Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaplnky v okrese Bratislava II

PODUNAJSKÉ BISKUPICE. Kaplnka Panny Márie.

Kaplnka Panny Márie sa nachádza na ulici Padlých hrdinov.

 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE. Kaplnka svätého Jozefa, robotníka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Jednoloďová pôvodne neskororenesančná Kaplnka svätého Jozefa, robotníka. Barokovo upravovaná bola v roku 1681. Ďalšie úpravy v 20.storočí. Nachádza sa na ulici Kazanská v lokalite Komárov.

 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE 1

Kaplnka stojí na ulici Devätinová.

 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE 2

Kaplnka stojí na ulici Devätinová.

 

RUŽINOV. Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pochádza z roku 1933. Nachádza sa v Čákiho kaštieli, kde v súčasnosti sídli rehoľný dom Slovenskej provincie Kongregácie Dcér svätého Františka z Assisi, kláštor františkánok. V areáli kaštieľa je Liečebňa svätého Františka, a. s. Neštátne zdravotnícke zariadenie pokračuje vo vyše 50-ročnej tradícii poskytovania zdravotnej starostlivosti v liečbe dlhodobo chorých ľudí v Bratislave, kde chorých ošetrujú sestry františkánky. Kaštieľ sa nachádza v časti Ružinov, v lokalite Prievoz na ulici Krásna 22.

 

VRAKUŇA

Kaplnka stojí na Cintoríne Ružinov.

 

VRAKUŇA. Nová Vrakuňa 1.

Kaplnka stojí na ulici Brezová.

 

VRAKUŇA. Nová Vrakuňa 2.

Kaplnka stojí na ulici Kazaňská.

TOPlist