Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaplnky v okrese Nové Zámky

BÍŇA. Kaplnka Panny Márie Lurdskej.

Rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie Lurdskej sa nachádza na kalvárii.

 

DOLNÝ OHAJ

Baroková kaplnka z polovice 18.storočia.

 

DVORY NAD ŽITAVOU. Kaplnka svätého Martina biskupa z Tours.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Neskoroklasicistická Kaplnka svätého Martina biskupa z Tours z roku 1860. Upravovaná bola v rokoch 1876 a 1971. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Nachádza sa na Kalvárii na návrší západne od obce.

 

DVORY NAD ŽITAVOU

Na návrší s vínnymi pivnicami severovýchodne od obce medzi vinohradmi v lokalite Dvorské vinohrady sa nachádza kaplnka.

 

JASOVÁ. Kaplnka svätého Michala, archanjela.

 

KOMJATICE. Kaplnka Božieho hrobu.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Neskorobaroková bývalá Kaplnka Božieho hrobu s pódiom postavená medzi rokmi 1755 a 1761. Upravovaná bola v rokoch 1995-1996. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a oválnym pôdorysom. Nachádza sa v areáli Kalvárie východne od kostola.

 

MOJZESOVO. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

 

NOVÉ ZÁMKY. Kaplnka Božieho hrobu.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Klasicistická Kaplnka Božieho hrobu z polovice 19.storočia. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na juhovýchodnom úpätí návršia Kalvárie.

 

NOVÉ ZÁMKY. Kaplnka Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka Kaplnka a hrob s tabuľami vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Pamätná kaplnka. Baroková rímsko-katolícka tzv. Bernolákova kaplnka bola postavená v roku 1722. Na Božiu slávu ju nechal postaviť Jakub Škultéty. Upravovaná bola v 19.storočí, v 30.rokoch 20.storočia a v rokoch 1967, 1977 a 1997. Prízemná jednoloďová stavba so štvorcovým pôdorysom s polygonálnym záverom. V kaplnke je pochovaný kňaz Štefan Lauro, novozámocký obchodník a zakladateľ dievčenského ústavu Michal Flenger. Kaplnka je tiež pietnym miestom slanického rodáka, prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny, učiteľa, novozámockého kňaza a školského dozorcu Antona Bernoláka. Anton Bernolák prišiel do Nových Zámkov 1.5.1797 a pôsobil tu 16 rokov až do svojej smrti v roku 1813. Okrem kňazských povinností vykonával aj funkciu školského dozorcu. Zomrel v roku 1813. Nachádza sa na Bernolákovom námestí 14 v parku. Stojí v parku na vyvýšenej strane v priestoroch bývalého kamenného cintorína, ktorý bol zrušený v roku 1872.
  • Hrob Bernoláka, Laura a Flengera s tabuľou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Nové Zámky).
  • Pamätná tabuľa A. Bernoláka. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nové Zámky).

 

NOVÉ ZÁMKY. Kaplnka Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Neskorobaroková rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie bola postavená v roku 1780. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia, po roku 1945 a v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Podľa jednej povesti v roku 1709 tunajší Mariánsky obraz, ktorý bol známy aj v širšom okolí, slzil. Baroková mriežka oddeľujúca svätyňu je signovaná rokom 1780. Pod rokom je monogram Márie, jej iniciály sa nachádzajú aj na priečelí kaplnky. Nachádza sa na ulici Šafárikova na sídlisku Bašty II. Pri kaplnke sa do roku 1866 nachádzal aj cintorín.

 

NOVÉ ZÁMKY. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Barokovo-klasicistická Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie s nikou zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1979. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a osemuholníkovým pôdorysom. Nachádza sa v juhovýchodnom nároží Forgáčovho bastiónu v areáli Kalvárie.

 

NOVÉ ZÁMKY. Kaplnka svätého Antona Paduánskeho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Eklekticistická rímsko-katolícka Kaplnka svätého Antona Paduánskeho postavená v roku 1913. Na stavbu finančne osobne prispel sumou 200 korún aj František Jozef. Na vnútornej stene kaplnky je nápis, ktorý v slovenskom preklade znie: „Túto kaplnku postavili zásluhou Margity Antalovej, vdovy po Jánovi Zemanovi, rodenej Mária Schindler. Na údržbu kaplnky založila nadáciu zo 600 korún. 1913.“ Nad týmto nápisom sa nachádza druhá pamätná tabuľa s nápisom: „Manželka Štefana Dömeho, rodená Juliana Fujasz, kurátorka kaplnky, dala 3 000 Kč na jej rekonštrukciu v roku 1931.“ Upravovaná bola v roku 1931 a v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici T. G. Masaryka severozápadne od centra.

 

NOVÉ ZÁMKY. Kaplnka svätej Anny.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Neskorobaroková rímsko-katolícka Kaplnka svätej Anny bola postavená v roku 1761. Vybudovali ju novozámockí priemyselníci nemeckého pôvodu. Spoločnosť svätej Anny bola založená v tom istom roku ako charitatívny spolok. Mená zakladateľov spolku sú zapísané na mramorovej tabuli na stene kaplnky. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Kapisztóryho na nároží s ulicou M. R. Štefánikova.

 

POZBA. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Rímsko-katolícka Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie zo začiatku 20.storočia. Pútnické miesto Studnička sa nachádza v nádhernom prostredí v strede trojuholníka tvoreného obcami Pozba, Bardoňovo a Dedinka vo vzdialenosti asi 1km za obcou Pozba smerom na Dedinku, za rázcestím tesne vedľa cesty, po pravej strane medzi stromami.

 

POZBA 1

Kaplnka zo začiatku 20.storočia.

 

POZBA 2

Kaplnka zo začiatku 20.storočia.

 

ŠURANY

Osamelá kaplnka a pri nej mohutný exemplár topoľa čierneho. Nachádza sa pri severovýchodnom okraji mesta pri cestičke do mesta uprostred poľa.

 

ÚĽANY NAD ŽITAVOU

Pôvodne baroková kaplnka bola rozšírená v roku 1909.

 

VEĽKÝ KÝR

Neskorobaroková kaplnka z roku 1793.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist