Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kalvárie v okrese Nitra

NITRA

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 2009. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kalvária. Novorománska kalvária z 3.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1885. Autorom je Karol Mayer. Nachádza sa v južnej časti mesta na severovýchodnej strane kalvárskeho vrchu.
 • Kaplnka svätej Anny. (Pozri Kaplnky v okrese Nitra).
 • Kaplnka Najsvätejšej Trojice. (Pozri Kaplnky v okrese Nitra).
 • Kaplnka krížovej cesty. Novorománska kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista, z roku 1885. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Karol Mayer. Nachádza sa oproti Kostolu nanebovzatia Panny Márie.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novorománska kaplnka, 2.zastavenie, Kristus berie kríž, z roku 1885. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Karol Mayer. Nachádza sa pred Misijným domom.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novorománska kaplnka, 3.zastavenie, Prvý pád Krista pod krížom, z roku 1885. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Karol Mayer. Nachádza sa vedľa Misijného domu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novorománska kaplnka, 4.zastavenie, Stretnutie Krista s Pannou Máriou, z roku 1885. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Karol Mayer. Nachádza sa na západnej strane misijného areálu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novorománska kaplnka, 5.zastavenie, Šimon pomáha Kristovi, z roku 1885. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Karol Mayer. Nachádza sa na západnej strane misijného areálu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novorománska kaplnka, 6.zastavenie, Kristus a Veronika, z roku 1885. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Karol Mayer. Nachádza sa na západnej strane misijného areálu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novorománska kaplnka, 7.zastavenie, Druhý pád Krista pod krížom, z roku 1885. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Karol Mayer. Nachádza sa na západnej strane misijného areálu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novorománska kaplnka, 8.zastavenie, Kristus napomína plačúce ženy, z roku 1885. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Karol Mayer. Nachádza sa v južnej časti návršia Kalvárie.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novorománska kaplnka, 9.zastavenie, Tretí pád Krista pod krížom, z roku 1885. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Karol Mayer. Nachádza sa v južnej časti návršia Kalvárie.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novorománska kaplnka, 10.zastavenie, Vyzliekanie Krista, z roku 1885. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Karol Mayer. Nachádza sa v južnej časti návršia Kalvárie.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novorománska kaplnka, 11.zastavenie, Pribíjanie Krista na kríž, z roku 1885. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Karol Mayer. Nachádza sa v južnej časti návršia Kalvárie.
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Kaplnka krížovej cesty. Novorománska kaplnka, 13.zastavenie, Snímanie Krista z kríža, z roku 1885. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Karol Mayer. Nachádza sa nad súsoším Ukrižovania.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novorománska kaplnka, 14.zastavenie, Ukladanie Krista (Boží hrob) z obdobia pred rokom 1673. Upravovaná bola koncom 18.storočia a v rokoch 1885 a 1933. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a šesťuholníkovým pôdorysom. Nachádza sa na vrchole návršia Kalvárie.
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist