Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaplnky v okrese Košice I

SEVER. Kaplnka Immaculata.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Kalvárska mariánska Kaplnka Immaculata postavená v roku 1896. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Severné Mesto na ulici Na kalvárii severozápadne od historického jadra mesta.

 

SEVER. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie na Bankove.

Rímsko-katolícka Kaplnka nanebovzatia Panny Márie sa nachádza v lokalite Bankov.

 

SEVER. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Kalvárska mariánska Kaplnka nanebovzatia Panny Márie postavená v rokoch 1882-1883. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Severné Mesto na ulici Na kalvárii severozápadne od historického jadra mesta.

 

SEVER. Kaplnka svätej Rozálie.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Baroková morová Kaplnka svätej Rozálie postavená v rokoch 1714-1715. Upravovaná bola v rokoch 1820, 1898, v 70.rokoch 20.storočia a v rokoch 1994-1995. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a osemuholníkovým pôdorysom. Autormi stavby sú Goresch, Törnyössy, Widman, Balogh a Gönnerth. Nachádza sa v sektore I na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

STARÉ MESTO. Kaplnka svätého Floriána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická rímsko-katolícka Kaplnka svätého Floriána bola postavená v roku 1923. Autorom stavby je Július Wirth. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Floriánska.

 

STARÉ MESTO. Kaplnka svätého Michala, archanjela.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Gotická jednoloďová rímsko-katolícka pôvodne pohrebná Kaplnka svätého Michala, archanjela bola postavená približne v 2.polovici 14.storočia na južnej strane farského Kostola svätej Alžbety, na území stredovekého mestského cintorína. Pôvodne spĺňala účel cintorínskej kaplnky (preto starší názov cintorínska kaplnka). S posmrtným životom sa spája aj zasvätenie kaplnky svätému Michalovi, archanjelovi, ktorý má na poslednom súde vážiť duše, aby sa podľa tejto skúšky rozhodlo, ktorá duša sa môže dostať do neba. V jej podzemí sa nachádzajú tzv. kostnice, ktoré slúžili ako miesto, kam sa ukladali kosti, keď sa celý cintorín zaplnil. Dôležitým obdobím pre kaplnku bolo práve 15.storočie, keď k nej bola pristavaná bočná loď, ktorá vo veľkosti kaplnky samej k nej bola pripojená zo severnej strany. Táto výstavba sa uskutočnila na počesť košického rodáka a zveľaďovateľa Juraja Szatmáryho a jeho príbuzných. Upravovaná bola v 16.storočí. V 17.storočí sa v kaplnke ako v jedinom kostole v meste konali bohoslužby v slovenčine, preto bola známa aj ako slovenský kostol. Ďalšie úpravy v roku 1748. Okolie kostola sa zmenilo na park, ako ho poznáme dnes, v roku 1771, keď bolo zakázané používanie cintorína. Práve kvôli umiestneniu kaplnky uprostred stredovekého cintorína, kde boli kosti na niektorých miestach nájdené až v 8.úrovniach pod zemou, sa tu nachádza geopatogénna zóna. Upravovaná bola i v 19.storočí. Prvá zásadná rekonštrukcia kaplnky sa uskutočnila v rokoch 1902-1904 v duchu gotického purizmu, pričom sa zároveň odstránila Szatmáryovská loď. Preto dnešná podoba kaplnky je iba polovicou z pôvodnej stavby pred rekonštrukciou. Autorom úpravy v rokoch 1902-1904 je O. Sztehlo. Druhá zásadná rekonštrukcia sa datuje do obdobia rokov 1998-2006, keď boli odstránené neduhy prvej a získala cenu Félix za najlepšiu zrekonštruovanú stavbu roka 2006. Kaplnka má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Nachádza sa na Hlavnom námestí južne od Katedrály svätej Alžbety.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist