Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaplnky v okrese Gelnica

 GELNICA. Kaplnka ochrany Presvätej Bohorodičky.

Grécko-katolícka Kaplnka ochrany Presvätej Bohorodičky sa nachádza nad budovou materskej školy na ulici Hlavná.

 

GELNICA. Rímsko-katolícka kaplnka.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a kaplnka vyhlásený v roku 1963. Klasicistická rímsko-katolícka kaplnka z 90.rokov 18.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí pri Kostole nanebovzatia Panny Márie na ulici Slovenská v Pamiatkovej zóne.

 

JAKLOVCE. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a kaplnka vyhlásený v roku 1963. Baroková rímsko-katolícka Kaplnka svätého Jána Nepomuckého z roku 1772. Má centrálnu dispozíciu, štvorcový pôdorys. Stojí pri Kostole svätého Antona Paduánskeho.

 

KLUKNAVA. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková rímsko-katolícka Kaplnka svätého Jána Nepomuckého bola postavená v 2.polovici 18.storočia. Má centrálnu dispozíciu, štvorcový pôdorys.

 

PRAKOVCE

Kaplnka z polovice 19.storočia.

 

RICHNAVA. Kaplnka svätej Márie Magdalény.

Pútnická rímsko-katolícka Kaplnka svätej Márie Magdalény z konca 19.storočia.

 

SMOLNÍK. Kaplnka navštívenia Panny Márie.

Pútnický Kostol navštívenia Panny Márie bol postavený v roku 1735. Podľa zápisu z roku 1723 na tomto miesta stála malá drevená kaplnka. V roku 1735 ju kompletne prebudovali a vysvätili ako Marienkapelle. Nemecký názov vychádza z národnosti miestneho obyvateľstva, keď tu dominovali Nemci, známi ako „mantáci“. Podľa záznamu z roku 1776 sa kaplnka nazývala Maria Heimsuchunskapelle, čiže Kaplnka Navštívenia Panny Márie. Nachádza sa v Štóskych horách.

 

SMOLNÍK. Kaplnka Panny Márie.

Rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie sa nachádza v časti Holmíková.

 

SMOLNÍK. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková prícestná rímsko-katolícka Kaplnka svätého Jána Nepomuckého bola postavená v roku 1726. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne.

 

SMOLNÍK. Kaplnka svätého Jozefa, robotníka.

Baroková rímsko-katolícka Kaplnka svätého Jozefa, robotníka z 1.polovice 18.storočia.

 

ÚHORNÁ. Kaplnka Panny Márie Snežnej.

 

ZÁVADKA

Kaplnka z roku 1834.

TOPlist