Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kalvárie v okrese Senec

SENEC

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 2013. Novoklasicistická kalvária sa nachádza na Farskom námestí. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Súsošie Golgoty. Socha ukrižovaného Krista. (Pozri Sochy a busty v okrese Senec).
 • Súsošie Golgoty. Socha svätej Márie Magdalény. (Pozri Sochy a busty v okrese Senec).
 • Súsošie Golgoty. Socha Panny Márie. (Pozri Sochy a busty v okrese Senec).
 • Súsošie Golgoty. Socha svätého Jána Evanjelistu. (Pozri Sochy a busty v okrese Senec).
 • Kaplnka krížovej cesty, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista, z rokov 1915-1927. Upravovaná bola v roku 1937. Autorom reliéfu je A. Rigele. Nachádza sa v juhovýchodnej časti ohradného múru.
 • Kaplnka krížovej cesty, 2.zastavenie, Kristus berie kríž, z rokov 1915-1927. Upravovaná bola v roku 1937. Autorom reliéfu je A. Rigele. Nachádza sa v juhovýchodnej časti ohradného múru.
 • Kaplnka krížovej cesty, 3.zastavenie, Prvý pád Krista pod krížom, z rokov 1915-1927. Upravovaná bola v roku 1937. Autorom reliéfu je A. Rigele. Nachádza sa v juhovýchodnej časti ohradného múru.
 • Kaplnka krížovej cesty, 4.zastavenie, Stretnutie Krista s Pannou Máriou, z rokov 1915-1927. Upravovaná bola v roku 1937. Autorom reliéfu je A. Rigele. Nachádza sa v južnej časti ohradného múru.
 • Kaplnka krížovej cesty, 5.zastavenie, Šimon pomáha Kristovi, z rokov 1915-1927. Upravovaná bola v roku 1937. Autorom reliéfu je A. Rigele. Nachádza sa v južnej časti ohradného múru.
 • Kaplnka krížovej cesty, 6.zastavenie, Kristus a Veronika, z rokov 1915-1927. Upravovaná bola v roku 1937. Autorom reliéfu je A. Rigele. Nachádza sa v juhozápadnej časti ohradného múru.
 • Kaplnka krížovej cesty, 7.zastavenie, Druhý pád Krista pod krížom, z rokov 1915-1927. Upravovaná bola v roku 1937. Autorom reliéfu je A. Rigele. Nachádza sa v juhozápadnej časti ohradného múru.
 • Kaplnka krížovej cesty, 8.zastavenie, Kristus napomína plačúce ženy, z rokov 1915-1927. Upravovaná bola v roku 1937. Autorom reliéfu je A. Rigele. Nachádza sa v západnej časti ohradného múru.
 • Kaplnka krížovej cesty, 9.zastavenie, Tretí pád Krista pod krížom, z rokov 1915-1927. Upravovaná bola v roku 1937. Autorom reliéfu je A. Rigele. Nachádza sa v severozápadnej časti ohradného múru.
 • Kaplnka krížovej cesty, 10.zastavenie, Vyzliekanie Krista, z rokov 1915-1927. Upravovaná bola v roku 1937. Autorom reliéfu je A. Rigele. Nachádza sa v severozápadnej časti ohradného múru.
 • Kaplnka krížovej cesty, 11.zastavenie, Pribíjanie Krista na kríž, z rokov 1915-1927. Upravovaná bola v roku 1937. Autorom reliéfu je A. Rigele. Nachádza sa v severnej časti ohradného múru.
 • Kaplnka krížovej cesty, 12.zastavenie, Ukrižovanie Krista, z rokov 1915-1927. Upravovaná bola v roku 1937. Autorom reliéfu je A. Rigele. Nachádza sa v severnej časti ohradného múru.
 • Kaplnka krížovej cesty, 13.zastavenie, Snímanie Krista z kríža, z rokov 1915-1927. Upravovaná bola v roku 1937. Autorom reliéfu je A. Rigele. Nachádza sa v severovýchodnej časti ohradného múru.
 • Kaplnka krížovej cesty, 14.zastavenie, Ukladanie Krista do hrobu, z rokov 1915-1927.  Upravovaná bola v roku 1937. Autorom reliéfu je A. Rigele. Nachádza sa v severovýchodnej časti ohradného múru.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist