Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaplnky v okrese Spišská Nová Ves

HNILČÍK. Kaplnka svätej Barbory.

Kaplnka z 19.storočia. Nachádza sa v časti Bindt.

 

KROMPACHY

Kaplnka z roku 1776.

 

PORÁČ. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Novogotická grécko-katolícka Kaplnka nanebovzatia Panny Márie bola postavená v rokoch 1905-1906. Prízemná jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým záverom sa nachádza na južnom okraji obce.

 

PORÁČ

Kaplnka z 18.storočia.

 

SMIŽANY. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Prícestná Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Dal ju postaviť gróf Štefan Čáki. Do kamennej pieskovcovej platne dal vytesať slová svätého Tomáša pri nohách Ježiša Krista: „Mein Herr und mein Gott = Pán môj a Boh môj“. Ako spomína v kronike obce historik a dekan Matúš Pajdušák, na tomto mieste stál pôvodne stĺp postavený na spôsob kaplnky so štyrmi obrazmi vo výklenkoch. Ten dal postaviť mäsiar zo Spišskej Novej Vsi ako pokutu za spáchané cudzoložstvo. Ľudia ešte vtedy dbali na mravnosť a kto porušil 6.Božie prikázanie, bol richtárom potrestaný pokutou. Kaplnka sa nachádza pri rímsko-katolíckom kostole pri starej ceste do Iliašoviec.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kaplnka Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Baroková prícestná rímsko-katolícka Kaplnka Najsvätejšej Trojice bola postavená v roku 1757. Upravovaná bola v roku 1823, v 2.polovici 19.storočia a v roku 1997. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou, štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa na Markušovskej ceste východne od mesta.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kaplnka Ružencovej Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rokoková rímsko-katolícka Kaplnka Ružencovej Panny Márie bola postavená v roku 1752. Upravovaná bola v rokoch 1760-1770 a na prelome 19. a 20.storočia. Jednoloďová stavba so štvorcovým pôdorysom s polkruhovým uzáverom. Nachádza sa na Hutnianskej ceste pri ceste do Novoveskej Huty.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kaplnka svätej Anny.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická prícestná rímsko-katolícka Kaplnka svätej Anny bola postavená v roku 1804. Upravovaná bola v 20.storočí. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým uzáverom. Nachádza sa na Harichovskej ceste.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Kaplnka svätého Jána Krstiteľa.

Kaplnka sa nachádza v lokalite Vlašský les blízko obce. Nachádza sa v nej oltárny obraz (olejomaľba) Krst Krista od J. Czauczika z obdobia okolo roku 1832.

 

VOJKOVCE

Empírová kaplnka z roku 1840.

 

ŽEHRA. Gotická hradná kaplnka.

Pamiatkový objekt NKP Spišský hrad vyhlásený v roku 1963. Gotická hradná kaplnka bola postavená v neskorej gotike v 2.polovici 15.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa pred románskym palácom v hradnom jadre.

 

ŽEHRA. Kaplnka svätého Kozmu a Damiána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novogotická rímsko-katolícka Kaplnka (kostolík) svätého Kozmu a Damiána bola postavená v roku 1803. Upravovaná bola v roku 1855. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v parku kaštieľa v časti Hodkovce.

 

ŽEHRA. Románska hradná kaplnka.

Pamiatkový objekt NKP Spišský hrad vyhlásený v roku 1963. Románska hradná kaplnka bola postavená v neskororománskom období v polovici 13.storočia. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v severozápadnej časti gotického paláca.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist