Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Hlohovec

DOLNÉ TRHOVIŠTE

Kaštieľ postavený v roku 1855. V 20.storočí bol prestavaný. Stojí v časti Jelenec.

 

DOLNÉ ZELENICE

Kúria z 1.polovice 19.storočia.

 

HLOHOVEC. Kaštieľ Erdődiovcov.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Na mieste terajšieho kaštieľa stál pôvodne Hlohovský hrad listinne doložený v roku 1113. Bol postavený na mieste starého slovanského hradiska z 10.storočia. Strategicky dôležitý strážny hrad bol v 12.-13.storočí sídlom hradného županstva. Od roku 1275 patril Abovcom. Po smrti Abu Krásneho v roku 1312 prechodne patril Matúšovi Čákovi. V rokoch 1349-1524 bol v držbe Ujlakyovcov, v 15.storočí sa stal sídlom husitom, v rokoch 1524-1636 bol v rukách Turzovcov. Gróf Alex Turzo založil blízko hradu v 16.storočí evanjelickú latinskú školu, ktorá existovala až do roku 1681. Podľa historických správ Turzovci hrad v roku 1622 opustili a v roku 1663 sa ho zmocnili Turci, ktorí ho opevnili a slúžil im do roku 1668 ako pohraničná pevnosť. Potom ho zničili. Od roku 1720 patril Erdődiovcom. S ich menom je spojená prestavba pôvodného hradu na barokový kaštieľ. Staršie budovy, konštrukcie a systém klenieb prispôsobili novému pôdorysnému riešeniu. Prestavbou vznikol dvojpodlažný štvorkrídlový objekt okolo nepravidelného nádvoria so slávnostným schodiskom, vedúcim na chodbu obiehajúcu okolo väčšej časti nádvoria. Výrazným prvkom dispozície je kaplnka v severovýchodnej časti kaštieľa. Hrad a kaštieľ boli upravované v 14.-15.storočí, v 16. a 18.storočí, na prelome 18. a 19.storočia a na prelome 19. a 20.storočia. Autorom klasicistickej prestavby na prelome 18. a 19.storočia je Pietro Travaglia. Má pôdorys nepravidelného päťuholníka, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. V miestnostiach na prízemí sú hrebienkové klenby, valené klenby s lunetami a pruské klenby, dokumentujúce stredoveký a renesančný vzhľad interiérov zo 16. a 17.storočia. Barokové úpravy sú najvýraznejšie najmä na vretenovitom schodisku, kaplnke a reprezentačných miestnostiach, pôvodne zariadených empírovým nábytkom. V miestnostiach sa zachovalo empírové obloženie stien, maľby a štuková výzdoba. Pôvodný nábytok a barokové pozlátené sane sú v zbierkach múzea na hrade Červený Kameň, obrazy sú v galérii v Bojniciach. Monumentálna budova s rytmicky barokovo-klasicistickými členenými fasádami. Vstupuje sa podjazdom, ktorý vedie na ústredné nádvorie, ktorého výrazným prvkom je valec  schodiska. Kaštieľ si napriek veľkej prestavbe na barokové reprezentačné sídlo zachoval podstatu stredovekého, renesančne rozšíreného hradu tak, ako ho postupne zväčšovali a prebudovávali. Systém mohutných oporných pilierov, ktorými boli zabezpečené široké múry opevnenia nad strminami terénneho výbežku, je charakteristickým prvkom starších stavebných etáp. Solitér stojí na strategicky významnom mieste na návrší na úpätí južného výbežku Považského Inovca na vyvýšenej terase Váhu v parku nad mestom.  
 • Divadlo. (Pozri Historické budovy v okrese Hlohovec).
 • Park. (Pozri Parky v okrese Hlohovec).
 • Jazdiareň. Klasicistická budova jazdiarne zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola po roku 1945, v rokoch 1961-1962, v 90.rokoch 20.storočia a v rokoch 2001-2006. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím. Solitérna budova č.6 stojí pri divadle v parku pri kaštieli. Pri obnove bola budova jazdiarne spojená s divadlom a dnes tvorí jeho šatňu a foyer. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2009.
 • Pavilón. Pamiatkovým objektom je od roku 2009.
 • Koniareň. Baroková stavba koniarne zo 17.storočia. Upravovaná bola v 18.storočí, v 1.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Solitérna budova č.2277 stojí v parku východne od kaštieľa. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2012.
 • Bytový dom. Barokový dom postavený v 17.storočí. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, na prelome 19. a 20.storočia a v 1.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Solitérna budova č.2269 s podzemnými chodbami stojí v parku severovýchodne od kaštieľa. Pamiatkovým objektom je od roku 2012. 
 • Vodojem. (Pozri Výrobné stavby v okrese Hlohovec).
 • Dom záhradníka. Barokový dom, panský dom správcu skleníkov, bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Solitérna budova č.2268 stojí v parku severovýchodne od kaštieľa. Pamiatkovým objektom je od roku 2012.
 • Skleník. (Pozri Drobná architektúra v okrese Hlohovec).
 • Grotta s reliéfom. (Pozri Drobná architektúra v okrese Hlohovec).
 • Menažéria. (Pozri Drobná architektúra v okrese Hlohovec).
 • Nápisová doska. (Pozri Pamätné tabule v okrese Hlohovec).
 • Vodná nádrž. Pamiatkovým objektom je od roku 2012. (Pozri Umelé vodné plochy okrese Hlohovec).
 • Brána. Murovaná novogotická dolná brána bola postavená v roku 1893. Upravovaná bola v roku 1981. Stojí severozápadne od kaštieľa. Pamiatkovým objektom je od roku 2012.

 

HLOHOVEC. Sziladiovská kúria.

Národná kultúrna pamiatka Kúria a pivnica vyhlásená v roku 2001. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kúria. Baroková Sziladiovská kúria bola postavená začiatkom 17.storočia. Upravovaná bola v 18.storočí, v roku 1933 a v 2.polovici 20.storočia. Je to prejazdová nárožná stavba, sokolovňa, s pôdorysom v tvare L, jedno a trojtraktovou dispozíciou, je jednopodlažná. Kúria stojí v Pamiatkovej zóne na ulici SNP 14 pri Radlinského ulici.
 • Pivnica. V záhrade kúrie stojí baroková kamenná pivnica zo 17.storočia. Upravovaná bola v 18.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys a dvojpriestorovú dispozíciu.

 

HORNÉ OTROKOVCE

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Barokový kaštieľ z 2.polovice 18.storočia. Prestavovaný bol v polovici 19.storočia, na prelome 19. a 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Solitérna stavba stojí v prírodno-krajinárskom parku v strede obce.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Hlohovec).

 

HORNÉ TRHOVIŠTE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný kaštieľ z prelomu 16. a 17.storočia bol po barokovej prestavbe v roku 1758 zredukovaný na trojkrídlový. Upravovaný bol v 19.storočí, v roku 1971 a koncom 20.storočia. Má pôdorys v tvare U, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. V severozápadnom nároží sa nachádza kruhová bašta. Solitér stojí severne od centra obce.

 

KĽAČANY

Secesný kaštieľ z konca 19.storočia.

 

KOPLOTOVCE

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne renesančný tzv. Frídeský kaštieľ z roku 1613. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, na prelome 18. a 19.storočia, v 1.polovici 19.storočia, v roku 1901 a a v 90.rokoch 20.storočia. Má pôdorys dvojnásobného obdĺžnika, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Z bývalého renesančného opevnenia z roku 1613 sa na južnej strane zachoval čelný kamenný hradbový múr s bránou a dvoma kruhovými dvojpodlažnými baštami na nárožiach. Kaštieľ stojí v prírodno-krajinárskom parku v strede obce.
 • Kúria. Klasicistická kúria postavená v tretine 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Solitérna stavba, škôlka, stojí v areáli kaštieľa v strede obce.
 • Sýpka. (Pozri Výrobné stavby v okrese Hlohovec).
 • Hradbový múr s bránou. Renesančné kamenné opevnenie z roku 1613. Upravované bolo v 18.storočí, v 2.polovici 20.storočia a v 70.rokoch 20.storočia. Nachádza sa z južnej strany kaštieľa.
 • Bašta juhozápadná. Postavená bola v renesancii v roku 1613. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má kruhový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa pri kaštieli.
 • Bašta juhovýchodná. Postavená bola v renesancii v roku 1613. Upravovaná bola pred rokom 1901 a v 70.rokoch 20.storočia. Má kruhový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa pri kaštieli.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Hlohovec).

 

SASINKOVO

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesný kaštieľ s novobarokovými prvkami pôvodne postavený v renesančnom slohu na prelome 16. a 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v 2.polovici 19.storočia, v 2.polovici 20.storočia a v roku 1997. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Solitér stojí v strede obce.

 

SILADICE. Kúria.

Kúria z polovice 19.storočia bola neskôr prestavaná.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist