Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Jaskyne v okrese Tvrdošín

AMERIKA

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 1.018m v katastri obce Zuberec.

 

BEŇARIHO ŠTÔLŇA (JASKYŇA V BIELEJ SKALE)

Jaskyňa čiastočne umelého pôvodu s dĺžkou 32m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.309m v katastri obce Zuberec.

 

BEŇARIHO ŠTÔLŇA – HORNÉ OKNO

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.327m v katastri obce Zuberec.

 

BEZODNÁ PRIEPASŤ

Rozsadlinová jaskyňa s hĺbkou 120m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.550m v katastri obce Zuberec.

 

BRESTOVSKÁ JASKYŇA

Národná prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1979, novelizovaná v roku 2008. Výmera ochranného pásma 593.073m2. Ochrana 1.890m dlhej a 30m hlbokej puklinovoriečnej (fluviokrasovej) jaskyne s aktívnym podzemným tokom, sifónmi a jazerami. Najvýznamnejšia jaskyňa Západných Tatier. Jaskyňa je významná z hľadiska štúdia geomorfologického vývoja pohoria, ako aj pre štúdium krasovej hydrografie. Na sekundárnu výzdobu je chudobná. Výskyt netopierov. Verejnosti je prístupná od 1.9.2016. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 867m v katastri obce Zuberec.

 

BRESTOVSKÁ VYVIERAČKA (VYVIERAČKA ŠTEVKOVSKÉHO POTOKA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 60m s aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 851m v katastri obce Zuberec.

 

CIGÁNKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 16m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.080m v katastri obce Vitanová.

 

ČAJKOVA JASKYŇA (JASKYŇA NAD PONOROM V DOLINE VOLARISKÁ)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 55m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 920m v katastri obce Zuberec.

 

DIERA V DOLNOM KAMEŇOLOME

Fluviokrasovo-rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Skorušinské vrchy, v Skorušine v nadmorskej výške 625m v katastri obce Oravský Biely Potok.

 

DIERA V ÚBOČÍ

Jaskyňa s dĺžkou 11m a hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Skorušinské vrchy, v Skorušine v katastri obce Oravský Biely Potok.

 

JASKYŇA NAD KALISKOM V SEDLE

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 1.047m v katastri obce Zuberec.

 

JASKYŇA NAD MOSTÍKOM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 14m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v katastri obce Zuberec.

 

JASKYŇA NAD STRATENOU MÚČNICOU

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 1.015m v katastri obce Zuberec.

 

JASKYŇA POD BIELOU SKALOU

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.291m v katastri obce Zuberec.

 

JASKYŇA PRI PONORE

Ponorová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 880m v katastri obce Zuberec.

 

JASKYŇA S HROBOM

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 69m a hĺbkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.302m v katastri obce Habovka.

 

JASKYŇA V BIELEJ SKALE

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.336m v katastri obce Zuberec.

 

JASKYŇA V BOBROVCI

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.603m v katastri obce Vitanová.

 

JASKYŇA V KATEDRE

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v katastri obce Vitanová.

 

JASKYŇA V MADAJKE (KRASOVÁ JAMA 1)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 43m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 1.100m v katastri obce Zuberec.

 

JASKYŇA V STAROM PONORE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m zanesená sedimantami. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v katastri obce Zuberec.

 

JASKYŇA V SUCHEJ DOLINE

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v katastri obce Vitanová.

 

JASKYŇA ZA BIELOU SKALOU

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.374m v katastri obce Zuberec.

 

KAMENNÉ MLIEKO

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.057m v katastri obce Zuberec.

 

KAMENNÉ MLIEKO PREVIS

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 1.069m v katastri obce Zuberec.

 

KOMÍN SKALNÉHO MESTA (S 7)

Jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.637m v katastri obce Zuberec.

 

KREMENNÁ PRIEPASŤ

Jaskyňa s hĺbkou 120m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.347m v katastri obce Zuberec.

 

KUCHYŇA

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v katastri obce Vitanová.

 

ĽADOVÁ JASKYŇA V OKOLÍKU

Zlomovo-fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 150m a hĺbkou 18m so stálym výskytom ľadu. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.160m v katastri obce Zuberec.

 

MAČACIA DIERA 1

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 969m v katastri obce Habovka.

 

MAČACIA DIERA 2

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 993m v katastri obce Habovka.

 

MAČACIA DIERA 3

Korózna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 993m v katastri obce Habovka.

 

MAČACIA DIERA 4

Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.032m v katastri obce Habovka.

 

MAČACIA DIERA 5

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 50m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v katastri obce Zuberec.

 

MALÁ MEDVEDIA (SV 10)

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.665m v katastri obce Zuberec.

 

MALÁ PORTÁLOVÁ

Jaskyňa s dĺžkou 12m a hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 894m v katastri obce Zuberec.

 

MEDVEDÍ BRLOH (SV 08)

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.670m v katastri obce Zuberec.

 

MRAVCOLEVOVA JASKYŇA

Zlomovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v katastri obce Zuberec.

 

NETOPIERIA VEŽIČKA

Jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 1.725m v katastri obce Zuberec.

 

NOCĽAŽNÁ JASKYŇA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.330m v katastri obce Vitanová.

 

OPÁLENÝ DŽBÁN

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 1.138m v katastri obce Zuberec.

 

ORANŽOVÁ SKALA

Jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.742m v katastri obce Zuberec.

 

OSMIČKOVÁ PRIEPASŤ (OSMA)

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 50m a hĺbkou 22m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v katastri obce Zuberec.

 

OSOBITÁ PRIEPASŤ (PRIEPASŤ NA OSOBITEJ)

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 25m a hĺbkou 11m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.530m v katastri obce Habovka.

 

PÁLENICA 1

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.037m v katastri obce Zuberec.

 

PÁLENICA 3

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 998m v katastri obce Zuberec.

 

PAROHOVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 1.035m v katastri obce Zuberec.

 

PASTIERSKA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v katastri obce Vitanová.

 

PIVNICA SKALNÉHO MESTA

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.609m v katastri obce Zuberec.

 

PONOROVÁ JASKYŇA (ĽADOVÁ JASKYŇA)

Ponorová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 70m, hĺbkou 12m a ľadovou výzdobou. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 886m v katastri obce Zuberec.

 

PRIEPASŤ NAD TEPLÝM ŽĽABOM

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 22m a hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.385m v katastri obce Habovka.

 

PRIEPASTNÁ JASKYŇA V SKÁLÍ X (PRIEPASŤ V OKOLÍKU, ZÁSKALIE)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 440m a hĺbkou 109m so zavaleným vchodom. Banské historické nálezy. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.120m v katastri obce Habovka.

 

PRIEPASŤ V OKOLÍKU I

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 12m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.050m v katastri obce Habovka.

 

PRIEPASŤ V RADOVÝCH SKALÁCH I (MEDVEDIA JASKYŇA)

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s hĺbkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.580m v katastri obce Habovka.

 

PRIEPASŤ V SIVOM VRCHU

Rozsadlinovo-rútivá jaskyňa s hĺbkou 86m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.790m v katastri obce Zuberec.

 

PRIEPASŤ V SUCHEJ DOLINE

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.100m v katastri obce Vitanová.

 

PRIEVANOVÁ JASKYŇA PRI ZRÚTENEJ

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v katastri obce Zuberec.

 

PUKLINA PRI AMERIKE

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 1.007m v katastri obce Zuberec.

 

PUKLINOVÁ JASKYŇA V RADOVÝCH SKALÁCH (PRIEPASŤ V RADOVÝCH SKALÁCH II)

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 32m a hĺbkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v nadmorskej výške 1.430m v katastri obce Habovka.

 

PUKLINOVÁ PRIEPASŤ (VOLARISKÁ)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 30m a hĺbkou 13m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 990m v katastri obce Zuberec.

 

PUKLINY OPROTI PONORU VOLARISKÁ

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 960m v katastri obce Zuberec.

 

REZBÁROVA BAŇA

Jaskyňa s dĺžkou 12m uzavretá pre odber vody. Nachádza sa v pohorí Skorušinské vrchy, v Skorušine v nadmorskej výške 658m v katastri obce Oravský Biely Potok.

 

RYSIA DIERA

Jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 1.012m v katastri obce Zuberec.

 

RYSIA PRIEPASŤ

Zlomová jaskyňa s hĺbkou 12m so sezónnym výskytom ľadu. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.200m v katastri obce Zuberec.

 

SENILNÁ JASKYŇA NAD MOSTÍKOM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v katastri obce Zuberec.

 

SIVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v katastri obce Zuberec.

 

SLIMAČIA ULITA (SV 1)

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.610m v katastri obce Zuberec.

 

SONDA V SIVOM VRCHU I

Jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.795m v katastri obce Zuberec.

 

SONDA V SIVOM VRCHU II

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.800m v katastri obce Zuberec.

 

STUDŇA SKALNÉHO MESTA (SV 4)

Jaskyňa s hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.617m v katastri obce Zuberec.

 

SVIŠTIA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.854m v katastri obce Zuberec.

 

ŠTYRI IHLY (SV 11)

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.670m v katastri obce Zuberec.

 

ŠUHAJOVA JASKYŇA (ZBOJNÍCKA JASKYŇA)

Jaskyňa s dĺžkou 59m a hĺbkou 11m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Osobitej v katastri obce Habovka.

 

TRI PUKLINY

Jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 953m v katastri obce Zuberec.

 

UHEREKOVA JASKYŇA

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 30m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v katastri obce Zuberec.

 

VOLARISKO 1

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 1.057m v katastri obce Zuberec.

 

VOLARISKO 2

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 968m v katastri obce Zuberec.

 

ZASYPANÁ DIERA

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.338m v katastri obce Zuberec.

 

ZÁVALOVÁ JASKYŇA

Zlomovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 20m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v katastri obce Zuberec.

 

ZÁVRT NAD HORÁRŇOU

Korózno-rútivá jaskyňa s hĺbkou 12m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 940m v katastri obce Zuberec.

 

ZÁVRT POD CESTOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 30m s aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v katastri obce Zuberec.

 

ZRÚTENÁ JASKYŇA (PORTÁLOVÁ)

Erózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 862m v katastri obce Zuberec.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist