Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Nové Zámky

BÁNOV

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1981. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Eklekticistický kaštieľ postavený na prelome 19. a 20.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1921 a 2000-2002. Má dvojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný. Solitér sa nachádza na okraji časti Malá Kesa na ulici Mlynská 10. Dnes je v ňom hotel.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.polovice 19.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol po roku 2000. (Pozri Parky v okrese Nové Zámky).

 

BARDOŇOVO. Kaštieľ Kelecsényiovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Kaštieľ postavený v historizujúcom slohu v roku 1888. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia a v rokoch 1991-213. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je jednopodlažný. Chodbový solitér sa nachádza v strede obce Bardoňovo 123 v parku.

 

BELÁ. Kaštieľ rodiny Baldácsy.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Neskorobarokový kaštieľ postavený v rokoch 1735-1770. Upravovaný bol v rokoch 1773-1790, klasicisticky po roku 1834, po roku 1907 a v rokoch 1922, 1950 a 2001. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, šesťkrídlový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Autorom rozšírenia v rokoch 1773-1790 je Jakub Mayer. Solitér sa nachádza na okraji obce Belá 1.
 • Kostol povýšenia Svätého kríža. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Nové Zámky).
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 18.storočia okolo kaštieľa. Upravovaný bol v rokoch 1868-1910 a po roku 2001. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Nové Zámky).

 

DEDINKA 1

Klasicistický kaštieľ z 1.polovice 19.storočia.

 

DEDINKA 2

Klasicistický kaštieľ z 1.polovice 19.storočia.

 

DUBNÍK. Csúzyovská kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Klasicistická kúria postavená v 3.tretine 17.storočia. Upravovaná bola v polovici 18.storočia, v tretine 19.storočia, v 2.polovici 20.storočia a v rokoch 2001-2007. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede obce Dubník 92.

 

HUL. Kaštieľ rodiny Dórovcov.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1981. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ postavený v 4.štvrtine 18.storočia. Upravovaný bol začiatkom 19., začiatkom 20.storočia, po roku 1945 a koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je jednopodlažný s podpivničením. Chodbový solitér sa nachádza na ulici Krátka 11 v strede obce.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.polovice 18.storočia okolo kaštieľa. Upravovaný bol pred rokom 1890. (Pozri Parky v okrese Nové Zámky).

 

JATOV

Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia.

 

KOLTA. Kürthyho kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Kúria postavená v štýle neskorého historizmu v 2.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v 18.storočí, v roku 1872, začiatkom 20.storočia a v roku 1947. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare H, je jednopodlažná s podpivničením. Chodbový solitér sa nachádza v strede obce Kolta 340.

 

KOLTA. Mésárošovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1981. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Novogotický kaštieľ postavený koncom 19.storočia (pred rokom 1902). Upravovaný bol po roku 1945, v rokoch 1922-1998 a po roku 2002. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Chodbový solitér sa nachádza v strede obce Kolta 337.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou zo začiatku 20.storočia pri kaštieli. Má obdĺžnikový pôdorys. (Pozri Parky v okrese Nové Zámky).

 

KOMJATICE. Kaštieľ.

Kaštieľ postavený v neskorobarokovom slohu v polovici 18.storočia. V roku 1872 bol prestavaný v historizujúco slohu.

 

KOMJATICE. Lekárov dom.

Klasicistická kúria, tzv. Lekárov dom, postavená koncom 18.storočia. Nachádza sa vedľa Kostola svätej Alžbety.

 

MAŇA

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Neskorobarokový kaštieľ postavený v 2.tretine 18.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí a v 70.rokoch 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede miestnej časti Veľká Maňa 141. Dnes je v ňom domov sociálnych služieb.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.tretiny 18.storočia. Upravovaný bol pred rokom 1890, v 60.rokoch 20.storočia, po roku 1975 a v roku 2005. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Nové Zámky).
 • Socha svätého Jána Nepomuckého. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Zámky).

 

MICHAL NAD ŽITAVOU. Dióssiovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesný kaštieľ bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v rokoch 1946-1947, začiatkom 60.rokov 20.storočia a po roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Solitér sa nachádza v strede obce Michal nad Žitavou 67.

 

PALÁRIKOVO. Károlyiovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne barokový kaštieľ postavený pred rokom 1765. Neskoroempírovo bol prebudovaný v roku 1866. Ďalšie úpravy po roku 1945, v rokoch 1969-1970, v 80.-90.rokoch 20.storočia a v roku 2002. Autorom stavby je F. A. Hillebrandt. Autorom prestavby v roku 1866 je M. Ybl. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede obce na ulici Lesná 2. Dnes sa v ňom nachádza zbierka zbraní a poľovných trofejí a slúži aj reprezentačným potrebám cestovného ruchu.
 • Park. Prírodno-krajinársky anglický park s historickou zeleňou z obdobia po roku 1765 pri kaštieli. Upravovaný bol v roku 1866 a v 80.rokoch 20.storočia. Park so vzácnymi drevinami má nepravidelný pôdorys. V záhrade pri kaštieli bolo okolo roku 1757 vybudované divadlo, ktoré zbúrali v roku 1803. Okrem ochotníckych predstavení v ňom vystupovali aj malé operné spoločnosti. (Pozri Parky v okrese Nové Zámky).
 • Vodáreň. (Pozri Výrobné stavby v okrese Nové Zámky).

 

RÚBAŇ

Klasicistický kaštieľ postavený v 2.polovici 18.storočia na starších základoch. Pri ňom sa nachádza rozsiahly prírodný park.

 

ŠARKAN

Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia.

 

ŠURANY. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria postavená v roku 1820.

 

ŠURANY. Secesný kaštieľ.

Secesný kaštieľ zo začiatku 20.storočia.

 

TRÁVNICA. Kaštieľ Rudňanských s kaplnkou.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Neskorobarokový kaštieľ s kaplnkou a hospodárskou budovou postavený okolo roku 1740. Upravovaný bol po rokoch 1860 a 1945 a na prelome 20. a 21.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede obce Trávnica 19.
 • Park pri kaštieli. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a po rokoch 1945 a 1989. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Nové Zámky).

 

TRÁVNICA. Klasicistický kaštieľ.

Klasicistický kaštieľ z konca 18.storočia.

 

TRÁVNICA. Kúria (Malý kaštieľ).

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1981. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Novoklasicistický kaštieľ postavený v 30.rokoch 19.storočia. Upravovaný bol po roku 1870, začiatkom 20.storočia, v roku 1985 a po roku 2005. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Chodbový solitér sa nachádza v strede obce Trávnica 23.
 • Horný park. Vybudovaný bol v 1.polovici 19.storočia. (Pozri Parky v okrese Nové Zámky).

 

TRÁVNICA. Neskoroklasicistický kaštieľ.

Neskoroklasicistický kaštieľ z roku 1862.

 

TVRDOŠOVCE. Renesančný kaštieľ.

Renesančný kaštieľ z polovice 17.storočia. Barokovo prestavaný bol v polovici 18.storočia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist