Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaplnky v okrese Prievidza

BOJNICE. Hradná kaplnka.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Bojnice vyhlásený v roku 1963. Hradná Kaplnka svätého Jána Kapi s kryptou sa nachádza v južnej časti predhradia. Postavená bola v barokovom slohu v rokoch 1644-1662 (Filiberto Luchese). Upravená bola v rokoch 1889-1910 (Jozef Hubert). Prevládajúci sloh novogotický. Jednoloďová, jednopodlažná kaplnka s podkrovím a podzemím, s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Výrazná štuková klenba doplnená figurálnou freskou s náboženskými motívmi. Nachádza sa v areáli hradu.

 

BOJNICE. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková rímsko-katolícka Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie bola postavená v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1815. Má kruhový pôdorys a centrálnu dispozíciu. Stojí na Kalvárii.

 

BOJNICE. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Cintorínska brána so zvonicou. Nachádza sa v areáli farského Kostola svätého Martina biskupa z Tours, severozápadne od kostola. Postavená bola v rokoch 1570-1580. Upravená bola v rokoch 1742,1923,1955-1959 a 1991. Je to baroková kaplnka štvorcového pôdorysu, jednopriestorovej dispozície, dvojpodlažná. Stojí v Pamiatkovej zóne na ulici Sládkovičova.

 

BOJNICE. Kaplnka svätého Vendelína.

 

CIGEĽ

 

ČEREŇANY. Fančová.

  

DIVIACKA NOVÁ VES. Kaplnka Ružencovej Panny Márie.

Rímsko-katolícka Kaplnka Ružencovej Panny Márie z roku 1924 bola vystavaná na mieste drevenej zvonice. Stavba so zvonom sa nachádza v časti Vrbany.

 

DIVIACKA NOVÁ VES. Muka so sochou svätého Jána Nepomuckého.

 

DIVIAKY NAD NITRICOU. Banky.

 

DIVIAKY NAD NITRICOU. Kaplnka svätého Jozefa, robotníka.

Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Jozefa, robotníka sa nachádza v časti Mačov.

 

DLŽÍN. Kaplnka Panny Márie.

Rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie bola postavená v roku 1928 na mieste, kde predtým stála zvonička, ktorej konštrukcia pozostávala z dreva a mala slamenú strechu.

 

DOLNÉ VESTENICE. Kaplnka nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická Kaplnka nepoškvrneného počatia Panny Márie bola postavená v roku 1700. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia. Je to jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Stojí v strede obce juhovýchodne od cesty na ulici M. R. Štefánika.

 

HANDLOVÁ. Kaplnka povýšenia Svätého kríža.

Rímsko-katolícka Kaplnka povýšenia Svätého kríža sa nachádza v časti Morovno.

 

HANDLOVÁ. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z 2.polovice 19.storočia. stojí na Dolnom konci. Je to prícestná kaplnka s predstavanou vežou, postavená v duchu neskorého klasicizmu. V interiéri je ústredná ľudová plastika Piety z čias stavby.

 

HANDLOVÁ. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Neskorobaroková kaplnka z 2.polovice 18.storočia. Pôvodná kaplnka bola postavená v 17.storočí. Opravená bola v roku 1870. Stojí v strede mesta na Námestí baníkov. Pri kaplnke stojí lipa.

 

HANDLOVÁ. Kaplnka svätého Michala, archanjela.

Kaplnka svätého Michala, archanjela s predstavanou vežou pochádza z roku 1902. Zariadenie kaplnky je z 20.storočia. Kaplnka stojí v časti Morovno.

 

HANDLOVÁ. Kaplnka svätého Vendelína.

Kaplnka svätého Vendelína je klasicistická stavba z roku 1847 s plastikou z 19.storočia. Stojí v časti Nová Lehota.

 

HANDLOVÁ. Kaplnka v sedle Zátiny.

Kaplnka v sedle Zátiny, v oblasti medzi Veľkým Gričom a Bielou skalou.

 

HANDLOVÁ. Kaplnka z roku 1905.

Kaplnka postavená v roku 1905 stojí pri štátnej ceste na Prievidzskej ulici.

 

HORNÁ VES. Kaplnka svätého Vincenta Ferraského.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková Kaplnka svätého Vincenta Ferrarského stojí pri barokovom kaštieli na svahu v centre obce na severovýchodnej strane hlavnej cesty. Je to prízemná baroková stavba z roku 1780 so štvorcovým pôdorysom a jednopriestorovou dispozíciou.

 

CHRENOVEC-BRUSNO. Kaplnka Panny Márie v Brusne.

Kaplnka so sochou Panny Márie postavená v roku 1902. Božia muka. Postavená bola Štefanom Ľachkým ako dar a pocta za navrátenie sa do rodnej vlasti a obce z ďalekej Ameriky. V kaplnke je novodobé zariadenie. Stojí na vyvýšenine Na podháji v časti Brusno.

 

CHRENOVEC-BRUSNO. Kaplnka Panny Márie v Chrenovci.

Božia muka Panny Márie stojí na Pustom. Postavená bola v roku 1896. Drevená soška Panny Márie pochádzala z roku 1896. V roku 1993 bola kaplnka poškodená a socha odcudzená. Nahradená bola sadrovou sochou z kostola. Kaplnka je spojená s menom J. Murgaša, kňaza, ktorý sa v roku 1896 rozhodol odísť do Ameriky. Na jeho počesť kaplnku dala postaviť rodina Pekárová. Okolo kaplnky rástlo 9 vysokých líp, ktoré tu stoja dodnes. V roku 1976 bola kaplnka opravená. Stojí v časti Chrenovec.

 

CHRENOVEC-BRUSNO. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Božia muka so sochou svätého Jána Nepomuckého stojí na rozhraní obcí Brusno a Jalovec. Postavená bola už pred 2.svetovou vojnou ale pri ostreľovaní bola zničená. Nanovo bola postavená po vojne.

 

KĽAČNO. Kaplnka Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistickú Kaplnku Panny Márie dal v roku 1824 postaviť Juraj Páleš /1753-1833/, rodák, kňaz, pedagóg a osvietenec. Prízemná kaplnka rodiny Pálešovej má centrálny elipsovitý pôdorys a stojí na hornom konci obce. Rekonštruovaná bola v rokoch 1890,1930,1992 a 1995.

 

KĽAČNO. Kaplnka pri prameni rieky Nitra.

 

KĽAČNO. Kaplnka svätého Jána Evanjelistu.

Kaplnka bola postavená v roku 1777. Stojí v blízkosti Kaplnky Panny Márie na hornom konci obce.

 

KĽAČNO. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Kaplnka stojí na dolnom konci obce blízko toku rieky Nitry.

 

KĽAČNO. Lurdská kaplnka.

Kaplnka bola postavená v roku 1931. Na vlastné náklady ju postavil kňaz a profesor Jozef Bošáni.

 

KOCURANY. Kaplnka Panny Márie.

 

LAZANY

 

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Kaplnka svätého Vendelína.

 

LIEŠŤANY. Kaplnka narodenia Panny Márie.

Rímsko-katolícka Kaplnka narodenia Panny Márie sa nachádza v časti Lomnica.

 

LIEŠŤANY. Kaplnka Panny Márie.

Rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie sa nachádza v časti Dobročná.

 

LIEŠŤANY. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

 

MALINOVÁ

Kaplnka postavená v roku 1869.

 

NEDOŽERY-BREZANY. Brezany.

 

NEDOŽERY-BREZANY. Kaplnka Ružencovej Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kópia klasicistickej jednoloďovej Kaplnky Panny Márie z roku 1987. Pôvodná kaplnka bola postavená v 1.polovici 19.storočia. Prízemná stavba má obdĺžnikový pôdorys, je jednoloďová, jednovežová. Pôvodná kaplnka fyzicky zanikla. Kaplnka stojí v časti Nedožery v strede obce.

 

NEVIDZANY. Kaplnka Panny Márie.

Rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Božia muka z roku 1783.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Prícestná Božia muka z obdobia pred rokom 1783. Ľudová práca. Stavba s trojuholníkovým pôdorysom. Nachádza sa na severnom okraji obce na východnom brehu rieky Tužina.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Božia muka z rokov 1869-1887.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Prícestná Božia muka z rokov 1869-1887. Ľudová práca. Nachádza sa v juhovýchodnej časti obce na východnom brehu rieky Tužina.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka Božieho hrobu.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2014. Novogotická Kaplnka Božieho hrobu postavená v rokoch 1933-1937. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa na Kalvárii.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka Božského srdca.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2014. Novogotická Kaplnka Božského Srdca postavená v rokoch 1933-1937. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Kalvárii.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka Božského Srdca Ježišovho.

Rímsko-katolícka Kaplnka Božského Srdca Ježišovho sa nachádza v obci. Tzv. dolná kaplnka.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka Ecce Homo.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2014. Novogotická Kaplnka Ecce Homo, Kristus vo väzení, postavená v rokoch 1933-1937. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa na Kalvárii.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka Judášovej zrady.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2014. Novogotická Kaplnka Judášovej zrady postavená v rokoch 1933-1937. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Kalvárii.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka nanebovstúpenia Pána.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2014. Novogotická Kaplnka nanebovstúpenia Pána postavená v rokoch 1933-1937. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Kalvárii.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka nástrojov umučenia, Arma Christi.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2014. Novogotická Kaplnka nástrojov umučenia, Arma Christi, postavená v rokoch 1933-1937. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Kalvárii.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka Olivovej hore.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2014. Novogotická Kaplnka Olivovej hore postavená v rokoch 1933-1937. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Kalvárii.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka Petrov nárek, Judášovo zúfanie.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2014. Novogotická Kaplnka Petrov nárek, Judášovo zúfanie, postavená v rokoch 1933-1937. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Kalvárii.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka pri ceste smerom na Chvojnicu.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka pri rieke Nitra.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskoroklasicistická prízemná Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie s centrálnou dispozíciou, s kruhovým pôdorysom, bola postavená v roku 1770. Upravovaná bola v 19.storočí. Kaplnka stojí na cintoríne na Prievidzskej ulici.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2014. Novogotická Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie postavená v rokoch 1933-1937. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Kalvárii.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Jána Nepomuckého v Solke je baroková kaplnka postavená v roku 1804. Upravovaná bola v roku 2000. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa južne od Kalvárie.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka ukrižovania Krista.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2014. Novogotická Kaplnka ukrižovania Krista, horný kostol, postavená v rokoch 1933-1937. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Kalvárii.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka Večere Pánovej.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2014. Novogotická Kaplnka Večere Pánovej, dolný kostol, postavená v rokoch 1933-1937. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Kalvárii.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka zapretia Krista Petrom.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2014. Novogotická Kaplnka zapretia Krista Petrom postavená v rokoch 1933-1937. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Kalvárii.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnka zmŕtvychvstania Krista.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2014. Novogotická Kaplnka zmŕtvychvstania Krista postavená v rokoch 1933-1937. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Kalvárii.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Kaplnky v obci

 

NITRIANSKE PRAVNO. Solka. Kaplnky v obci.

 

NITRIANSKE SUČANY. Kaplnka 1.

Kaplnka pochádzajúca z 18. alebo 19.storočia.

 

NITRIANSKE SUČANY. Kaplnka 2.

Kaplnka pochádzajúca z 18. alebo 19.storočia.

 

NITRIANSKE SUČANY. Kaplnka 3.

Kaplnka pochádzajúca z 18. alebo 19.storočia.

 

NITRICA. Dvornícka kaplnka.

Hlavná, vstupná „Dvornícka“ kaplnka z 19.storočia s tabuľou padlým v 1. a 2.svetovej vojne. Nachádza sa v časti Dvorníky nad Nitricou.

 

NITRICA. Kaplnka Božského Srdca Ježišovho.

Novogotická rímsko-katolícka Kaplnka Božského Srdca Ježišovho z konca 19.storočia.

 

NITRICA. Kaplnka Božského Srdca Ježišovho v Račiciach.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Novogotická rímsko-katolícka Kaplnka Božského Srdca Ježišovho bola venovaná padlým v 1. a 2.svetovej vojne. Postavená bola v roku 1920. Jednoloďová prízemná stavba s polkruhovým záverom. Nachádza sa v strede časti Račice.

 

NITRICA. Kaplnka Panny Márie na Drahách.

Malá Kaplnka Panny Márie z polovice 20.storočia stojí v ulici na Drahách. Nachádza sa v časti Dvorníky nad Nitricou.

 

NITRICA. Kaplnka Panny Márie na Nivách.

Malá Kaplnka Panny Márie z polovice 20.storočia stojí na Nivách. Nachádza sa v časti Dvorníky nad Nitricou.

 

NITRICA. Kaplnka Panny Márie na Ploskách.

Malá Kaplnka Panny Márie z 2.polovice 20.storočia stojí na Ploskách. Nachádza sa v časti Račice.

 

NITRICA. Kaplnka Panny Márie oproti kostolu.

Malá Kaplnka Panny Márie stojí oproti novému kostolu. Nachádza sa v časti Račice.

 

NITRICA. Kaplnka Panny Márie pred Dedovým dolom.

Malá Kaplnka Panny Márie z polovice 20.storočia stojí pred Dedovým dolom. Nachádza sa v časti Dvorníky nad Nitricou.

 

NITRICA. Kaplnka Panny Márie pred obcou.

Murovaná Kaplnka Panny Márie z 1.polovice 19.storočia stojí asi 200m pred vstupom do obce. Nachádza sa v časti Dvorníky nad Nitricou.

 

NITRICA. Kaplnka Panny Márie pri pastierni.

Malá Kaplnka Panny Márie stojí pri bývalej pastierni, predtým tu stál kríž. Obnovená bola v 20.storočí. Nachádza sa v časti Račice.

 

NITRICA. Kaplnka Panny Márie pri pošte.

Murovaná Kaplnka Panny Márie z 1.polovice 19.storočia stojí pri pošte. Nachádza sa v časti Dvorníky nad Nitricou.

 

NITRICA. Kaplnka Panny Márie v Močelníku.

Malá Kaplnka Panny Márie z roku 2011 stojí v Močelníku. Nachádza sa v časti Dvorníky nad Nitricou.

 

NITRICA. Kaplnka Panny Márie za obcou.

Malá Kaplnka Panny Márie z polovice 20.storočia stojí asi 200m južne za obcou. Nachádza sa v časti Dvorníky nad Nitricou.

 

NITRICA. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie bola postavená v 50.rokoch 19.storočia. Prízemná kaplnka má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu. Stojí v strede obce Dvorníky nad Žitavou na križovatke.

  

NITRICA. Kaplnka svätého Jozefa, robotníka.

Kaplnka (kostolík) svätého Jozefa, robotníka z 2.polovice 19.storočia stojí na cintoríne. Pred ňou je drevený kríž k pamiatke zosnulých z 1.polovice 19.storočia. Nad ňou na kopci Plieška stojí dominantný kríž z roku 2005. Nachádza sa v časti Dvorníky nad Nitricou.

 

NOVÁKY. Božia muka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Božia muka Panny Márie s Pietou Krista. Klasicistická prícestná stavba z roku 1798 so štvorcovým pôdorysom stojí pri hlavnej ceste na Prievidzu na ulici A. Hlinku.

 

NOVÁKY. Horné Lelovce.

 

OPATOVCE NAD NITROU. Kaplnka Panny Márie.

 

OSLANY. Kaplnka Panny Márie Lurdskej.

Prícestná rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie Lurdskej stojí v časti Ľubianka.

 

OSLANY. Kaplnka preblahoslavenej Panny Márie.

Kaplnka stojí na cintoríne a bola postavená v roku 1878.

 

OSLANY. Kaplnka svätého Cyrila a Metoda.

Kaplnka postavená v roku 1923 v obci za stredným mlynom, na mieste kde dovtedy stála na kamennom podstavci socha Umučenia. Kaplnka bola postavená na pamiatku 14 občanov obce padlých v 1.svetovej vojne.

 

OSLANY. Kaplnka svätého Floriána.

Kaplnka z roku 1924.

 

OSLANY. Kaplnka u svätého Jána.

 

PODHRADIE. Kaplnka Panny Márie Lurdskej.

V blízkosti Kostola svätej Margity Antiochijskej bola postavená v roku 2004 Kaplnka Panny Márie Lurdskej.

 

PORUBA

Kaplnku dal postaviť v roku 1884 porubský richtár Ján Tisaj.

 

PRAVENEC

Novogotická kaplnka z roku 1891.

 

PRIEVIDZA. Hradec.

 

RADOBICA. Kaplnka Panny Márie.

Kaplnku na Cerovej postavil miestny obyvateľ Ján Tomáš z vďaky za návrat z talianskeho zajatia počas 2.svetovej vojny po roku 1945. Je zasvätená Panne Márii.

 

RUDNIANSKA LEHOTA. Kaplnka Božieho Srdca Ježišovho.

Rímsko-katolícka Kaplnka Božského Srdca Ježišovho bola postavená v polovici 20.storočia.

 

RUDNIANSKA LEHOTA. Kaplnka rozlúčky a nádeje.

V roku 1993 bol na kaplnku dostavaný a vysvätený dom smútku.

 

SEČ. Kaplnka svätého Jozefa, robotníka.

Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Jozefa, robotníka zo začiatku 19.storočia bola postavená na starších základoch.

 

ŠÚTOVCE. Kaplnka nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Rímsko-katolícka Kaplnka nepoškvrneného Srdca Panny Márie bola postavená v roku 1908. Nachádza sa v časti Dolné Šútovce.

 

ŠÚTOVCE. Kaplnka Panny Márie.

Rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie bola postavená v roku 1920. Nachádza sa v časti Horné Šútovce.

 

ŠÚTOVCE. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Kaplnka bola postavená pred rokom 1900.

 

TEMEŠ. Kaplnka Ružencovej Panny Márie.

Novoklasicistická rímsko-katolícka Kaplnka Ružencovej Panny Márie z roku 1926 stojí v obci.

 

TUŽINA. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1818 s barokovou plastikou Piety na oltári. V roku 1872 bola rozšírená. Jednoloďová jednovežová stavba so zvonicou so štvorcovým pôdorysom stojí na hornom konci obce.

 

VALASKÁ BELÁ. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Rímsko-katolícka Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie sa nachádza v časti Gápel.

 

VALASKÁ BELÁ. Kaplnka svätého Jozefa, robotníka.

 

VALASKÁ BELÁ

Kaplnka pod vrchom Homôlka, za osadou Repkovci.

 

VEĽKÁ ČAUSA

Dom smútku, stojaci na cintoríne, postavený v 20.storočí. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a vstavanou vežou. V 90.rokoch 20.storočia rozšírená pre potreby konania bohoslužieb do času postavenia kostola. Vnútorné zariadenie je novodobé, ústredný obraz svätého Gorazda.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist