Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaplnky v okrese Skalica

HOLÍČ. Kaplnka Panny Márie Loretánskej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Pôvodne gotická rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie Loretánskej bola postavená koncom 14.storočia. Kaplnka pôvodne vznikla ako románsky kostolík, ktorý dal pravdepodobne i názov mestečku. Holíč sa v dobových prameňoch spomína ako Alba Ecclessiae (Weisskirchen), čiže Biely Kostol. Archeologickým prieskumom bol zistený ešte starší kamenný objekt, takže je to v základoch najstaršia stavebná pamiatka v meste. Barokovo upravovaná bola v 1.polovici 18.storočia a v 20.storočí. Kaplnka slúžila v nepokojnom 16.storočí ako pravoslávny kostol a bol v nje pochovaný i jeden z najznámejších šľachticov Peter Bakič. Stavba s osemuholníkovým pôdorysom sa nachádza na Námestí mieru.

 

HOLÍČ. Kaplnka svätého Floriána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Baroková rímsko-katolícka Kaplnka svätého Floriána bola postavená v roku 1762 na mieste staršieho sakrálneho objektu. Centrálna stavba s nepravidelným polygonálnym pôdorysom stojí na cintoríne. Predpokladá sa, že je to miesto s najstarším osídlením.

 

RADOŠOVCE. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Kaplnku postavili v roku 1964 napriek výslovnému zákazu vtedajších predstaviteľov komunistickej strany. Vďaka úsiliu vtedajšieho správcu farnosti Radošovce Jána Šimonoviča si obyvatelia na čele s Jozefom Klimentom kaplnku predsa postavili. Odpoveďou komunistov bol okamžitý trest v podobe presunu kňaza Šimonoviča z farnosti. Nachádza sa v časti Vieska.

 

RADOŠOVCE. Kaplnka svätého Stanislava.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická rímsko-katolícka Kaplnka svätého Stanislava bola postavená v 1.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a kruhovým pôdorysom. Je zaklenutá veľkou kupolou. Stavba má pristavené polkruhové presbytérium a na východnej strane predsieň, ktorá je zároveň vežou. Na centrálnej stavbe sú okná termové, na predsieni lomené. Fasáda strednej časti je členená lizénami. Vnútorné zariadenie kaplnky pochádza z 20.storočia. Cennejší je obraz svätého Stanislava a hlavne obraz Snímanie z kríža. Nachádza sa na hornom konci obce.

 

RADOŠOVCE. Kaplnka svätého Urbana.

Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Urbana bola postavená v roku 1921 na mieste pôvodnej kaplnky. Svedčí o nej listina z roku 1764, že ju postavili občania vtedy cisárskeho mestečka Radošovce. Nachádza sa vo vinohradníckej oblasti asi 5km od obce.

 

RADOŠOVCE. Kaplnka svätého Víta.

Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Víta pochádza z roku 1742. Svedčia o tom tri staré lipy okolo nej. Boli pravdepodobne zasadené pri jej stavaní. Nie je vylúčené, že bola postavená na mieste pôvodnej kaplnky, ktorú postavili českí husiti v 1.polovici 15.storočia. Nachádza sa vo vinohradoch v blízkosti Zámčiska asi 2km od obce. Nachádza sa v časti Vieska.

 

SKALICA. Božia muka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Prícestná Božia muka bola postavená v 19.storočí. Stavba v ľudovom charaktere so štvorcovým pôdorysom stojí na rázcestí pred kostolom.

 

SKALICA. Kaplnka svätého Františka Xaverského.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Baroková rímsko-katolícka Kaplnka svätého Františka Xaverského bola postavená v roku 1714. Upravovaná bola v rokoch 1769 a 1990. Prízemná jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom stojí v časti Tehelňa v parku.

 

SKALICA. Kaplnka svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Historizujúca rímsko-katolícka Kaplnka svätého Petra a Pavla, apoštolov bola postavená v roku 1926. Upravovaná bola v roku 2011. Autorom stavby je F. Pecha. Prízemná jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom stojí pri ceste juhovýchodne od centra mesta.

 

SKALICA. Kaplnka svätej Alžbety Uhorskej.

Pamiatkový objekt NKP Starobinec a kaplnka vyhlásený v roku 1963. Baroková jednoloďová Kaplnka svätej Alžbety Uhorskej zo 17.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je prízemná. Nachádza sa v areáli starobinca na ulici Kráľovská 9 v Pamiatkovej zóne.

 

UNÍN. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Kaplnka bola postavená v roku 1912.

 

UNÍN. Kaplnka svätej Barbory.

Barokovo-klasicistická Kaplnka svätej Barbory z roku 1793.

 

VRÁDIŠTE

Pôvodne neskorobaroková kaplnka z konca 18.storočia. Neskôr bola klasicisticky upravená.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist