Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Kežmarok

BUŠOVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková kúria postavená v 90.rokoch 18.storočia. Upravovaná bola po roku 1945 a v roku 2009. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza na juhozápadnom okraji obce Bušovce 56.

 

HOLUMNICA. Görgeyovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný kaštieľ postavila v obci v 4.štvrtine 16.storočia jedna z rodín, ktoré ju ovládali. Nie je jasné či to boli Berzeviciovci, Ujháziovci alebo Görgeyovci. Upravovaný bol v polovici 17.storočia, v 18.storočí, v roku 1870, v 1.tretine a koncom 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Renesančné hrebienkové krížové klenby dosadajú v niektorých priestoroch na stredné stĺpy, inde sú renesančné drevené vyrezávané stropy. V objekte sa zachovali aj renesančné portály a zamurovaný krb. Budova blokového charakteru, postavená na obdĺžnikovom pôdoryse, s vystupujúcim rizalitom v strede priečelia. Na nárožiach vidno pod súčasnou omietkou renesančné sgrafitové kvádrovanie. V horných častiach nároží sa miestami zachovala plastická omietková bosáž, ktorá vznikla pri úprave objektu v 19.storočí. Pozdĺžne okná na prízemí majú zachované mreže. Na prvom poschodí rizalitu je veľké, polkruhovo ukončené okno, lemované v hornej tretine lomeným štukovým pásom. Podstrešná časť sa využívala na skladovanie, osvetľujú ju malé ležaté okná s pásovou šambránou na fasáde. Objekt je zastrešený valbovou strechou. Solitér sa nachádza v strede obce Holumnica 31 južne od hlavnej cesty pri potoku. Dnes je v ňom kaviareň, reštaurácia.

 

HUNCOVCE. Kúria rodiny Bethlenfalvy.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická kúria postavená v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia a po roku 2000. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nárožná, chodbová stavba s manzardovou strechou z 2.polovice 18.storočia sa nachádza na rohu ulíc Záhradná a Hlavná 152.

 

KRÍŽOVÁ VES

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kaštieľ I. Gotický kaštieľ bol postavený v 15.storočí. Upravovaný bol v 17. a 19.storočí a v 60.-80.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Gotické portály a ďalšie prvky. Nachádza sa v obci Krížová Ves 118 západne od kostola, v severnej časti cesty.
  • Kaštieľ II. Mladší barokový kaštieľ bol postavený v 50.rokoch 17.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí a v roku 2010. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa v obci Krížová Ves 119, 120, 121 západne od miestneho úradu. Obidva poschodové kaštiele sú dnes stavebne spojené.
  • Ohradný múr. Kamenný barokový ohradný múr z 18.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa východne a severne od kaštieľov. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2017.

 

LENDAK

Barokový kaštieľ zo 17.storočia je od konca 2.svetovej vojny v rozvalinách.

 

RAKÚSY

Klasicistická kúria z polovice 19.storočia.

 

SLOVENSKÁ VES

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková kúria postavená v 80.rokoch 18.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede obce Slovenská Ves 128 severne od hlavnej komunikácie.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Kaštieľ Strážky.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kaštieľ. Jadrom historického osídlenia Strážok bol kaštieľ, Kostol sv. Anny a zvonica, ktoré patria medzi významné architektonické skvosty Spiša. Na rekonštruovanom objekte situovanom v anglickom parku možno sledovať stavebný vývoj od neskorogotickej podoby až po barokovo-klasicistické úpravy. Počiatky kaštieľa sa spájajú s neskorogotickým obdobím (15. storočie). Je postavený na mieste starej pevnosti. Potom prešiel v rokoch 1570-1590 rozsiahlou renesančnou prestavbou a napokon barokovo-klasicistickými úpravami (17.storočie a koniec 18.storočia). Po požiari v 18.storočí bol upravovaný. Kaštieľ patril v 16.-18.storočí rodine Horváth-Stansithovcov, ktorá ho získala v roku 1556 a založila tu latinskú šľachtickú humanistickú školu pre deti spišských šľachticov (1584 – 1711) a knižnicu, ktorá v tom čase patrila k najbohatším v Uhorsku. Po premiestnení školy do Kežmarku tvorila základ tamojšieho lýcea. Ďalej tu založili portrétnu galériu, postupne doplňovanú o podobizne spriaznených rodov Révaiovcov a Esterháziovcov, ďalej o diela zo západného Slovenska, z Turca a o niektoré portréty z prelomu 18. a 19.storočia. V 19.storočí sa vlastníčkou kaštieľa stala rodina Medňanských a Cóbelovcov. SNG získala tento objekt do správy prevodom po smrti jeho bývalej majiteľky, barónky Margity Cóbelovej v roku 1972. Postupne uskutočnila jeho záchranu a rekonštrukciu, spolu s revitalizáciou anglického parku z 19.storočia, kde nainštalovala expozíciu veľkorozmerných plastík. Súčasne sprístupnila v budove kaštieľa vzácny fond zväzkov z pôvodnej historickej knižnice posledných šľachtických vlastníkov, časť pôvodného mobiliáru kaštieľa, ako aj portrétnu tvorbu zo 17.-19.storočia na Slovensku. Dominantu predstavuje expozícia maliarskej tvorby kľúčovej osobnosti slovenského maliarstva konca 19. a začiatku 20.storočia krajinára Ladislava Medňanského /1852-1919/, ktorý sa tu zdržiaval a pracoval. Pôvodný kaštieľ mal dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U s troma nárožnými vežami, bol dvojpodlažný. Pristavením štvrtého krídla v 18.storočí sa vytvorilo uzavreté nádvorie a štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, kaštieľ je trojpodlažný s podpivničením. Kaštieľ je skvostom renesančnej architektúry na Slovensku. Nachádza sa v miestnej časti Strážky na ulici Ladislava Medňanského 25. Dnes je v ňom galéria.
  • Anglický park s historickou zeleňou z 2.polovice 18.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v 19.storočí. Je ukončený riekou Poprad. (Pozri Parky v okrese Kežmarok).

 

TOPOREC. Görgeyovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový kaštieľ postavený v 17.storočí. Klasicisticky upravovaný bol v roku 1760. Ďalšie úpravy v roku 1907. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v severozápadnej časti obce Toporec 83. V parku pri kaštieli sa nachádza lipa, ktorá patrí medzi najkrajšie a najmohutnejšie lipy na východnom Slovensku. Má výšku 29m a pri zemi obvod 945cm.

 

VEĽKÁ LOMNICA, Berzeviciovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový kaštieľ postavený v rokoch 1757-1760. Upravovaný bol v 20.storočí a v roku 2003. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v obci Veľká Lomnica 503 juhovýchodne od kostola.  

 

VLKOVÁ. Kaštieľ rodiny Wieland.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný kaštieľ z konca 17.storočia. Neskorobarokovo upravený bol v roku 1764. Ďalšie úpravy v 19., 20. a 21.storočí. Má štvortraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v južnej časti obce Vlková 14.

 

VLKOVÁ. Kaštieľ rodiny Wieland.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný kaštieľ zo 17.storočia. Klasicisticky upravený bol v roku 1830. Ďalšie úpravy v roku 1870 a v 2.polovici 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v južnej časti obce Vlková 14.

 

ŽAKOVCE

Neskorobarokový kaštieľ z 2.polovice 18.storočia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist