zasypaným vchodom s hĺbkou 3m odkrytá pri stavbe cesty. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v katastri obce Dolná Poruba.

 

REMAŤ

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Ochrana 20m hlbokej korózno-rútivej jaskyne. Jej priestory obývajú kolónie netopierov. Jaskyňa má historický význam, bola využívaná počas SNP. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 543m v katastri obce Bobot asi 2,5km východne od obce Petrova Lehota.

 

RIEČNA DIERA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 610m v katastri Trenčianske Teplice.

 

ROZSADLINOVÁ PRIEPASŤ V NÁROŽNEJ

Rozsadlinovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 21m a hĺbkou 9m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 625m v katastri obce Omšenie.

 

SALAMANDRIA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 394m v katastri obce Petrova Lehota.

 

SAMÝ VRCH

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Súčanskej vrchovine v katastri obce Horné Srnie.

 

SEVERNÁ DIERA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v nadmorskej výške 955m v katastri obce Dolná Súča.

 

SEVERNÁ SONDA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 19m a hĺbkou 11m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 773m v katastri obce Dolná Poruba.

 

SKALICKÁ SONDA (SONDA NAD KRAVÍNOM)

Jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, vo Veľkom Inovci v katastri obce Selec.

 

SKALKA (JASKYŇA POD KAMEŇMI)

Jaskyňa s dĺžkou 14m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 465m v katastri obce Omšenie.

 

SONDA ČT

Jaskyňa s hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 495m v katastri obce Soblahov.

 

SOPKOV KAMEŇ 1

Korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 673m v katastri obce Mníchova Lehota.

 

SOPKOV KAMEŇ 2

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 676m v katastri obce Mníchova Lehota.

 

SOPKOV KAMEŇ 3

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 678m v katastri obce Mníchova Lehota.

 

SOPKOV KAMEŇ 4

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Ostrom v nadmorskej výške 681m v katastri obce Mníchova Lehota.

 

SPIRITISTICKÁ JASKYŇA (TROJRAMENNÁ JASKYŇA)

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 20m umelo zväčšená hľadačmi pokladov. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 405m v katastri obce Petrova Lehota.

 

STARÝ HÁJ

Rozsadlinová jaskyňa s hĺbkou 17m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Hoľazniach v nadmorskej výške 616m v katastri obce Omšenie.

 

STRÁŽNY RÍGEĽ

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, vo Veľkom Inovci v katastri obce Selec.

 

TÉČKO

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Považské podolie, v Trenčianskej kotline v nadmorskej výške 196m v katastri obce Ivanovce.

 

TROJUHOLNÍK

Korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 810m v katastri obce Omšenie.

 

UTORKOVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Hoľazniach v katastri obce Omšenie.

 

ZADNÁ DIERA

Rozsadlinovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 19m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Hoľazniach v nadmorskej výške 608m v katastri obce Omšenie.

 

ZALOMENÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 405m v katastri obce Petrova Lehota.

 

ZAVALENÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 394m v katastri obce Petrova Lehota.

 

ZÁVRT NAD VAŇOVOU DOLINOU

Koroózno-kryogénna jaskyňa s hĺbkou 7m zanikla zavalením. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v katastri obce Bobot.

 

ZLOMYSEĽNÁ DIERA

Rozsadlinovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 9m a hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v nadmorskej výške 625m v katastri obce Omšenie.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist