Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Karlova Ves

POLOHA.

Mestská časť leží v južnej časti okresu.

 

HISTÓRIA.

V minulosti bola samostatnou obcou a patrila devínskemu panstvu. Územie sa kedysi nazývalo Suchá Vydrica. Prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína v donačnej listine uhorského kráľa Ladislava IV. z roku 1288. Hlavným zamestnaním obyvateľstva v minulosti bolo vinohradníctvo, ovocinárstvo, rybárstvo v ramennej sústave Dunaja a práca v lesoch. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1794. Po pripojení obce k Bratislave v roku 1945 nastali veľké zmeny spočiatku len v spoločenskej štruktúre, postupne sa však menil aj vzhľad niekdajšej obce. Pôvodná zástavba bola na sklonku 60.rokov 20.storočia úplne odstránená a na jej mieste vyrástli rozsiahle obytné komplexy. Na sklonku 80.rokov 20.storočia bolo dokončené posledné sídlisko Dlhé diely a výstavba sa na dlhšie obdobie utlmila. V súčasnosti pokračuje len dobudovaním infraštruktúry a postupným zahusťovaním plôch. Vzhľadom na špecifický charakter prírodných pomerov nie je priemysel v tejto mestskej časti rozvinutý. Jej územie slúži predovšetkým športovo-rekreačným účelom a na bývanie čoraz väčšiemu počtu obyvateľstva. V atraktívnych častiach vznikajú komplexy luxusného charakteru a vilové štvrte.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Sídliskové nálezy a ojedinelé hroby kultúry s lineárnou keramikou a želiezovskej skupiny.

Sídlisko lengyelskej kultúry.

Sídlisko stredodunajskej mohylovej kultúry. Valové opevnenie z konca doby bronzovej.

Hroby z 8.storočia a sídlisko a pohrebisko z 9.-13.storočia.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

 

MESTÁ, OBCE A MESTSKÉ ČASTI V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI MESTSKEJ ČASTI.

 

Okres Bratislava I: Staré Mesto.

Okres Bratislava III: Nové Mesto.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist