Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kalvárie v okrese Považská Bystrica

Kalvária v Domaniži

Kalvária bola postavená v roku 2010. Štrnásť drevených zastavení je umiestnených po ľavej strane širokého betónového schodiska vedúceho ku kostolu. Krížová cesta má jednoduchú konštrukciu, na nosnej lište je pripevnený kríž. Nad ním je tabuľka s poradovým číslom a pod ním tabuľka s názvom zastavenia. Všetko je zhotovené z dreva a osadené pomocou dvoch kovových stĺpov do betónového základu. Zastavenia sú umiestnené vždy v dvojici na medzipodeste schodiska. Kalvária sa nachádza v strede obce pri rímsko-katolíckom kostole.

Kalvária v Milochove

Pôvodnú Krížovú cestu nahradila nová. Kedysi ju svojpomocne vyhotovili miestni obyvatelia. Práce na novej kalvárii realizovali žiaci SOŠ z Považskej Bystrice. Nachádza sa v časti Dolný Milochov.

Kalvária v Považskej Bystrici

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Klasicistická kalvária stojí nad mestom nad bývalým amfiteátrom na rovnomennom vrchu východným smerom od hlavnej cesty na Žilinu. Postavená bola z darov obyvateľov v rokoch 1805-1807. Pôvodne na nej bolo 13 kaplniek predstavujúcich výjavy z ukrižovania Krista a súsošie ukrižovania umiestnených nad kopcom zvaným Kamenec. Súsošie bolo dvanástym zastavením (pôvodne ho tvorili tri kríže z pieskovca, renovované v roku 1863). Dva bočné kríže boli postavené na vysokých sokloch a niesli sochy ukrižovaných lotrov. V strede na šírkovo komponovanom kazetovanom podstavci bol kríž s korpusom ukrižovaného Krista, pod ktorým bol reliéf Márie Magdalény. Naľavo stála socha Panny Márie a napravo socha svätého Jána Evanjelistu. Zachovali sa soklové kazetované časti, z plastík sa nezachovala žiadna. Murované sochy, tri kamenné kríže a svätyňa s vežičkou a zvonom boli postavené v roku 1806. Zastavenia krížovej cesty vtedy ešte neexistovali. Dnes sa ich zachovalo iba deväť. Ešte v roku 1937 bola kalvária opravená. Pôvodné plechové výjavy Krížovej cesty sa v kaplnkách nachádzali ešte v 50.rokoch 20.storočia. Kamenné 6-figurálne súsošie Ukrižovania bolo zničené v 60.rokoch 20.storočia. Kalvária bola zdevastovaná a zničená v 70.-80.rokoch 20.storočia. Zastavenia boli opravené v rokoch 2016-2017. Dvanástym zastavením sú dnes tri kríže. Zastavenia sú označené drevenými tabuľkami s rímskymi číslicami. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaplnka svätej Márie Magdalény. (Pozri Kaplnky v okrese Považská Bystrica).
 • Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 1.zastavenie, bola postavená v rokoch 1808-1815.
 • Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 2.zastavenie, bola postavená v rokoch 1808-1815.
 • Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 3.zastavenie, bola postavená v rokoch 1808-1815.
 • Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 4.zastavenie, bola postavená v rokoch 1808-1815.
 • Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 5.zastavenie, bola postavená v rokoch 1808-1815.
 • Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 6.zastavenie, bola postavená v rokoch 1808-1815.
 • Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 7.zastavenie, bola postavená v rokoch 1808-1815.
 • Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 8.zastavenie, bola postavená v rokoch 1808-1815.
 • Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 9.zastavenie, bola postavená v rokoch 1808-1815.
 • Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 10.zastavenie, bola postavená v rokoch 1808-1815.
 • Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 11.zastavenie, bola postavená v rokoch 1808-1815.
 • Kaplnka krížovej cesty. Kaplnka, 12.zastavenie, bola postavená v rokoch 1808-1815.

Kalvária v Pružine pri kostole

Národná kultúrna pamiatka Kalvária a kostol vyhlásená v roku 1963. Postavená bola zo zbierok veriacich v rokoch 1860-1863. Dal ju vybudovať Štefan Závodník, ktorý zakúpil lúku a roľu. Kalvárie sú dve: Kalvária Umučenia Pána (má 14 zastavení) a Kalvária Sedembolestnej Panny Márie (má 7 zastavení). Spolu majú 11 kaplniek zastavení Krížovej cesty hranolovitého tvaru so stanovými strieškami pokrytými plechom a 18 obrazov, z ktorých sú 3 spoločné pre obe kalvárie (4 kaplnky sú jednostranné a 7 je obojstranných). Prvé 4 zastavenia stoja pri prístupovom schodisku do kostola. Zvyšných 7 obojstranných kaplniek s výjavmi Krížovej cesty a siedmich bolestí Panny Márie je rozmiestnených do polkruhu okolo kostola. Tri záverečné zastavenia Krížovej cesty (Ukrižovanie, Snímanie z kríža a Pochovávanie) sú pre obe Kalvárie spoločné, preto súbor pozostáva len z 11 kaplniek. Iniciátorom postavenia kalvárie bol tunajší farár Štefan Závodník. Obrazy v kaplnkách z roku 1863 sú od akademického maliara Jozefa Božetecha Klemensa (rozmery obrazov namaľovaných na plechu 80x55cm). V roku 1880 prešli olejomaľby reštauráciou. Realizoval ju františkánsky páter Konrád Švestka. Popritom namaľoval aj tri nové obrazy ako doplnok Krížovej cesty. Pred vstupom do kostola stoja tri drevené kríže s postavami Krista a lotrov zo 60.rokov 20.storočia. Zhotovil ich umelecký rezbár Jozef Pekara z Rajeckých Teplíc, ktorý sa pri ich tvorbe snažil čo najviac priblížiť predchádzajúcim. Výjavy v kaplnkách boli viackrát reštaurované. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol svätej Žofie. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Považská Bystrica).
 • Kaplnka krížovej cesty. Baroková kaplnka, 1.zastavenie, postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola.
 • Kaplnka krížovej cesty. Baroková kaplnka, 2.zastavenie, postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola.
 • Kaplnka krížovej cesty. Baroková kaplnka, 3.zastavenie, postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola.
 • Kaplnka krížovej cesty. Baroková kaplnka, 4.zastavenie, postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom je J. B. Klemens.
 • Kaplnka krížovej cesty. Baroková kaplnka, 5.zastavenie, postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom je J. B. Klemens.
 • Kaplnka krížovej cesty. Baroková kaplnka, 6.zastavenie, postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom je J. B. Klemens.
 • Kaplnka krížovej cesty. Baroková kaplnka, 7.zastavenie, postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom je J. B. Klemens.
 • Kaplnka krížovej cesty. Baroková kaplnka, 8.zastavenie, postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom je J. B. Klemens.
 • Kaplnka krížovej cesty. Baroková kaplnka, 9.zastavenie, postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom je J. B. Klemens.
 • Kaplnka krížovej cesty. Baroková kaplnka, 10.zastavenie, postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom je J. B. Klemens.
 • Kaplnka krížovej cesty. Baroková kaplnka, 11.zastavenie, postavená v roku 1863. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v areáli kostola. Autorom je J. B. Klemens.

Kalvária v Pružine v obci

Kalvária bola vybudovaná v roku 2011. Nachádza sa asi 100m od odbočky do osady Chmelisko (z hlavnej cesty treba odbočiť vľavo v smere jazdy do centra obce). Štrnásť zastavení je umiestnených vedľa seba po ľavej strane poľnej cesty. V murovaných kaplnkách so strieškami sú v drevených rámoch umiestnené obrazy výjavov. V závere Krížovej cesty je väčšia kaplnka a menšia Kaplnka Lurdskej Panny Márie. Súčasťou areálu je aj Boží hrob s Ukrižovaným a na miernom návrší kríž so strieškou.

Kalvária v Stupnom

Kalvária sa nachádza na svahoch vrchu Žeravica /527,3m/ severozápadne od obce. Na úpätí vrchu sa nachádza jaskyňa Panny Márie Nepoškvrneného počatia s dreveným krížom. Štrnásť zastavení Kalvárie jednoduchej konštrukcie je vyhotovených z dreva a kovu. Zastavenia sa nachádzajú popri chodníku, ktorý prudko stúpa na vrchol. Pri poslednom zastavení sa nachádzajú tri veľké drevené kríže.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist