Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Nitra

ALEKŠINCE

Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia.

 

BÁB

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 2012. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ (Veľký kaštieľ). Secesný kaštieľ postavený v roku 1908. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na juhovýchodnom okraji miestnej časti Veľký Báb 406.
 • Dom (Malý kaštieľ). Novoklasicistická stavba postavená v 20.-30.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza na juhovýchodnom okraji miestnej časti Veľký Báb 409.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol začiatkom 20.storočia. (Pozri Parky v okrese Nitra).
 • Brána. Tehlová brána s kovovou výplňou zo začiatku 20.storočia. Nachádza sa na južnom okraji parku.

 

CABAJ-ČÁPOR. Wágnerov kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorobarokový kaštieľ postavený v 2.polovici 18.storočia. Klasicisticky bol upravený v polovici 19.storočia. Ďalšie úpravy v 2.polovici 20.storočia a v roku 1976. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v časti Cabaj 224.

 

CABAJ-ČÁPOR

Klasicistický kaštieľ bol postavený začiatkom 19.storočia. Nachádza sa v časti Cabaj.

 

ČIFÁRE

Kúria z 2.polovice 19.storočia.

 

HORNÉ LEFANTOVCE. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria postavená začiatkom 19.storočia. Má predstavané stĺpové portikum a hospodársky dvor.

 

HORNÉ LEFANTOVCE. Mladší kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Na mieste dnešného kaštieľa stál paulínsky Kláštor svätého Jána, ktorý v roku 1369 založil Michal Elefant. V roku 1636 bol opevnený. Upravovaný bol v roku 1687. Neskorobarokovo prestavaný na kaštieľ v roku 1774, kedy bolo nadstavané druhé podlažie. Po zrušení kláštorov v roku 1836 budovu odkúpil František Gyulaya a v roku 1894 ju prebudoval na monumentálne šľachtické vidiecke sídlo v historizujúcom slohu. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare obráteného L, je dvojpodlažný s podpivničením. V interiéri sa nachádza cyklus fresiek od J. Bergla z roku 1775. Solitér sa nachádza v anglickom parku v strede obce Horné Lefantovce 2 pri kostole. Dnes je v ňom liečebný ústav.

 

HORNÉ LEFANTOVCE. Neskorobaroková kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková kúria postavená v 2.polovici 18.storočia. Klasicisticky upravená bola v 1.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažná. Nachádza sa v južnej časti obce Horné Lefantovce 347.

 

HORNÉ LEFANTOVCE. Renesančná kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Pôvodne renesančná kúria postavená začiatkom 17.storočia. Barokovo bola upravená v 40.rokoch 18.storočia a klasicisticky v rokoch 1823-1826. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je jednopodlažná s podpivničením. Predstavané stĺpové portikum a hospodársky dvor. Solitér sa nachádza v obci Horné Lefantovce 279 severne od kostola pri rázcestí.

 

HORNÉ LEFANTOVCE. Starší (malý) kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Renesančný kaštieľ postavený na mieste zaniknutého šľachtického hradu, sídla rodu Elefant, z 1.polovice 13.storočia. Hrad bol upravovaný v 14.-15.storočí a v 16.storočí. Kaštieľ bol postavený v roku 1618. Upravovaný bol v roku 1852 a v 70. a 90.rokoch 20.storočia (1977-1983). Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Má uzavreté nádvorie, dve nárožné polkruhové bašty a stredový balkónový rizalit. Vnútorné zariadenie kaštieľa a historické zbierky boli v 50.rokoch 20.storočia prevezené do bývalého Krajského nitrianskeho múzea v Bojniciach. Solitér sa nachádza nad obcou Horné Lefantovce 371 v parku.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia pri malom kaštieli. Upravovaný bol v roku 1984. Má pôdorys nepravidelného päťuholníka. Architektonicky cenný prírodný park. (Pozri Parky v okrese Nitra).

 

HRUBOŇOVO 1

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Barokový kaštieľ postavený na konci 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1732 a po roku 1918. Má jednotraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa v časti Výčapky 3.

 

HRUBOŇOVO 2

Barokovo-klasicistický kaštieľ z 2.polovice 18.storočia.

 

IVANKA PRI NITRE. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria z konca 18.storočia.

 

IVANKA PRI NITRE. Markhotovská kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Kúria postavená v historizujúco-novobarokovom štýle v rokoch 1905-1906. Upravovaná bola v roku 1985 a koncom 90.rokov 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je jednopodlažná s podkrovím a podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Novozámocká 273.

 

JELENEC. Forgáčovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Neskorobarokový kaštieľ postavený pred rokom 1722. Dal ho postaviť biskup Pavol IV. Forgáč. Upravovaný bol v rokoch 1760-1770 a 1910, v 80.rokoch 20.storočia a v roku 2000. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Na priečelí východnej strany sa nachádza rodový erb Forgáčovcov s vyobrazeným hradom Gýmeš. Forgáčovci v ňom žili a zdržiavali sa až do konca 2.svetovej vojny. Potom slúžil na rôzne účely. V roku 1911 zomrel v kaštieli gróf Karol III. Forgáč, ktorý sa stal slávnym vďaka introdukcii muflóna v Európe. V kaštieli sa nachádza aj malá kaplnka, vo veľkej sále je možné poriadať koncerty. Nachádza sa vo východnej časti obce Jelenec 78 pri hlavnej ceste. Pri ňom sa nachádza park a kaplnka.

 

KAPINCE

Kúria z roku 1875.

 

KLASOV. Kaštieľ Weiszovcov.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 2014. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Novogotický kaštieľ postavený v roku 1866. Upravovaný bol v rokoch 1886 a 1967. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je dvojpodlažný. Solitér sa nachádza v obci Klasov 287 v parku.
 • Park. Prírodno-krajinársky park z 2.polovice 19.storočia pri kaštieli. (Pozri Parky v okrese Nitra).

 

KLASOV

Novogotický kaštieľ prebudovaný koncom 19.storočia zo staršieho základu. Stavebne bol upravený v roku 1958. V kaštieli je dnes osobitná škola. Okolo kaštieľa sa nachádzajú zvyšky parku z 19.storočia.

 

LÚČNICA NAD ŽITAVOU

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Neskorobarokový kaštieľ postavený v roku 1540. Upravovaný bol v rokoch 1663, 1743, 1759-1770, 1890-1902 a po roku 1950. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je jednopodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede miestnej časti Vajka nad Žitavou 187.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 18.storočia pri kaštieli. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika. (Pozri Parky v okrese Nitra).

 

ĽUDOVÍTOVÁ

Barokovo-klasicistický kaštieľ z 18.storočia.

 

LUKÁČOVCE. Templársky kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotická kúria postavená v 3.tretine 15.storočia. Upravovaná bola v 16.storočí. Renesančne prestavaná na kaštieľ bola v 1.štvrtine 17.storočia. Kaštieľ bol upravovaný v polovici 17.storočia, po roku 1733, koncom 19.storočia a v roku 2000. Má jednotraktovú dispozíciu, štvorkrídlový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede obce Lukáčovce 376. Dnes je spustnutý.

 

MOJMÍROVCE. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria z roku 1812.

 

MOJMÍROVCE. Malý kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kúria s areálom vyhlásená v roku 2011. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kúria. Klasicistická kúria postavená v polovici 19.storočia. Upravovaná bola koncom 19.storočia, začiatkom a v 2.polovici 20.storočia. má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede obce Mojmírovce 887.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia pri kúrii. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. (Pozri Parky v okrese Nitra).
 • Fragment oplotenia s bránou. Modernistické oplotenie kúrie zo začiatku 20.storočia. Má murovaný sokle a kovovú výplň.

 

MOJMÍROVCE. Veľký kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Barokový kaštieľ postavený v rokoch 1720-1721. Klasicisticky bol prestavaný koncom 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1866 a 1949. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v obci Mojmírovce 257. Nachádza sa v ňom historická strelnica, jedna z troch na Slovensku.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 18.storočia v strede obce. Upravovaný bol v 50.-80.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Nitra).

 

NITRA. Majláthovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ postavený na prelome 17. a 18.storočia (1694). Postavil ho Ján Uzovič. Upravovaný bol v polovici 19.storočia, po roku 1946 a v 60.rokoch 20.storočia. Autorom prestavby v roku 1820 je Michael Pollack. Má jednotraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je jednopodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v mestskej časti Kynek na ulici Hajská 48. Dnes je v ňom detská liečebňa.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou zo začiatku 19.storočia pri kaštieli. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Nitra).

 

NITRIANSKE HRNČIAROVCE. Kaštieľ Zamoyských (rodiny Ocskay).

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne barokový kaštieľ z 18.storočia bol klasicisticky prestavaný v rokoch 1839-1844. Upravovaný bol v rokoch 1970-1976. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Fr. Častka. Solitér sa nachádza v lokalite Dolná Malanta 597 v parku. V kaštieli sa nachádza cenná zbierka výtvarných diel, o ktorú sa zaslúžil zakladateľ a prvý riaditeľ Nitrianskej galérie JUDr. Štefan Valent. Kaštieľ nie je verejnosti prístupný.
 • Park na Malante. Prírodno-krajinársky barokový park s historickou zeleňou z 19.storočia. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Má pôdorys nepravidelného polygónu. (Pozri Parky v okrese Nitra).

 

NITRIANSKE HRNČIAROVCE. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria z konca 18.storočia. Nachádza sa v časti Dolná Malanta.

 

NOVÁ VES NAD ŽITAVOU. Barokový kaštieľ.

Barokový kaštieľ zo začiatku 18.storočia. Klasicisticky prestavaný bol v 19.storočí.

 

NOVÁ VES NAD ŽITAVOU. Kaštieľ Klobušických.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Novoklasicistický kaštieľ bol postavený v roku 1872. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a v roku 1996. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Autormi stavby sú A. Weber a J. Tomaschek. Solitér sa nachádza v parku na ulici Hlavná 249 na východnom okraji obce.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.polovice 19.storočia okolo kaštieľov. Upravovaný bol v 50.-60.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare nepravidelného L. Záhradníkmi boli páni Fidránsky a Gaube. (Pozri Parky v okrese Nitra).

 

NOVÁ VES NAD ŽITAVOU. Kaštieľ rodiny Szörényi a Szlávy.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a sýpka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Novobarokový kaštieľ postavený v 1.tretine 19.storočia. Upravovaný bol začiatkom a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu. Pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v parku na ulici Hviezdoslavova 68 na západnom okraji obce.
 • Sýpka. Klasicistická tehlová stavba postavená začiatkom 19.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1982. Nachádza sa na ulici Hviezdoslavova 65 pri kaštieli.

 

NOVÉ SADY. Baroková kúria.

Baroková kúria z 18.storočia.

 

NOVÉ SADY. Kaštieľ Ghiczyovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný kaštieľ postavený koncom 17.storočia na mieste hradu. Hrad bol upravovaný v 16.storočí. Kaštieľ upravovali v 18., 19. a 20.storočí a v roku 2012. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný. Solitér sa nachádza v strede obce Nové Sady 1.

 

PODHORANY. Kúria Kochanovských.

Národná kultúrna pamiatka Kúria s areálom vyhlásená v roku 2014. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kúria. Klasicistická kúria z konca 18.storočia. Upravovaná bola koncom 19.storočia a v 1.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, je jednopodlažná. Solitér sa nachádza v časti Sokolníky 206, 207.
 • Oplotenie s bránami. Pletivové modernistické oplotenie z 1.polovice 20.storočia.
 • Ohradný múr. Murovaný múr z prelomu 18. a 19.storočia.

 

POHRANICE

Barokovo-klasicistická kúria z 2.polovice 18.storočia.

 

POĽNÝ KESOV

Baroková kúria z 18.storočia s neskoršími prestavbami.

 

RIŠŇOVCE. Starý kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Renesančný kaštieľ postavený v 2.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v tretine 17.storočia, v polovici 19.storočia a po polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede obce Rišňovce 261. Pri schátranom kaštieli sa nachádza voľne prístupný zvyšok parku.

 

RUMANOVÁ

Neskoroklasicistický kaštieľ z polovice 19.storočia.

 

TAJNÁ. Kaštieľ rodiny Tajnay (Révai).

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ postavený v roku 1840. Upravovaný bol po roku 1953. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza za obcou Tajná 1 v anglickom krajinárskom parku. Dnes je v ňom detský domov.
 • Park. Prírodno-krajinársky anglický park s historickou zeleňou z obdobia okolo polovice 19.storočia pri kaštieli. Má pôdorys nepravidelného obdĺžnika. (Pozri Parky v okrese Nitra).

 

TELINCE

Baroková kúria zo začiatku 18.storočia.

 

VEĽKÉ ZÁLUŽIE. Esterháziovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Empírový kaštieľ postavený v 1.štvrtine 19.storočia. Upravovaný bol po roku 1957 a v roku 1986. Má dvojtraktovú dispozíciu, viackrídlový otvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa v strede obce Veľké Zálužie 250. Dnes je v ňom nemocnica.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z konca 19.storočia. Upravovaný bol po roku 1957. (Pozri Parky v okrese Nitra).

 

VRÁBLE

Neskorobarokový kaštieľ z konca 18.storočia. Dnes slúži ako farský úrad.

 

ŽITAVCE

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a oplotenie s bránou vyhlásená v roku 2004. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne klasicistický kaštieľ postavený koncom 18.storočia. Prestavaný v historizujúcom slohu v rokoch 1908-1910. Má trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný symetrický pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je nitriansky staviteľ Tomašek. Solitér sa nachádza v obci Žitavce 102 v historickom parku. Dnes je v ňom detský domov.
 • Oplotenie s bránou. Postavené v historizujúcom slohu v rokoch 1908-1910.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist