Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaplnky v okrese Kežmarok

HUNCOVCE. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistická rímsko-katolícka Kaplnka svätého Jána Nepomuckého bola postavená v roku 1815. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Stojí v severozápadnej časti obce.

 

KEŽMAROK. Hradná kaplnka.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Kežmarok vyhlásený v roku 1981. Hradná kaplnka. Postavená bola v renesancii po roku 1624. Pôvodne neskorogotickú polygonálnu baštu na severnej strane opevnenia upravili spolu s niekoľkými miestnosťami priľahlého paláca na zámockú kaplnku. Upravovaná bola v rokoch 1653-1659 a 1866, po roku 1901 a v rokoch 1973 a 1978-1980. Prevláda ranobarokový štýl. Je jednoloďová s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym záverom. Svätyňu tvorí polygonálny záver bašty a členia ju rovnako ako priľahlú pozdĺžnu loď bočné pilastre. Majú mohutné hlavice riešené ako úseky trámovia. Na bohatej lunetovej klenbe z roku 1628 je štuková ornamentika s rastlinnými a figurálnymi motívmi. V lunetách i na klenbe sú orámované nástenné maľby, ktoré však tvoria len doplnok mimoriadne krásnej a vzácnej štukovej ornamentiky, ktorá je dielom talianskych štukatérov. Maľby čerpajú námety zo Starého i Nového zákona, ako Obrátenie svätého Pavla, Klaňania sa Troch kráľov, Stretnutia Krista s anjelom a podobne. Exteriér zdôrazňuje prelamovaný volútový štít a malá vežička. Priečelie, na ktorom sa na prízemí našiel gotický portál a na poschodí gotický oblok, dokumentuje jednotnosť oboch dnes samostatných stavieb tvoriacich neskorogotický palác. Vstupný portál má po stranách stĺpy, na ktorých spočíva segmentový neukončený štít. V štíte je erb Tököliovcov a nad portálom kartuša s nápisom a s letopočtom 1658. Portál uzatvárajú kovové dvere, v hornej časti so súvekou kovovou mrežou. Nad portálom je veľký pozdĺžny oblok s polkruhovým ukončením. S takýmito oblokmi sa stretávame aj v závere kaplnky. V jej interiéri na čelnej stene je manieristický neskorobarokový oltár so stĺpovou  architektúrou, s rímsami, nadstavcami a bohatou plastickou i rezbárskou výplňou. V strede oltára je obraz Ukrižovania, po stenách plastiky svätcov, Imricha, Vojtecha, Štefana a Ladislava. V bohato odstupňovanom nadstavci je ďalší obraz Zmŕtvychvstania, po stranách postavy svätcov, svätíc a adorujúcich anjelov. Kazateľnica zhotovená zároveň s kostolom je takisto manieristická. Na polygonálnom parapete, delenom stĺpmi ovinutými viničovou ornamentikou, sú plastiky štyroch evanjelistov a socha Krista. Na polygonálnom baldachýne s ušnicovou ornamentikou je baroková soška Vzkrieseného Krista. Renesančné jednosedadlové stallum z roku 1544 je dielom bratov Krištofa a Jána Langovcov. Uzavreté je zo všetkých štyroch strán a vyplnené bohatou intarziou v podobe geometrických ornamentov i pohľadov do interiérov.  Dnes je súčasťou muzeálnych zbierok. Interiér doplňuje náhrobok Márie Tököliovej, rodenej Gyulaffyovej z 1.polovice 17.storočia.

 

MALÁ FRANKOVÁ

Drevená kaplnka so zvonicou zo začiatku 20.storočia.

 

MATIAŠOVCE

Neskorobaroková kaplnka z konca 18.storočia. V interiéri gotická plastika Madony zo 14.storočia. Kaplnka sa nachádza na príkostolnom cintoríne pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Petra a Pavla, apoštolov na ulici Hlavná.

 

SPIŠSKÉ HANUŠOVCE. Kaplnka Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka  vyhlásená v roku 1963. Klasicistická prícestná rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie bola postavená v roku 1815. Upravovaná bola v rokoch 2001 a 2005. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v juhozápadnej časti cintorína.

 

SPIŠSKÉ HANUŠOVCE

Neskorobaroková kaplnka z polovice 18.storočia.

 

ZÁLESIE

Kaplnka z 19.storočia.

 

ŽAKOVCE. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Klasicistická Kaplnka svätého Jána Nepomuckého bola postavená v roku 1775.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist