Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Dolný Kubín

DLHÁ NAD ORAVOU. Kúrie rodiny Dlholúckych.

Neskorobaroková a klasicistická kúria rodiny Dlholúckych.

 

DOLNÝ KUBÍN. Kaštieľ v Kňažej.

Barokový kaštieľ bol prestavaný v rokoch 1939-1940. Nachádza sa v časti Kňažia.

 

DOLNÝ KUBÍN. Kaštieľ v Malom Bysterci.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Pôvodne renesančná stavba z 1.polovice 16.storočia. Empírovo upravená bola v 30.rokoch 19.storočia. Kaštieľ má päťtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. V súčasnosti sa v objekte kaštieľa nachádza hotel. Smrečániovský kaštieľ stojí v časti Malý Bysterec na ulici Zochova 6-8 pri hlavnej ceste.

 

DOLNÝ KUBÍN. Kaštieľ v Mokradi.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kaštieľ. Abafiovský kaštieľ, sirotinec, bol postavený v renesančnom slohu v roku 1600. Dvojvežový kaštieľ postavili Gužičovci  po tom čo dostali osadu do daru od Turzovcov. V roku 1750 prešiel rekonštrukciou, dostal šindľovú strechu a obdobne boli pokryté aj veže s typickým zastrešením ľudovej architektúry. Barokovo prestavaný bol v roku 1758, kedy kaštieľ i majetky patrili Abafiovcom. Po skončení zemianstva patril kaštieľ istý čas cirkvi, ktorá v ňom zriadila sirotinec. Neskoršie prestavby podstatne zmenili jeho interiér. Kaštieľ prešiel úpravou okolo roku 1930 a po roku 1950, keď čiastočne zmenili jeho dispozíciu pre spoločenské funkcie obce. Slúžil ako mestský úrad a do roku 1990 v ňom sídlila Okresná správa cestovného ruchu. Osem rokov bol prázdny a stal sa terčom viacerých vlámaní. Po reštitúcii patrí opäť cirkvi a jeho priestory vlastní Spišská katolícka charita, ktorá ho dal do správy skautom, ktorí sa od roku 1999 snažia kaštieľ zreštaurovať. Solitérna stavba má pôdorys v tvare U, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Charakteristická je manzardová strecha a dve cibuľovité striešky veží z 1.polovice 17.storočia na nárožiach južnej fasády. V miestnostiach sú klenby so štukovou rastlinnou ornamentikou. Okolo kaštieľa sa rozprestiera prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.polovice 19.storočia. Kaštieľ stojí v strede časti Mokraď na ulici Mokraďská 56-58.
  • Park. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Dolný Kubín).

 

DOLNÝ KUBÍN. Kúria v Záskalí.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Zontághovská kúria, sýpka, bola postavená v renesančnom slohu v roku 1706. Upravovaná bola v roku 1805. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím a pivnicou. Solitér stojí v časti Záskalie na Záskalickej ulici 16-17.

 

HORNÁ LEHOTA. Abafiovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Renesančný kaštieľ bol postavený v 2.polovici 16.storočia (po roku 1578). Upravovaný bol v polovici 17.storočia, v 3.štvrtine 18.storočia a koncom 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Solitérna stavba č.183 stojí na dolnom konci obce. Dnes sa v objekte nachádza hotel.

 

HORNÁ LEHOTA. Druhý Abafiovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne barokový kaštieľ bol postavený v 18.storočí. Neskôr bol klasicisticky upravený. Upravovaný bol začiatkom 19.storočia a po roku 1945. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Dnes po náročnej rekonštrukcii slúži ako motel so štýlovou reštauráciou a vinárňou. Solitérna budova č.82-86 stojí v juhovýchodnej časti obce.

 

ISTEBNÉ. Čilagiovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kaštieľ. Čilagiovský kaštieľ s parkom. Barokovo-klasicistický kaštieľ zo 60.rokov 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1807-1810, 1850-1855 a po roku 1945. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér č.144 je dnes využívaný ako detský domov. Nachádza sa východne od cesty.
  • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 19.storočia. (Pozri Parky v okrese Dolný Kubín).

 

ISTEBNÉ. Kaštieľ.

Kaštieľ z konca 18.storočia.

 

JASENOVÁ. Dobákovský (Pivkovský) kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Kuriálny kaštieľ v neskoroklasicistickom slohu bol postavený okolo roku 1840. Upravovaný bol v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Stojí v lokalite Pod Horičkou č.138.

 

LEŠTINY. Bancíkovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková kúria bola postavená koncom 18.storočia. Upravovaná bola okolo roku 1840, v 1.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Radová stavba č.18 stojí v strede obce.

 

LEŠTINY. Kollárovská kúria.

Kollárovská kúria bola postavená v 17.storočí. V 19.storočí bola prestavaná.

 

LEŠTINY. Neskorobarokový kaštieľ.

Neskorobarokový kaštieľ z 18.storočia. V polovici 19.storočia bol klasicisticky prestavaný.

 

LEŠTINY. Zmeškalovská kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Pôvodne renesančná Zmeškalovská kúria bola postavená koncom 17.storočia. Upravovaná bola v 30.rokoch 19.storočia, v rokoch 1980-1982 a po roku 2002. Prevláda klasicistický sloh. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím a pivnicou. Solitér č.67 stojí v strede obce.

 

VELIČNÁ. Komposesorátny kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Komposesorátny kaštieľ bol postavený v neskorobarokovom slohu v roku 1746. Klasicisticky upravený bol v roku 1800. Arkádová chodba, kamenný portál a dvojkrídlová drevená brána. Ďalej bol upravený v roku 1940. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s pivnicou. Chodbový solitér stojí pri hlavnej ceste v časti Veličná 1.

 

VELIČNÁ. Kúria v Revišnom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Zemianska kúria bola postavená v 1.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v 19.storočí. Prevláda klasicistický sloh. Má viacpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s pivnicou. V súčasnosti je v dezolátnom stave. Radová stavba stojí v strede miestnej časti Revišné 266.

 

VYŠNÝ KUBÍN. Kaštieľ Arpáda Kubíniovského.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1973. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kaštieľ. Kaštieľ bol postavený koncom 18.storočia. Novobarokovo prestavaný bol v 2.polovici 19.storočia. Ďalšie úpravy v 20.storočí. Prevláda novobarokový sloh. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Solitér č.117 stojí v parku v strede obce. Dnes je v tzv. Hornom kaštieli obecný úrad.
  • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.polovice 19.storočia pri kaštieli. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Dolný Kubín).

 

VYŠNÝ KUBÍN. Kaštieľ Mikuláša Kubíniovského.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kaštieľ. Pôvodne renesančný kaštieľ bol postavený v 17.storočí (po roku 1653). Neskorobarokovo bol upravený koncom 18.storočia. Klasicisticky upravený bol začiatkom 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, štvortraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s podpivničením. Na nárožných vežiach sa nachádzajú cibuľovité striešky. Solitér, tzv. Dolný kaštieľ, stojí v parku pri hlavnej ceste č.196.
  • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 18.storočia pri kaštieli. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika. (Pozri Parky v okrese Dolný Kubín).

 

VYŠNÝ KUBÍN. Kúria.

Kúria z 1.polovice 19.storočia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist