Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Kaštieľ Medňanských.

Kaštieľ spustol po roku 1945.

BECKOV. Kúria Ambrovec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Postavená bola v 1.polovici 17.storočia (okolo roku 1648) v neskororenesančnom slohu. Je to dvojpodlažná budova s pivnicou, štvortraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Dnes je v nej expozícia z dejín Beckova a jeho významných osobností. Stojí na námestí v Beckove 15 v Pamiatkovej zóne.

BECKOV. Kúria Dubnických.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Kúria Dubnických s kamenným renesančným kozubom je nárožnou stavbou z 2.polovice 16.storočia. Upravovaná bola v roku 1674 a v 20.storočí. Pôdorys má v tvare U, jedno a dvojtraktová dispozícia, je dvojpodlažná s pivnicou, prejazdová. Stojí na námestí v Beckove 3 v Pamiatkovej zóne.

BECKOV. Bývalý župný sirotinec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková kúria bola postavená v 2.polovici 17.storočia. Upravená bola v 18., 19. a 20.storočí. Je to dvojpodlažná chodbová nárožná budova s podkrovím, s pôdorysom v tvare U, jedno a dvojtraktovou dispozíciou, dvojpodlažná s pivnicou. Stojí na námestí v Beckove 3, 4, 5 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej hotel.

BECKOV. Starobinec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Solitérna renesančná kúria, starobinec, bola postavená v 17.storočí. Upravovaná bola v 18., 19. a v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare U, je jednopodlažná s pivnicou. Stojí na Námestí 1.mája 28 v Pamiatkovej zóne.

BRUNOVCE. Kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Neskororenesančný kaštieľ s prvkami baroka. Postavil ho Imrich Berčéni na mieste bývalého dreveného poľovníckeho kaštielika Forgáčovcov. V rokoch 1695-1697 kaštielik upravili, zariadili novým nábytkom a postavili barokovú kaplnku. Po roku 1723 pristavali nárožné veže. Je charakteristický cibuľovými strechami na štyroch nárožných vežiach. Poskytoval bezpečné útočisko synovi Imricha Berčéniho, Mikulášovi, veliteľovi kuruckých vojsk Františka II. Rákociho. Pôvodne bol opevnený valom a priekopou. V dvornom trakte sa nachádza malá Kaplnka nanebovzatia Panny Márie, prestavaná pri zbúraní štvrtého krídla budovy. V kaplnke bol barokový oltár i obrazy zo začiatku 18.storočia. Okolo kaštieľa je anglický park z konca 18.storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná budova s podkrovím a pivnicou, trojkrídlová s nárožnými vežami a rovnou atikou. Kaštieľ mal pôvodne uzavretú štvorkrídlovú dispozíciu s hranolovými nárožnými vežami a vonkajšie opevnenie s vodnou priekopou napájanou z Váhu. V roku 1710 kaštieľ obsadili cisárske vojská pod vedením generála Heistera, ktorý tu hľadal Mikuláša Berčéniho. Berčéni bol hlavným veliteľom povstaleckých vojsk Františka II. Rákociho. Ale nenašiel ho tu. V 1.tretine 18.storočia ho kúpil P. Šándor zo Slávnice a čoskoro ho zbarokizoval. Pri barokovej úprave vymenil pôvodnú oblúčikovú atiku za rovnú a upravil veže s cibuľovými strieškami. V 19.storočí zbúrali jedno krídlo kaštieľa a vybudovali anglický park. Pôvodne štvorkrídlová budova s podkrovím a pivnicou a nárožnými vežami a ústredným rizalitom, v ktorom je umiestnený kamenný portál s pilastrami a rímsou. Okolo celej budovy obieha rovná atika, na nárožiach cibuľovité striešky na vežiach. V nádvorí arkádová chodba. Poslednými majiteľmi boli Medňanskí, ktorí tu koncom 19.storočia mali bohaté zbierky, najmä nábytok a fajansu. V bývalej kaplnke zachovaná bohatá manieristická štuková výzdoba klenieb z 2.polovice 17.storočia. V 2.svetovej vojne bol kaštieľ zničený. S pamiatkovou obnovou sa začalo v roku 1983. Kaštieľ je pre verejnosť neprístupný. Patril DÚŽS, neskôr Únii žien Slovenska. V súčasnosti ho vlastní štátna správa a využíva ho ako školiace stredisko NBÚ. Stojí na ulici Na družstvo 188.
 • Súsošie svätého Jána Nepomuckého. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Mesto nad Váhom).
 • Socha svätého Floriána. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Mesto nad Váhom).
 • Park. (Pozri Parky v okrese Nové Mesto nad Váhom).

ČACHTICE. Kaštieľ Draškovičovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný kaštieľ, v ktorom je dnes múzeum z dejín Čachtíc. Postavený bol v roku 1668. Dal ho postaviť chorvátsky bán Mikuláš Draškovič. Koncom 17.storočia bola stavba rozšírená. Na začiatku 18.storočia budovu získali Forgáčovci. V rokoch 1710-1717 k nej pristavili dve krídla, jedno na juhozápade a druhé na severovýchode. V západnej časti pôvodnej budovy v roku 1708 biskup gróf Pavel Forgáč dal zriadiť kaplnku. Poslednými majiteľmi bola rodina Čenkayová, ktorá kaštieľ kúpila v roku 1851 od Mikuláša Forgáča. Gróf Čenkay už schátralú budovu prenajímal chudobným, čo jej stav ešte zhoršovalo. Zomrel bez potomkov a kaštieľ prepadol v prospech štátu. Oprava prebehla v rokoch 1954-1958, kedy bol adaptovaný na nové využitie. Dve krídla pristavané Forgáčovcami boli odstránené. Bloková solitérna stavba má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Na fasáde sa nachádza výrazný stredný rizalit. Na prízemí fasády smerujúcej do záhrady má otvorenú arkádovú chodbu, bočné krídlo má predstavané schodisko. Oltárny kameň z bývalej kaplnky je osadený v stene pod bránou vľavo. Od roku 1960 slúži budova muzeálnym účelom, v časti budovy na poschodí je Múzeum histórie Čachtíc a Tatrína. Upravená bola i v rokoch 1968-1970 a 1987. Kaštieľ stojí na ulici Malinovského 245 západne od kostola. Po roku 1989 sa budova stala vlastníctvom Trenčianskeho múzea. Dnes je v nej i kultúrny dom.

ČACHTICE. Kúria Drugetovcov. Konzulovec.

Národná kultúrna pamiatka Kúria s areálom vyhlásená v roku 1993. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kúria Renesančná prízemná budova postavená v 1.polovici 17.storočia ako menšie vidiecke sídlo šľachty. Postavil ju gróf Juraj Druget III. z Humenného, manžel Kataríny Nádašdy, dcéry Alžbety Báthoryovej. Jeho rod francúzsko-neapolského pôvodu bol blízky kráľovskej rodine Anjouovcov. Neskôr bola kúria v majetku Andrášiovcov a Jesenských. Dvojkrídlová prízemná solitérna stavba s bočnou fasádou má pôdorys v tvare U, jednotraktovú dispozíciu, jednopodlažná s pivnicou. V podzemí sa nachádzajú tri miestnosti. Upravovaná bola v 2.polovici 18.storočia barokovo a v 19.storočí (1810) empírovo. Vo dvore sa nachádza arkádová chodba. Nad vchodom je oblúkovitý portál s erbom Drugetovcov uprostred. Záhradu vedľa kúrie Jesenskí premenili na fantastickú expozíciu cudzokrajných rastlín a stromov. Ešte v 60.rokoch 20.storočia sem chodili školy na exkurzie. Dnes je záhrada zničená. V záhrade je 40m hlboká studňa. Upravená bola v roku 1945. Stavba stojí na ulici Medzihorská 180 v centre obce povyše kostola.
 • Múr. Torzo kaštieľa Orságovcov. Renesančný kaštieľ stál na mieste, kde dnes stojí kúria Drugetovcov. Zostal z neho iba kus múru, ktorý svedčí o tom, že budova bola poschodová. V 2.polovici 15.storočia ho postavil Michal Orság de Gút, ktorý v roku 1436 dostal do majetku Čachtice. Bol kráľovským pokladníkom a uhorským palatínom v rokoch 1458-1484. Jedným z majiteľov kaštieľa bol Ladislav Orság. Posledným Orságovcom bol Krištof, ktorý zomrel v roku 1567 (je pochovaný v kostole v obci). Upravovaný bol v 3.tretine 16.storočia až začiatkom 17.storočia. Sústredila sa tu súdna moc v 15. a 16.storočí. V roku 1772 vyhorel. Torzo kaštieľa, múr, stojí na ulici Medzihorská v parku s historickou zeleňou pri kúrii Drugetovcov.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Nové Mesto nad Váhom).

ČASTKOVCE

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1974. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne neskororenesančný kaštieľ postavený v roku 1640. Kaštieľ postavili Révaiovci. Barokovo prestavaný bol v 2.polovici 18.storočia, ďalšie úpravy v 19. a 20.storočí. Je to dvojpodlažná, podpivničená, trojkrídlová budova s fasádou členenou pilastrami a rímsami s pôdorysom v tvare U. Na prízemí sú segmentové klenby s plochými lunetami. Slávnostná sieň na druhom podlaží má zrkadlovú klenbu s barokovou štukovou výzdobou. Kaštieľ je situovaný excentricky voči parku na jeho severozápadnom okraji. Dnes je kaštieľ v súkromnom vlastníctve. Kaštieľ tvoril pôvodne jeden celok s hospodárskym dvorom, ktorý leží západne od kaštieľa. Medzi nimi bol vytvorený sad, respektíve záhrada, ktorá ich opticky aj priestorovo delila. Stojí v obci č.2 v parku s historickou zeleňou.
 • Park. Okolo kaštieľa je park s historickou zeleňou, ktorý bol založený pravdepodobne pri prestavbe kaštieľa v roku 1856. Pôvodná rozloha bola 5ha. (Pozri Parky v okrese Nové Mesto nad Váhom).

DOLNÉ SRNIE. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria z čias okolo roku 1850. Sídlo a panstvo Révaiovcov.

KOČOVCE. Kaštieľ v Rakoľuboch.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zvyšky neskororenesančného kaštieľa vidieckeho typu postaveného v rokoch 1650-1655. Postavený bol možno ešte o 120 rokov skôr, pretože sa spomína v testamente Jana Rakolubsky na mieste zvanom oppidum Rakolubi. Tento rod ho postavil. Renesančná fasáda bola upravená v 1.polovici 18.storočia. Obnovený a prestavaný bol v roku 1728, prefasádovaný v 1.polovici 19.storočia a napokon adaptovaný v roku 1959. Po vymretí rodu Rakoľubských patril postupne Križkovcom, Pongrácovcom a rod Revay ho mal v zálohu. Poslednou majiteľkou bola vdova Helena Bánoci (Gočárová). Dnes je stavba č.734 opustená. Je to dvojpodlažná bloková budova s podpivničením, so štvorcovým pôdorysom a trojtraktovou dispozíciou. Okolo vestibulu sú adpatívne radené miestnosti. Dispozícia vychádza z typu dvojvežových slovenských kaštieľov. Nárožia hlavnej fasády sú však miesto veží akcentované krákorcovými arkiermi so samostatnými strieškami. V roku 2004 bol kaštieľ nevyužívaný a v dezolátnom stave. V roku 2006 vyhorel.

KOČOVCE. Kaštieľ Taberov.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne barokový Taberov kaštieľ (Rakovského kaštieľ) bol postavený v roku 1730 na základe aktivity podžupana Juraja Príleského z Prílesu. Je to jednopodlažná, podpivničená, trojkrídlová budova s dvojtraktovou dispozíciou, ústredným rizalitom na hlavnom priečelí a s nepravidelným pôdorysom. Ústredný rizalit je zdôraznený prevýšenou hmotou, členením fasády retardovanými empírovými slohovými prvkami a predstavanou štvorcovou predsieňou pred hlavným vstupom. Od roku 1871 bol jeho posledným majiteľom Gejza Rakovský, ovocinár, botanik a šľachtiteľ a vdova Helena Bánoci. Pred nimi boli majiteľmi postupne po Príleských, rodiny Bánoci a Marcibániovci z Púchova. V roku 1880 bol rozšírený a prestavaný pod vplyvom romantizujúceho slohu. Upravený bol i v roku 1945, kedy bol adaptovaný pre žiacky domov. V rokoch 1967-1972 bol zrekonštruovaný. Bočné hospodárske krídla boli adaptované na ubytovne. V roku 2003 bolo v kaštieli učebno-výcvikové zariadenie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Dnes je solitérny kaštieľ v rekonštrukcii. Kaštieľ stojí na začiatku obce v parku.
 • Park. Park s historickou zeleňou, ktorý bol postupne budovaný od 18.storočia. Nachádzajú sa tu vzácne druhy rôznych drevín. (Pozri Parky v okrese Nové Mesto nad Váhom).
 • Koniareň. Baroková stavba postavená v 19.storočí. Upravovaná bola v roku 1880 a v 20.storočí. Má jednotraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare H, je jednopodlažná. Solitér stojí pri kaštieli. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2014.
 • Odpočívadlo. (Pozri Drobná architektúra v okrese Nové Mesto nad Váhom).
 • Fontána. (Pozri Drobná architektúra v okrese Nové Mesto nad Váhom).
 • Busta  G. Rakovského. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Mesto nad Váhom).

KOČOVCE. Kúria v Beckovskej Vieske.

Klasicistická kúria z z 1.polovice 19.storočia. Secesne bola upravená začiatkom 20.storočia.

LÚKA

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne neskororenesančný kaštieľ postavený v roku 1674 na spôsob opevneného kaštieľa so štyrmi nárožnými vežami. Dal ho postaviť Gašpar Šándor zo Slávnice s manželkou Katarínou, rodenou Szluha. Presťahovali sa sem z hradu Tematín. Predpokladá sa, že kaštieľ vznikol prestavbou staršej renesančnej pevnostnej stavby, ktorá chránila svojich obyvateľov počas tureckých vojen. Barokovo prestavaný a zastrešený vysokou manzardovou strechou bol v 2.polovici 18.storočia (1756). Úpravou prešli i hospodárske budovy. Má nepravidelný pôdorys. Je to dvojpodlažná bloková pozdĺžna budova. Pri stavbe z roku 1674 sa uplatnili aj ranobarokové prvky a ďalšie boli pridané počas prestavby v roku 1756 (manzardová strecha). Menšie úpravy prebehli v 20.storočí. Do kaštieľa sa vstupuje strmým priamočiarym schodiskom cez portikus. Nad ním je balkón. Fasády sú delené lizénovými rámami. Okná na poschodí zdôrazňujú rímsy. Miestnosti s prevažne renesančnými interiérmi sú rozložené okolo predsiene. Majú zaklenuté hrebienkové lunetové klenby. Hlavná sála je nasmerovaná k čelnej fasáde. Má balkón s barokovou mrežou. Kaštieľ patril neskôr rodine Medňanských, ktorá má v jeho areáli hrobku. Posledným majiteľom bol grófsky rod Hardeggovcov. V súčasnosti je kaštieľ vo vlastníctve štátnej správy. Kaštieľ stojí na návrší nad obcou v parku.
 • Park. Park s historickou zeleňou zo 17.storočia. (Pozri Parky v okrese Nové Mesto nad Váhom).

OČKOV

Už iba zvyšky barokového kaštieľa Očkaiovcov z roku 1770. POstavený bol na mieste staršej renesančnej stavby. Klasicisticky bol prestavaný v roku 1830. Najznámejší bol Ladislav, narodený v roku 1665, veliteľ vojsk, ktorý bol v roku 1710 popravený.

ZEMIANSKE PODHRADIE. Kaštieľ Ostrolúckych.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Kaštieľ bol postavený ako renesančný. Je to niekdajšie bydlisko Štúrovej lásky Adely Ostrolúckej. Za svojim bratom Samuelom Štúrom (1818-1861) sem často chodieval Ľudovít Štúr a zoznámil sa tu s ňou. Pôvodný kaštieľ bol postavený v 17.storočí ako opevnený kaštieľ s dvoma vežami. Pôvodne bol majetkom zemianskej rodiny Príleských z Prílesa, ktorí ho postavili. Postupne ho vlastnili Pavol, Alexej, Ľudovít a Ester Príleská, ktorej dcéra Ľudovika sa vydala za Ľudovíta Ostrolúckeho, čím prešiel majetok na Ostrolúckych. Posledným majiteľom bol veľkostatkár Gejza Ostrolúcky, synovec Adely Ostrolúckej. Prešiel viacerými stavebnými úpravami. V 1.polovici 19.storočia ho Ostrolúcki empírovo upravili. Klasicistická prestavba s vložením mohutného stĺporadia mu vtlačila monumentálny ráz. V 2.polovici 20.storočia prešiel poslednými rekonštrukčnými prácami. Je to dvojpodlažná, podpivničená budova s dvoma hranolovými vežami na nárožiach, s pôdorysom v tvare U a dvojtraktovou dispozíciou. Na priečelí je medzi dvoma vežami s charakteristickými helmovými strechami, iónske stĺporadie. Dvojkrídlová budova má dva trakty s okružnou chodbou. Bočné fasády sú z čias jednotnej empírovej úpravy. Okolo kaštieľa sa rozprestiera rozsiahly park. Dnes je v kaštieli liečebný ústav pre mentálne postihnuté ženy a nie je prístupný verejnosti. Kaštieľ stojí na začiatku obce č.4.
 • Park s historickou zeleňou zo 17.storočia s cennou zbierkou drevín.  (Pozri Parky v okrese Nové Mesto nad Váhom).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist