Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kalvárie v okrese Nové Zámky

DVORY NAD ŽITAVOU

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaplnka svätého Martina biskupa z Tours. (Pozri Kaplnky v okrese Nové Zámky).
 • Zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Nové Zámky).
 • Kríž s korpusom. (Pozri Kríže v okrese Nové Zámky).
 • Socha  nepoškvrnenej Panny Márie. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Zámky).
 • Schodisko so sochami. Neskoroklasicistické schodisko so sochami svätých a anjelov z rokov 1855-1860. Upravované bolo v rokoch 1995-1996 a 2003. Nachádza sa na návrší západne od obce.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novogotická kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na juhovýchodnom úpätí kalvárskeho vrchu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novogotická kaplnka, 2.zastavenie, Kristus berie kríž, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na juhovýchodnom úpätí kalvárskeho vrchu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novogotická kaplnka, 3.zastavenie, Prvý pád Krista pod krížom, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na juhovýchodnom úpätí kalvárskeho vrchu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novogotická kaplnka, 4.zastavenie, Stretnutie Krista s Pannou Máriou, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na južnom úpätí kalvárskeho vrchu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novogotická kaplnka, 5.zastavenie, Šimon pomáha Kristovi, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na južnom úpätí kalvárskeho vrchu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novogotická kaplnka, 6.zastavenie, Kristus a Veronika, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na juhozápadnom úpätí kalvárskeho vrchu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novogotická kaplnka, 7.zastavenie, Druhý pád Krista pod krížom, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na juhozápadnom úpätí kalvárskeho vrchu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novogotická kaplnka, 8.zastavenie, Kristus napomína palčúce ženy, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na západnom úpätí kalvárskeho vrchu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novogotická kaplnka, 9.zastavenie, Tretí pád Krista pod krížom, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na západnom úpätí kalvárskeho vrchu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novogotická kaplnka, 10.zastavenie, Vyzliekanie Krista, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na západnom úpätí kalvárskeho vrchu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novogotická kaplnka, 11.zastavenie, Pribíjanie Krista na kríž, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na západnom úpätí kalvárskeho vrchu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novogotická kaplnka, 12.zastavenie, Ukrižovanie Krista, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na severnej strane kalvárskeho vrchu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novogotická kaplnka, 13.zastavenie, Snímanie Krista z kríža, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na severnej strane kalvárskeho vrchu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Novogotická kaplnka, 14.zastavenie, Ukladanie Krista do hrobu, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na severnej strane kalvárskeho vrchu.

 

KOMJATICE

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaplnka Božieho hrobu. (Pozri Kaplnky v okrese Nové Zámky).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Zámky).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Zámky).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Zámky).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Zámky).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Zámky).
 • Boží hrob. Neskorobaroková menza s Božím hrobom z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa na terase Golgoty.
 • Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista, z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 2.zastavenie, Kristus berie kríž, z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 3.zastavenie, Prvý pád Krista pod krížom, zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 4.zastavenie, Stretnutie Krista s Pannou Máriou, z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 5.zastavenie, Šimon pomáha Kristovi, z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 6.zastavenie, Kristus a Veronika, z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 7.zastavenie, Druhý pád Krista pod krížom, z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 8.zastavenie, Kristus napomína plačúce ženy, z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 9.zastavenie, Tretí pád Krista pod krížom, z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 10.zastavenie, Vyzliekanie kríža, z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 11.zastavenie, Pribíjanie Krista na kríž, z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 12.zastavenie, Ukrižovanie Krista, z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 13.zastavenie, Snímanie Krista z kríža, z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kaplnka krížovej cesty. Historizujúca kaplnka, 14.zastavenie, Ukladanie Krista do hrobu, z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

 

NOVÉ ZÁMKY

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na mieste bývalej Forgáčovskej bašty v juhovýchodnej časti pôvodného šesťuholníkového opevnenia na zachovanom umelom násype. Zriadil ju farár Martin Predmerszký. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. (Pozri Kaplnky v okrese Nové Zámky).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Zámky).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Zámky).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Zámky).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Zámky).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Zámky).
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Zámky).
 • Kaplnka Božieho hrobu. (Pozri Kaplnky v okrese Nové Zámky).
 • Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista, zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1981. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na juhozápadnom obvode bastiónu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 2.zastavenie, Kristus berie kríž, zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1981. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na juhozápadnom obvode bastiónu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 3.zastavenie, Prvý pád Krista pod krížom, zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1981. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na juhozápadnom obvode bastiónu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 4.zastavenie, Stretnutie Krista s Pannou Máriou, zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1981. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na juhozápadnom obvode bastiónu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 5.zastavenie, Šimon pomáha Kristovi, zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1981. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na juhozápadnom obvode bastiónu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 6.zastavenie, Kristus a Veronika, zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1981. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na juhozápadnom obvode bastiónu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 7.zastavenie, Druhý pád Krista pod krížom, zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1981. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na severovýchodnom obvode bastiónu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 8.zastavenie, Kristus napomína plačúce ženy, zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1981. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na severovýchodnom obvode bastiónu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 9.zastavenie, Tretí pád Krista pod krížom, zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1981. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na severovýchodnom obvode bastiónu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 10.zastavenie, Vyzliekanie Krista, zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1981. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na severovýchodnom obvode bastiónu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 11.zastavenie, Pribíjanie Krista na kríž, zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1981. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na severovýchodnom obvode bastiónu.
 • Kaplnka krížovej cesty. Klasicistická kaplnka, 12.zastavenie, Snímanie Krista z kríža, zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1981. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na severovýchodnom obvode bastiónu.
 • Schodisko s bránou. Novoklasicistické schodisko s hlavnou bránou z 2.polovice 19.storočia. Upravované bolo v roku 1923 a v 80.rokoch 20.storočia. Obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na severozápadnom úpätí návršia Kalvárie.
 • Bastión juhovýchodný. Renesančný bastión, Forgáčova bašta, opevnenia mesta postavený v rokoch 1571-1581. Upravovaný bol v 17.storočí, v rokoch 1724-1725 a v 4.štvrtine 18.storočia. Mal päťuholníkový pôdorys. Autormi stavby boli Ottavio a Giulio Baldagira. Zbúraný bol v roku 1725. Nachádzal sa v juhovýchodnej časti centra mesta.

 

ŠTÚROVO

Neskorobaroková kalvária z roku 1760.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist