Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Malacky

KUCHYŇA. Vývrat. Kaštieľ poľovnícky.

Kaštieľ bol postavený v polovici 19.storočia.

 

MALACKY. Pálfiovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kaštieľ. Pôvodne renesančný kaštieľ bol postavený v rokoch 1634-1648. Bol barokovo upravený. Klasicisticky upravený bol v roku 1808. Upravovaný bol v rokoch 1664-1665, v 1.tretine 18.storočia, v 1.tretine 19.storočia, v období 2.polovica 19.storočia až začiatok 20.storočia. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys. Kaštieľ stojí na ulici Zámocká 18 v parku. Dnes sa v objekte nachádza nemocnica.
  • Park. (Pozri Parky v okrese Malacky).
  • Pamätná tabuľa umučeným účastníkom SNP. (Pozri Pamätné tabule v okrese Malacky).

 

MARIANKA

Kláštor postavený v roku 1593. V rokoch 1711-1714 bol prestavaný na letné sídlo ostrihomského arcibiskupa. V polovici 19.storočia bol prebudovaný na kaštieľ.

 

PLAVECKÉ PODHRADIE. Pálfiovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Monumentálny neskororenesančný kaštieľ bol postavený v 17.storočí. Postavil ho Mikuláš Pálfi, ambiciózny politik, staviteľ, palatín a miestodržiteľ Bratislavského hradu. Objekt v 18.storočí zbarokizovali a okolie upravili na park. Novšie úpravy prebehli v 19. a 20.storočí. Tieto úpravy ubrali veľa z jeho pôvodného výtvarného vzhľadu. Napriek značným úpravám si interiér zachoval prvky dispozície reprezentačnej feudálnej architektúry. Po roku 1970 sa uskutočnila obnova kaštieľa pre nové využitie. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažný. Bloková budova s ústredným nádvorím a s nárožnými polygonálnymi vežami má arkádu a zdôraznený nástup na slávnostné schodište. Kaštieľ stojí na okraji obce Plavecké Podhradie 16. Prístupný je gaštanovou alejou. Pôvodne ho obklopoval priestranný park. Dnes je v kaštieli Štátny archív a je neprístupný verejnosti.

 

STUPAVA. Kaštieľ pálfiovský.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kaštieľ. Novorenesančný kaštieľ bol postavený na prelome 16. a 17.storočia. Na mieste dnešného kaštieľa stálo pôvodne menšie šľachtické sídlo, zaniknutý kráľovský vodný hrad, doložený v roku 1271. O 9 rokov neskôr bol strediskom hradného panstva „Ztumpa“. Neskôr menil majiteľov. V roku 1553 bolo v majetku Serédiovcov, v 16. a 17.storočí patrilo hradu Pajštún. V polovici 17.storočia pôvodný objekt P. Pálfi prestaval na ranobarokový opevnený kaštieľ. Opravy a dostavby sa uskutočnili v polovici 18.storočia. V tom čase vzniklo čestné nádvorie a kaplnka. Baroková výmaľba kaplnky a reprezentačných priestorov bola od K. Lotza. Károlyiovci, ktorí sa stali majiteľmi kaštieľa v roku 1867, prestavali objekt v romantickom duchu s použitím rokokových vzorov. V tom istom roku založili aj prírodný park. Počas 2.svetovej vojny bol kaštieľ poškodený. Obnovený bol v rokoch 1956-1958 podľa projektu R. Hirtha. Okolo nádvoria obieha klenutá chodba, na prízemí sa zachovali renesančné klenby. Kaplnka zaberá obe podlažia. Kaštieľ má pôdorys v tvare U, trojkrídlovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Budova s nárožnými hranolovými vežami a kaplnkou na konci bočného krídla. Fasáda v historizujúcich slohoch čerpá z barokovo-rokokových vzorov, miestami po úpravách na prelome storočí, nesie znaky secesie. Zdôraznená stredná trojosá honosná časť dispozície aj vo fasádach. Vstupný bosovaný portál je prístupný premostením nad niekdajšou priekopu. Vo vrchole je atika so štítom a nadstavcom, stredná časť s rizalitom. Stojí v centre mesta pri kostole na Hlavnej ulici 2 v parku. Kaštieľ sa využíva ako sociálny ústav.
  • Park. (Pozri Parky v okrese Malacky).

 

STUPAVA. Kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická kúria Zemanské bola postavená v 1.polovici 19.storočia. Je dvojpodlažná s pivnicou. Stojí na ulici Hlavná 22.

 

VEĽKÉ LEVÁRE. Kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kaštieľ. Barokový kaštieľ bol postavený v roku 1723. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Má pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s pivnicou. Stojí v strede obce na ulici Pinelova 759 v parku. Dnes slúži objekt ako liečebný ústav.
  • Park. (Pozri Parky v okrese Malacky).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist