Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kalvárie v okrese Košice I

SEVER

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Severné Mesto na ulici Na kalvárii severozápadne od historického jadra mesta. Všetky kalvárske kaplnky sú postavené v klasicistickom štýle. Vznik kalvárie súvisel s činnosťou košických jezuitov a nimi vedeného Združenia Kristovej agónie. Vznik kalvárskej hory inicioval v roku 1734 páter Juraj Mihalóczi. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol Sedembolestnej Panny Márie. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Košice I).
 • Kalvárska kaplnka, 1.zastavenie krížovej cesty, Kristus na Olivovej hore, postavená v rokoch 1757-1758. Upravovaná bola v roku 1880. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kalvárska kaplnka, 2.zastavenie krížovej cesty, Judášova zrada, postavená v rokoch 1757-1758. Upravovaná bola v roku 1883. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kalvárska kaplnka, 3.zastavenie krížovej cesty, Kristus pred Kaifášom, postavená v rokoch 1757-1758. Upravovaná bola po roku 1881. Autorom prestavby je Augustín Mattyasovszky. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kalvárska kaplnka, 4.zastavenie krížovej cesty, Pilát odsudzuje Krista, postavená v rokoch 1757-1758. Upravovaná bola v roku 1896. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kalvárska kaplnka, 5.zastavenie krížovej cesty, Bičovanie Krista, postavená v rokoch 1757-1758. Upravovaná bola v rokoch 1867-1868. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom.
 • Kalvárska kaplnka, 6.zastavenie krížovej cesty, Korunovanie Krista tŕním, postavená v rokoch 1757-1758. Upravovaná bola po roku 1874. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kalvárska kaplnka, 7.zastavenie krížovej cesty, Ecce Homo, postavená v rokoch 1757-1758. Upravovaná bola pred rokom 1860. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kaplnka Immaculata. (Pozri Kaplnky v okrese Košice I).
 • Kaplnka nanebovzatia Panny Márie. (Pozri Kaplnky v okrese Košice I).
 • Kalvárska kaplnka, 8.zastavenie krížovej cesty, Kristus napomína plačúce ženy, postavená v roku 1844. Upravovaná bola v rokoch 1890-1893. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Autorom stavby je Andrej Kriszt.
 • Kalvárska kaplnka, 9.zastavenie krížovej cesty, Tretí pád Krista pod krížom, postavená v roku 1865. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom.
 • Kalvárska kaplnka, 10.zastavenie krížovej cesty, Kristus a Veronika, postavená pravdepodobne v rokoch 1757-1758. Upravovaná bola v roku 1871. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom.
 • Kalvárska kaplnka, 11.zastavenie krížovej cesty, Pribíjanie Krista na kríž, postavená v 2.polovici 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1874. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kalvárska kaplnka, 12.zastavenie krížovej cesty, Ukrižovanie Krista, postavená v roku 1866. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom.
 • Kalvárska kaplnka, 13.zastavenie krížovej cesty, Snímanie Krista z kríža, postavená pred rokom 1865. Upravovaná bola v roku 1865 a v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kalvárska kaplnka, 14.zastavenie krížovej cesty, Ukladanie Krista do hrobu, postavená v 2.polovici 19.storočia. Upravovaná bola v 80.rokoch 19.storočia. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist