Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Partizánske

BOŠANY. Barokový kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne barokový kaštieľ Bošániovcov, s klasicistickými úpravami z roku 1776, s neskoršími úpravami, má obdĺžnikový pôdorys, štvortraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Solitér stojí v strede obce Veľké Bošany v severovýchodnej časti parku s historickou zeleňou na ulici SNP 131.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Partizánske).

BOŠANY. Renesančný kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Veľký kaštieľ Bošániovcov, ktorí tam mali svoje pôvodné sídlo z čias románskych, vežovú kúriu. Pôvodne na tomto mieste stál opevnený blokový hrádok s polygonálnou vežou, pochádzajúci najneskôr zo 14.storočia. V 15.storočí bol rozšírený na trojpriestorový. Pôvodne gotická stavba bola v roku 1550 prebudovaná na súčasný kaštieľ v renesančnom slohu. Konštrukcie pôvodnej stavby boli zakomponované do renesančného kaštieľa. Upravený bol v 1.polovici 17.storočia. Renesančná prestavba mala za cieľ vybudovať silnú protitureckú pevnosť. Na pravidelnom nádvorí, vymedzenom opevňovacím múrom a nárožnými, koso postavenými bastiónmi, bol vybudovaný dvojkrídlový poschodový objekt s vysokou atikou. V roku 1776 prebehla baroková prestavba. V roku 1793 úprava fasád obohatila dispozíciu o nové schodište a chodbu zo strany dvora. Úpravou v 19.storočí boli obnovené najmä renesančné atiky. Vtedy bol kaštieľ centrom veľkostatku a preto bolo zbúrané opevnenie a bočné krídlo bolo prestavané na sýpku. V rokoch 1903 a 1946 bol kaštieľ opravený. Od roku 1982 sa uskutočňovala komplexná obnova objektu. Je to solitér s pôdorysom v tvare L, jedno a dvojtraktovou dispozíciou, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Hlavné krídlo má na nárožiach polygonálne veže a na vonkajšom obvode vysoké štítové steny, ktoré majú renesančné štítové atiky. Hlavné jednotraktové krídlo s dodatočne vstavanou dvorovou chodbou má zachované renesančné valené klenby s lunetami a barokové štukové klenby. V miestnostiach na poschodí sú rovné zrkadlové stropy z 19.storočia. V nárožných vežiach sa nachádzajú barokové klenby so štukovou výzdobou. Na južnej fasáde sú fragmenty pôvodnej omietky s rytým nárožným kvádrovaním. Jedna veža je zrekonštruovaná. Stojí v strede obce na námestí na ulici SNP 1 oproti obecnému úradu.

BRODZANY. Oldenburgovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Oldenburgovský kaštieľ bol prestavaný v 2.polovici 16.storočia v ranej renesancii. Predtým na jeho mieste stála kúria Brodzianských, o ktorej je najstaršia zmienka z roku 1377, neskôr z roku 1495. Brodzianskí boli prvýkrát spomínaní v roku 1293 spolu s obcou. Časť ich majetku sa v 16.storočí dostáva do vlastníctva Forgáčovcov a neskôr v rokoch 1659-1662 Kvašaiovcov. Prestavať spustnutú kúriu v roku 1669 dala rodina Kvašaiovcov z dôvodu tureckého nebezpečenstva. Na západnej strane boli pristavané výrazné hranolové veže. Tým bola kúria prestavaná na kaštieľ. V 2.štvrtine 18.storočia bol kaštieľ barokovo upravený, neskôr bolo pristavané novobarokové krídlo. Koncom 19.storočia bol čiastočne romanticky upravený a bolo pristavané ďalšie klasicistické krídlo (knižnica). Jeho pôdorys naznačuje pôvodnú štvorkrídlovú renesančnú stavbu, ku ktorej neskôr pristavili ďalšie dve časti. Obnovený bol v rokoch 1972-1979. V roku 1844 sa kaštieľ stal majetkom viedenskej bankárskej rodiny Vogelovcov z Friesenhofu. Jeden z nich, rakúsky diplomat barón Gustav Friesenhof, pôsobil v Petrohrade. Po smrti prvej manželky Natálie Ivanovny Ivanovej (sesternice manželky A. S. Puškina) sa oženil so staršou sestrou manželky A. S. Puškina, Alexandrou Nikolajevnou Gončarovou. Ich dcéra Natália bola podporovateľkou umenia. Do kaštieľa prichádzali umelci, maliari, básnici a hudobníci. Tak sa sem dostali spomienkové predmety na génia ruskej literatúry A. S. Puškina, ba boli tu na návšteve  aj jeho žena a deti. Kaštieľ je štvorkrídlová budova s uzatvoreným pôdorysom, jednotraktovou dispozíciou, je trojpodlažná  s pivnicou. Solitér č.159 stojí na severovýchodnom okraji obce v parku s historickou zeleňou a letohrádkom. Má romanticky upravené nádvorie s arkádami. Dnes v ňom od roku 1977 sídli Slovanské múzeum, predtým Literárne múzeum A. S. Puškina.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Partizánske).

KLÁTOVA NOVÁ VES. Barokový kaštieľ Bacskády.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1977. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Novobarokový kaštieľ z 2.polovice 18.storočia (1760-1765), vznikol prestavbou renesančného kaštieľa. Pôvodne malý prízemný kaštieľ dala postaviť rodina Husárovcov koncom 17.storočia. Neskôr ho vlastnili Huňadyovci, Marcibániovci a Migazziovci. Kaštieľ sa skladá zo starej a novej časti. Jeden z majiteľov I. Marcibáni starú časť z 18.storočia v roku 1800 prestaval. V roku 1860 nadstavil poschodie a kaštieľ upravil v klasicistickom slohu. V roku 1884 sa stal vlastníctvom rodiny Haupt-Stummerovcov. Okolo roku 1892 ho dal prestavať Leopold Haupt-Stummer na prepychové rodinné sídlo. Rozšíril ho a bohato členené fasády upravil v novobarokovom štýle. Slávnostnú sálu prepojil so zimnou záhradou a palmovým skleníkom a celý objekt vybavil centrálnym vykurovaním. Novobarokový pavilón je zo severozápadnej strany napojený na staršie trojtraktové krídlo. V novšej časti sa nachádza slávnostná sála a centrálna dvorana s kupolou. Elektrickú energiu dodával generátor poháňaný vodným kolesom na potoku Vyčoma, ktorý pretekal parkom. Najmladšia dcéra Karola Haupt-Stummerová sa v roku 1915 vydala za statkára Tibora Biedermanna a kaštieľ zdedila. Na konci 2.svetovej vojny celý mobiliár kaštieľa vyrabovali, vrátane knižnice a umeleckých zbierok. V roku 1945 v kaštieli sídlil štáb. Po roku 1945 prešiel do vlastníctva štátu. V rokoch 1969-1985 sa uskutočnila komplexná prestavba kaštieľa. Po roku 1977 sa stal  majetkom Štatistického úradu, od roku 1986 slúži ako školiace stredisko. Je to trojpodlažná budova s podpivničením, pôdorysom v tvare U a trojtraktovou dispozíciou. V strede sa nachádza čestný dvor. Solitér stojí v parku s historickou zeleňou na ľavom brehu potoka Vyčoma, v ktorom sa nachádzajú rôzne hodnotné exotické dreviny. Budova č.177 stojí v strede časti Klátova Nová Ves.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Partizánske).

KLÁTOVA NOVÁ VES. Renesančný kaštieľ Novoveskovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný kaštieľ, tvrdza, bol postavený v 2.polovici 16.storočia na starších základoch. Predstavuje malé opevnené sídlo miestnych zemepánov. Jej výstavba sa spája s rodinou Novoveskovcov (Ujfaluši), ktorí vtedy boli majiteľmi obce. V okolí stavby bolo preukázané osídlenie už v 7.-6.storočí p. n.l. ľudom lužickej kultúry. Kaštieľ pravdepodobne slúžil aj ako mýtna stanica na obchodnej ceste do Skýcova. Upravený bol v 19.storočí. Po požiari začiatkom 19.storočia  bol prestavaný na pivovar, neskôr sýpku a postupne chátral. V roku 1973 bol pamiatkovo obnovený. V rokoch 1982-1985 bola budova pamiatkovo zrekonštruovaná. Tvŕdza má obdĺžnikový pôdorys s nárožnými valcovými baštami, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Dispozícia a konštrukcia boli zmenené novým použitím. Klenby dnes už neexistujú. Pôvodné renesančné okná boli zmenšené na vetracie otvory pre sýpku. Strecha je valbová, fasáda je hladká. V okružných nárožných bastiónoch sú kľúčové strieľne s dômyselným systémom odvetrania pomocou dvojíc úzkych prieduchov. Stojí v časti Klátova Nová Ves vedľa hlavnej cesty v centre obce č.470. V súčasnosti slúži ako obradná sieň.

KLÁTOVA NOVÁ VES. Romantický kaštieľ. Bošáni, Langhamer.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1996. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Prvá zmienka o kúrii Jána Bošániho je z roku 1591 a v roku 1614 sa už uvádza ako kaštieľ. Bol štvorkrídlový opevnený. Dala ho postaviť rodina Bošániovcov na ochranu pred Turkami. Kaštieľ neskôr chátral. Upravený bol v štýle romantickej vily pred rokom 1779. V 2.polovici 19.storočia ho rozsiahlo prestaval nový majiteľ Ignác Langhamer, ktorý časť kaštieľa zbúral a prízemný zvyšok upravil v neskoroklasicistickom slohu. Neskôr ho opäť prestavali ďalší majitelia Pidolovci, ktorí ho vlastnili až do začiatku 20.storočia. Ďalší majiteľ Leopold Eugen Haupt-Stummer dal k nemu v roku 1906, pre svoju najstaršiu dcéru Gertrúdu a jej manžela lekára Edmunda Nesnera, pristaviť poschodovú secesnú vilu. Upravil a rozšíril tiež pôvodný park (až na rozlohu 10ha), vybudoval rybníky. Za kaštieľom vytvoril jeden väčší a tri menšie rybníky napájané z Hradského potoka. Pôsobivý krajinársky celok dopĺňali malebné zákutia a mostíky s kovaným zábradlím. Zaujímavosťou bola vodná turbína na sútoku potokov, ktorá vyrábala elektrinu pre kaštieľ. Po smrti svojho manžela darovala Gertrúda kaštieľ štátu. Má nepravidelný pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný a dvojpodlažný. Stavba má postranné balkóny a štvorosový rizalit na hlavnom priečelí. Solitér stojí v parku s historickou zeleňou na juhovýchodnom okraji časti Janova Ves č.33. Od roku 1967 v kaštieli sídlila detská ozdravovňa, ktorá svoju činnosť ukončila. Odvtedy sa kaštieľ nevyužíva a chátra.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Partizánske).
 • Brána. Romantická mrežová vstupná brána z 2.polovice 19.storočia (1906) stojí v severozápadnej časti oplotenia v parku pri kaštieli.
 • Most. (Pozri Drobná architektúra v okrese Partizánske).
 • Váza. (Pozri Drobná architektúra v okrese Partizánske).

MALÉ UHERCE. Barokový kaštieľ.

Pôvodne barokový kaštieľ bol postavený v 18.storočí. Bol viackrát prestavaný. V 2.polovici 19.storočia bol neskoroklasicisticky upravený a prefasádovaný. Budova s hladkou fasádou je postavená na pôdoryse do L. Okná sú rámované jednoduchými šambránami s nadokennými rímsami. Stojí v strede obce.

OSTRATICE. Kaštiele.

Národná kultúrna pamiatka Kaštiele vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ barokový. Pôvodne dva kaštiele v súčasnosti so spoločným dvorom, ktoré boli postupne rozširované. Oba boli nakoniec okolo roku 1820 empírovo upravené a spojené. Spoločná empírová úprava fasád oboch kaštieľov s opakovaním motívu slepej arkády a do archivolt vsadených okien prízemia členeného pásovou rustikou. Prvý barokový kaštieľ bol postavený v 2.štvrtine 18.storočia. Ďalšie úpravy v 1.štvrtine a koncom 19.storočia. Posledná rekonštrukcia prebehla v roku 2007. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. V nádvornej časti má arkádovú chodbu a v miestnostiach pruské a krížové klenby. Spoločné nádvorie z tretej strany uzatvára renesančný kaštieľ. Stojí pri hlavnej ceste č.234 v časti Malé Ostratice. Dnes je v ňom maloobchodná prevádzka.
 • Kaštieľ renesančný. Druhý renesančný Addov kaštieľ (obecný kaštieľ) bol postavený v 2.polovici 16.storočia, v polovici 17.storočia a v 3.tretine 17.storočia. V roku 1800 bol barokovo upravený. Ďalšie úpravy v 3.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Na fasáde má predstavaný ťažký empírový stĺpový portikus. Miestnosti v tomto kaštieli majú pôvodnú hrebienkovú krížovú klenbu, pruské klenby a zmodernizované rovné stropy. Na priečelí sa zachoval fragment renesančného portálu. Stojí pri hlavnej ceste č.233 v časti Malé Ostratice.

OSTRATICE. Kaštieľ z 19.storočia.

Kaštieľ zo začiatku 19.storočia s veľkým dvorom a parkom, ktorý je upravený. Pri kaštieli bol v 19.storočí majer.

OSTRATICE. Kúria vo Veľkých Ostraticiach 1.

Klasicistická kúria z 1.tretiny 19.storočia sa nachádza v časti Veľké Ostratice.

OSTRATICE. Kúria vo Veľkých Ostraticiach 2.

Klasicistická kúria z 1.tretiny 19.storočia sa nachádza v časti Veľké Ostratice.

PARTIZÁNSKE. Kaštieľ v Malých Bieliciach.

Klasicistický kaštieľ z 1.polovice 19.storočia je postavený na starších základoch. V blízkosti kaštieľa poschodová veža, okolo kaštieľa malý park. Nachádza sa v časti Malé Bielice.

PARTIZÁNSKE. Vodný hrad.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Je pozostatkom neskorormánskeho nížinného hradu, ktorý bol postavený koncom 12.storočia. Základy hradu sa zistili v podobe opevnenej obytno-obrannej veže na mieste, ktoré bolo prirodzene chránené meandrami rieky Nitra. V blízkosti zaniknutej veže postavili v 14.storočí gotickú vežu obytnej funkcie. V 1.tretine 15.storočia k nej pristavali palác a lokalitu znovu opevnili. K tejto úprave sa viaže aj listina kráľa Žigmunda z roku 1426, ktorou povoľuje dokončiť rozostavané fortalicium Imrichovi a Mikulášovi de Simonyi (zo Šimonovian). V 16.-17.storočí prešiel kaštieľ renesančnými úpravami. V roku 1880 bol kaštieľ reštaurovaný, boli reprodukované aj renesančné úpravy zo 16.-17.storočia. Po roku 1945 boli plochy okolo kaštieľa rozparcelované na domovú výstavbu a tým zanikli trasy opevnenia z čias renesancie a neskorej gotiky. Zrekonštruovaný bol v roku 1998. Čiastočne zachovaná budova má pôdorys v tvare T, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná so vstupnou vežou. Na severnej strane je prístupná gotickým segmentovým portálom a padacou mrežou. Patrí k najstarším kaštieľom na Slovensku. Zachovala sa pôvodná dispozícia, na prvom podlaží sú zaklenuté miestnosti a čierna kuchyňa. Na poschodie vedie točité schodisko, neskoršie prestavané. V jednej miestnosti sa nachádza valená klenba s hrebienkovými lunetami. Na fasádach sú pôvodné gotické a renesančné, čiastočne romanticky upravené okná. Budova a opevnenie sa zachovali len čiastočne, na západnej strane badať zvyšky muriva odbúranej časti. Pôvodne bola okolo kaštieľa vodná priekopa. Stojí v parku s historickou zeleňou na ulici Šimonovianska 33 v časti Šimonovany.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Partizánske).

VEĽKÉ UHERCE. Thonetovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Thonetovský, tzv. veľký kaštieľ, bol postavený začiatkom 17.storočia (1622-1630) v renesančnom slohu na mieste zaniknutého hrádku, pričom boli využité časti pôvodného muriva. Stavať ho začal v roku 1622 Michal Bošáni s manželkou Margarétou v časoch tureckej invázie. Dostavba pokračovala ešte v roku 1667. V 18.storočí bol prestavaný v barokovom slohu. V roku 1844 sa majetky a kaštieľ dostali do vlastníctva tekovského župana Jána Nepomuka Kegleviča. Nový vlastník ho v rokoch 1845-1860 úplne prestavaný v romantickom novogotickom slohu podľa vzoru anglických stredovekých hradov, pričom na prízemí boli ponechané niektoré časti pôvodných miestností. Projekt vypracoval rakúsky architekt Alois Ludwig Pichl. V roku 1865 kaštieľ aj s majetkami kúpili Thonetovci, ktorí ho vlastnili až do 2.svetovej vojny. Kaštieľ modernizovali, zaviedli elektrinu, vodovod a ústredné kúrenie. Okolo kaštieľa oživili anglický park. Hodnotná výzdoba interiéru miestností na druhom podlaží s vyrezávanými drevenými stropmi, stenami obloženými drevom a vzorovými parketami. Romantická rytierska sieň s bustami rytierov na stenách. Vo vnútornom zariadení gobelín, umiestnený v slávnostnej sieni, ktorý predstavuje kráľa sediaceho na tróne, obklopeného množstvom postáv. Reliéfna podobizeň baróna Thoneta z roku 1904 od P. Breithuta z Viedne. Rokokový rám z 2.tretiny 18.storočia. Kaštieľ je štvorkrídlová budova stavaná okolo obdĺžnikového arkádového dvora s okrúhlymi vežami na nárožiach. Uzatvorená dvojpodlažná, dvojtraktová budova. Ukončenie atiky strechy budovy a veží je typicky tudorovsko-hrebeňovité. Dvojtraktové prízemie s novogotickou kaplnkou prístupnou bohato riešeným portálom. Fasáda budovy je členená bohatými novogotickými architektonickými článkami. Po roku 1945 bola v kaštieli zriadená škola – lesnícke odborné učilište. V roku 1970 prebehol pamiatkový výskum. V roku 1979 začala necitlivá rekonštrukcia, ktorú ukončili v roku 1990. V roku 2004 celý areál od obce odkúpil potomok posledných majiteľov, Dipl. Ing. Flavio Thonet. Kaštieľ sa v súčasnosti rekonštruuje. Začal s čistením areálu a postupne sa pustil do opravy kaštieľa a fasád. Vonkajšie fasády kaštieľa sú z väčšej časti obnovené a priľahlý park anglického štýlu je vyčistený a upravený. Solitér stojí na okraji anglického parku s historickou zeleňou na severnom okraji obce.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Partizánske).

ŽABOKREKY NAD NITROU. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria z polovice 19.storočia, z čias okolo roku 1840.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist