Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaplnky v okrese Malacky

BORINKA

 

BORINKA. Alkušov mlyn.

 

BORINKA. Kaplnka svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická banícka Kaplnka svätého Michala, archanjela s obdĺžnikovým pôdorysom z roku 1743 stojí v doline Prepadlá v časti Vačková, Medené Hámre.

 

GAJARY

 

JABLONOVÉ. Kaplnka Najsvätejšej Trojice.

 

KOSTOLIŠTE. Kaplnka Panny Márie Fatimskej.

 

KUCHYŇA. Cintorín.

 

KUCHYŇA. Kaplnka svätej Anny.

 

KUCHYŇA. Kaplnka Ducha Svätého.

 

KUCHYŇA. Kaplnka svätého Rocha.

 

LÁB

Baroková kaplnka z roku 1755.

 

LOZORNO. Kaplnka svätého Vendelína.

Baroková rímsko-katolícka Kaplnka svätého Vendelína z roku 1729. Nachádza sa na ulici Hlavná.

 

MALACKY

 

MALÉ LEVÁRE

Baroková kaplnka z roku 1720.

 

MARIANKA. Bystrická hora.

 

MARIANKA. Cintorín.

 

MARIANKA. Kaplnka svätej Anny.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor paulínov vyhlásený v roku 1963. Ranobaroková Kaplnka svätej Anny z roku 1691 sa nachádza v areáli kláštora paulínov na Námestí 4.apríla pri Kostole narodenia Panny Márie v Pamiatkovej zóne. Má centrálnu dispozíciu a šesťuholníkový pôdorys.

 

MARIANKA. Súbor kaplniek.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Šesť barokových mariánskych Kaplniek radostí Panny Márie stojí v pútnickom areáli Sväté údolie pri ceste vedúcej k Zázračnému prameňu. Pochádzajú zo začiatku 18.storočia z rokov 1710-1729.Všetky kaplnky majú štvorcový pôdorys a stoja v Pamiatkovej zóne pútnického miesta. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kaplnka I. Kaplnka Panny Márie Tálenskej s reliéfom Panny Márie, svätého Jozefa a svätého Jána Krstiteľa z prelomu 17. a 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1860, začiatkom 20.storočia a v roku 1936.
  • Kaplnka II. Kaplnka narodenia Panny Márie. Anna, Joachym, Panna Mária, Boh-Otec a Duch Svätý. Postavená bola v roku 1723. Upravovaná bola v rokoch 1860 a 1936.
  • Kaplnka III. Kaplnka zvestovania Panny Márie s maľbou anjelov, Panny Márie a Ducha svätého postavená v roku 1725. Upravovaná bola v rokoch 1860 a 1936.
  • Kaplnka IV. Kaplnka navštívenia Panny Márie s maľbou dvoch žien, svätcov s perom a knihou postavená v roku 1725. Upravovaná bola v rokoch 1860 a 1936.
  • Kaplnka V. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie s víziou Panny Márie-Magnificat postavená v roku 1729. Upravovaná bola v rokoch 1860 a 1936.
  • Kaplnka VI. Kaplnka očisťovania Panny Márie s uvedením Ježiša do chrámu postavená v roku 1729. Upravovaná bola v rokoch 1860 a 1936. Autorom je bratislavský staviteľ František Ponterhauser.

 

MARIANKA. Svätá studňa.

Národná kultúrna pamiatka Kaplnka a sochy vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kaplnka. Baroková kaplnka z roku 1696 stojí v pútnickom areáli Sväté údolie nad zázračnou Svätou studňou. Kaplnka má centrálnu dispozíciu. Pútnický areál tvorí Pamiatkovú zónu.
  • Kópia sochy svätého Antona Pustovníka. (Pozri Socha a busty v okrese Malacky).
  • Kópia sochy svätého Pavla Pustovníka. (Pozri Socha a busty v okrese Malacky).

 

PERNEK

 

PLAVECKÝ MIKULÁŠ

 

PLAVECKÝ MIKULÁŠ. Mokrá dolina.

Kaplnka z roku 1923.

 

PLAVECKÝ ŠTVRTOK

 

ROHOŽNÍK. Kaplnka svätej Rozálie.

 

SOLOŠNICA 1

 

SOLOŠNICA 2

 

SOLOŠNICA. Cintorín.

 

STUDIENKA

 

STUPAVA

 

STUPAVA. Barborka.

 

STUPAVA. Kaplnka Krista Trpiteľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranobaroková Kaplnka Krista Trpiteľa sa nachádza na Kalvárii na ulici Cintorínska 1. Kaplnka Kalvárie je ranobaroková trojloďová kaplnka s obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí za kostolom v meste. Kaplnku postavili v rokoch 1709-1713. Trojlodie je zaklenuté pruskou klenbou. Barokový oltár s dreveným súsoším Kalvárie pochádza z polovice 18.storočia. (pravdepodobne z kruhov viedenského sochára Dorfmeistera). Drevené plastiky Ecce Homo, svätý Rochus a svätý Sebastián pochádzajú tiež z polovice 18.storočia. V kaplnke sa nachádza ešte ľudová plastika Piety. Poschodová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom je vstavaná do svahu. Na prízemí má otvorenú arkádu. Priečelie je členené pilastrami s rímskou hlavicou. Hlavná fasáda je zakončená rovnou atikou so štyrmi plastikami. Na stĺpoch sú umiestnené pamätné tabule, pred kaplnkou sú empírové náhrobníky. Kaplnka má rekonštruovanú fasádu.

 

STUPAVA. Vrchná hora.

 

VEĽKÉ LEVÁRE. Habánska kaplnka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková habánska Kaplnka navštívenia Panny Márie sa nachádza v Habánskom dvore. Bola vstavaná do veľkého habánskeho domu č.69, ktorý stojí v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Postavená bola v rokoch 1760-1781. Upravovaná bola v 19.storočí. Má štvorcový pôdorys, je prízemná.

 

VYSOKÁ PRI MORAVE

 

ZÁHORSKÁ VES

 

ZOHOR 1

 

ZOHOR 2

 

ZOHOR 3

 

ZOHOR. Novorománska kaplnka.

Novorománska kaplnka z konca 18.storočia s malou vstavanou vežičkou.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist