Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaplnky v okrese Nitra

BRANČ. Kaplnka svätej Anny.

Klasicistická kaplnka z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa v časti Veľká Ves.

 

ČAB. Kaplnka svätého Cyrila a Metoda.

Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Cyrila a Metoda z roku 1890 bola postavená v romantizujúcom novogotickom slohu. Bohoslužby sa tu slúžili iba na hody a pri pohreboch. Častejšie sa slúžili až na prelome 19. a 20.storočia, keď bol starý drevený farský kostol v dezolátnom stave a pripravovala sa stavba nového. Až do roku 1938 sa počas pôstu v kaplnke modlili vešpery. V roku 1924 bol obnovený oltár, chór a lavice, neskôr bola opravená aj fasáda kaplnky. Z príležitosti storočnice kaplnky v roku 1989 bol opravený jej interiér aj exteriér.

 

ČECHYNCE

Klasicistická kaplnka zo začiatku 19.storočia.

 

HRUBOŇOVO. Kaplnka svätého Michala, archanjela.

Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Michala, archanjela sa nachádza v časti Výčapky.

 

JAROK. Kaplnka svätej Anny.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková Kaplnka svätej Anny z roku 1740. Upravovaná bola v roku 1816 a v 60. a 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a šesťuholníkovým pôdorysom. Stojí na návrší v obci pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Martina biskupa z Tours.

 

JELENEC

Kaplnka sa nachádza v parku pri Forgáčovskom kaštieli.

 

KAPINCE. Kaplnka Najčistejšieho Srdca Panny Márie.

 

LÚČNICA NAD ŽITAVOU. Božia muka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Prícestná Božia muka Panny Márie bol postavená v štýle ľudového klasicizmu v roku 1848. Upravovaná bola v roku 2000. Nachádza sa v časti Martinová na začiatku obce.

 

ĽUDOVÍTOVÁ. Kaplnka svätého Antona Paduánskeho.

 

MALÉ CHYNDICE

Neskorobaroková kaplnka z 18.storočia.

 

MALÝ CETÍN. Kaplnka Božského Srdca Ježišovho.

 

MALÝ LAPÁŠ. Kaplnka svätého Martina biskupa z Tours.

Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Martina biskupa z Tours na miestnom cintoríne pôvodne slúžila ako dom smútku. V rokoch 1968-1999 slúžila pre bohoslužby. Vo veži má umiestnené dva zvony, prenesené z bývalej drevenej zvonice.

 

NITRA. Kaplnka Božského Srdca Ježišovho.

Rímsko-katolícka Kaplnka Božského Srdca Ježišovho sa nachádza na ulici Partizánska.

 

NITRA. Kaplnka Najsvätejšej Trojice.

Rímsko-katolícka Kaplnka Najsvätejšej Trojice sa nachádza v lokalite Šindolka, v kláštore služobníc Ducha Svätého (ružové sestry) na ulici Dražovská 15.

 

NITRA. Kaplnka Najsvätejšej Trojice na Kalvárii.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2009. Novorománska Kaplnka Najsvätejšej Trojice postavená pred rokom 1829. Upravovaná bola v roku 1885. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Karol Mayer. Nachádza sa na severnom okraji dolnej terasy na Kalvárii v Pamiatkovej zóne.

 

NITRA. Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily.

Rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily. Kaplnka vincentiek sa nachádza v lokalite Šindolka na ulici Oravská.

 

NITRA. Kaplnka svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková rímsko-katolícka Kaplnka svätého Michala, archanjela bola postavená v roku 1739. Upravovaná bola v rokoch 1768, 1826, 1894 a v 30.rokoch 20.storočia. Prízemná jednoloďová stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa na ulici Na vŕšku v lokalite Dolné mesto na ulici Farská v Pamiatkovej zóne.

 

NITRA. Kaplnka svätej Anny.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2009. Novorománska Kaplnka svätej Anny postavená pred rokom 1829. Upravovaná bola v roku 1885. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Karol Mayer. Nachádza sa na severnom okraji dolnej terasy na Kalvárii v Pamiatkovej zóne.

 

NITRIANSKE HRNČIAROVCE

Baroková kaplnka zo 17.storočia. Nachádza sa v časti Dolná Malanta.

 

POHRANICE. Kaplnka ukrižovaného Spasiteľa.

Rímsko-katolícka Kaplnka ukrižovaného Spasiteľa sa nachádza v lokalite Jáger.

 

RUMANOVÁ

Baroková kaplnka z 2.polovice 18.storočia. Veža bola pristavaná začiatkom 20.storočia.

 

ŠTEFANOVIČOVÁ. Kaplnka narodenia Panny Márie.

 

VEĽKÉ CHYNDICE

Kaplnka z 2.polovice 18.storočia.

 

VEĽKÝ CETÍN. Kaplnka svätého Urbana.

Neskorobaroková Kaplnka svätého Urbana z roku 1766. Nachádza sa vo vinohradoch východne od obce.

 

VRÁBLE. Božia Muka. Vendelínko.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická prícestná kaplnka, božia muka, Vendelínko, z 1.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v časti Horný Ohaj na rázcestí.

 

VRÁBLE. Kaplnka svätého Urbana.

Kaplnka svätého Urbana z roku 1813. Koncom 20.storočia bola rekonštruovaná. Nachádza sa v časti Dyčka vo vinohradoch severne od obce.

 

VÝČAPY-OPATOVCE

Baroková kaplnka z 18.storočia.

 

ZBEHY. Kaplnka Panny Márie.

Rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie sa nachádza v časti Andač.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist