Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Partizánske

BOŠANY. Barokový kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne barokový kaštieľ Bošániovcov, s klasicistickými úpravami z roku 1776, s neskoršími úpravami, má obdĺžnikový pôdorys, štvortraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Solitér stojí v strede obce Veľké Bošany v severovýchodnej časti parku s historickou zeleňou na ulici SNP 131.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Partizánske).

 

BOŠANY. Renesančný kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Veľký kaštieľ Bošániovcov, ktorí tam mali svoje pôvodné sídlo z čias románskych, vežovú kúriu. Zaniknutý opevnený blokový hrádok s polygonálnou vežou, pochádzajúci najneskôr zo 14.storočia. V 15.storočí bol rozšírený na trojpriestorový. Pôvodne  gotická stavba bola v roku 1550 prebudovaná na súčasný kaštieľ v renesančnom slohu. Konštrukcie pôvodnej stavby boli zakomponované do renesančného kaštieľa. Upravený bol v 1.polovici 17.storočia. Prestavba mala za cieľ vybudovať silnú protitureckú pevnosť. Na pravidelnom nádvorí, vymedzenom opevňovacím múrom a nárožnými, koso postavenými bastiónmi, bol vybudovaný dvojkrídlový poschodový objekt s vysokou atikou. V roku 1776 prebehla baroková prestavba. V roku 1793 úprava fasád obohatila dispozíciu o nové schodište a chodbu zo strany dvora. Úpravou v 19.storočí boli obnovené najmä renesančné atiky. Vtedy bol kaštieľ centrom veľkostatku a preto bolo zbúrané opevnenie a bočné krídlo bolo prestavané na sýpku. V rokoch 1903 a 1946 bol kaštieľ opravený. Je to solitér s pôdorysom v tvare L, jedno a dvojtraktovou dispozíciou, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Stojí v strede obce na námestí na ulici SNP 1 oproti obecnému úradu.

 

BRODZANY. Oldenburgovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Oldenburgovský kaštieľ bol prestavaný v 2.polovici 16.storočia v ranej renesancii. Predtým na jeho mieste stála kúria Brodzianských,  o ktorej je najstaršia zmienka z roku 1377, neskôr z roku 1495. Brodzianskí boli prvýkrát spomínaní v roku 1293 spolu s obcou. Časti usadlostí obce, sa v 16.storočí dostávajú do vlastníctva Forgáčovcov a neskôr Kvašaiovcov. Prestavať spustnutú kúriu v roku 1669 dala rodina Kvašaiovcov. Na západnej strane boli pristavané výrazné hranolové veže. Tým dostáva kúria podobu kaštieľa. V 2.štvrtine 18.storočia bol kaštieľ barokovo upravený. Koncom 19.storočia bol čiastočne upravený. Jeho pôdorys naznačuje pôvodnú štvorkrídlovú renesančnú stavbu, ku ktorej neskôr pristavili ďalšie dve časti. Obnovený bol v rokoch 1972-1979. V roku 1844 sa kaštieľ stal majetkom viedenskej bankárskej rodiny Voglovcov z Friesenhofu. Jeden z nich, rakúsky diplomat barón Gustav Friesenhof, pôsobil v Petrohrade. Po smrti prvej manželky Natálie sa oženil so staršou sestrou manželky A. S. Puškina, Alexandrou N. Gončarovou. Ich dcéra Natália bola podporovateľkou umenia. Do kaštieľa prichádzali umelci, maliari, básnici a hudobníci. Tak sa sem dostali spomienkové predmety na génia ruskej literatúry A. S. Puškina, ba boli tu na návšteve  aj jeho žena a deti. Je to štvorkrídlová budova s uzatvoreným pôdorysom, jednotraktovou dispozíciou, je trojpodlažná  s pivnicou. Solitér č.159 stojí na severovýchodnom okraji obce v parku s historickou zeleňou a letohrádkom. Má romanticky upravené nádvorie s arkádami. Dnes v ňom od roku 1979 sídli Slovanské múzeum, predtým Literárne múzeum A. S. Puškina.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Partizánske).

 

KLÁTOVA NOVÁ VES. Barokový kaštieľ Bacskády.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1977. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Novobarokový kaštieľ z 2.polovice 18.storočia (1760-1765), vznikol prestavbou renesančného kaštieľa v roku 1860. Pôvodne malý prízemný kaštieľ dala postaviť rodina Husárovcov koncom 17.storočia. Ďalší majiteľ I. Marcibáni nadstavil poschodie a kaštieľ upravil v klasicistickom slohu. V roku 1884 sa stal vlastníctvom rodiny Haupt-Stummerovcov. Okolo roku 1892 ho dal prestavať Leopold Haupt-Stummer. Rozšíril ho a fasády upravil v neskoro-barokovom štýle. Ďalším majiteľom bol Biedermann a po roku 1945 prešiel do vlastníctva štátu. V roku 1945 v kaštieli sídlil štáb. Po 2.svetovej vojne bol kaštieľ vyrabovaný. Po roku 1977 sa stal  majetkom Štatistického úradu a bol zrekonštruovaný. Od roku 1986 slúži ako školiace stredisko. Je to budova s pôdorysom v tvare T, trojtraktovou dispozíciou, trojpodlažná s pivnicou. Solitér stojí v parku s historickou zeleňou na ľavom brehu potoka Vyčoma, v ktorom sa nachádzajú rôzne hodnotné exotické dreviny. Budova č.177 stojí v strede časti Klátova Nová Ves.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Partizánske).

 

KLÁTOVA NOVÁ VES. Renesančný kaštieľ Novoveskovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný kaštieľ, tvrdza, bol postavený v 2.polovici 16.storočia na starších základoch. Predstavuje malé opevnené sídlo miestnych zemepánov. Jej výstavba sa spája s rodinou Novoveskovcov, ktorí vtedy boli majiteľmi obce. V okolí stavby bolo preukázané osídlenie už v 7.-6.storočí p. n.l. ľudom lužickej kultúry. Upravený bol v 19.storočí. Po požiari začiatkom 19.storočia  bol prestavaný na pivovar, neskôr sýpku  a postupne chátral. V rokoch 1982-1985 bola budova pamiatkovo zrekonštruovaná. V súčasnosti slúži ako obradná sieň. Tvŕdza má obdĺžnikový pôdorys s nárožnými valcovými baštami, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. V okružných nárožných bastiónoch sú kľúčové strieľne s dômyselným systémom odvetrania pomocou dvojíc úzkych prieduchov. Stojí v časti Klátova Nová Ves vedľa hlavnej cesty v centre obce č.470.

 

KLÁTOVA NOVÁ VES. Romantický kaštieľ. Bošáni, Langhamer.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1996. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne romantický kaštieľ postavený v slohu romantickej vily pred rokom 1779. Bol štvorkrídlový. Dala ho postaviť rodina Bošániovcov na ochranu pred Turkami. Prvá zmienka o kúrii Jána Bošániho je z roku 1591 a v roku 1614 sa už uvádza ako kaštieľ. V 2.polovici 19.storočia ho rozsiahlo prestaval I. Langhamer, ktorý časť kaštieľa zbúral a prízemný zvyšok upravil v neskoroklasicistickom slohu. Neskôr ho prestavali Pidolovci. Ďalší majiteľ Leopold Haupt-Stummer dal k nemu v roku 1906 pristaviť poschodovú secesnú vilu. Rozšíril tiež pôvodný park, vybudoval rybníky. Posledným majiteľom bol doktor Edmund Nessner, ktorého dcéra darovala kaštieľ štátu. Má nepravidelný pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný. Solitér stojí v parku s historickou zeleňou na juhovýchodnom okraji časti Janova Ves č.33. Dnes v ňom od roku 1967 sídli detská ozdravovňa.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Partizánske).
 • Brána. Romantická mrežová vstupná brána z 2.polovice 19.storočia (1906) stojí v severozápadnej časti oplotenia v parku pri kaštieli.
 • Most. (Pozri Drobná architektúra v okrese Partizánske).
 • Váza. (Pozri Drobná architektúra v okrese Partizánske).

 

MALÉ UHERCE. Barokový kaštieľ.

Pôvodne barokový kaštieľ bol od 18.storočia viackrát prestavaný.

 

OSTRATICE. Kaštiele.

Národná kultúrna pamiatka Kaštiele vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ barokový. Pôvodne dva kaštiele pochádzajúce z 13.storočia so spoločným dvorom, ktoré boli postupne rozširované. Oba boli nakoniec okolo roku 1820 upravené a spojené. Renesančný obecný kaštieľ z 15.storočia a barokový kaštieľ z 18.storočia. Upravované boli v 16.storočí, v 3.štvrtine 17.storočia, v 2.štvrtine 18.storočia, v 1.štvrtine a koncom 19.storočia. Posledná rekonštrukcia prebehla v roku 2007. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Stojí pri hlavnej ceste č.234 v časti Malé Ostratice. Dnes je v ňom maloobchodná prevádzka.
 • Kaštieľ renesančný. Renesančný Addov kaštieľ bol postavený v 14.storočí. Upravený bol v 16.storočí, v polovici 17.storočia, v 3.tretine 17.storočia, v roku 1800, v 3.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Stojí pri hlavnej ceste č.233 v časti Malé Ostratice.

 

OSTRATICE. Kaštieľ z 19.storočia.

Kaštieľ zo začiatku 19.storočia s veľkým dvorom a parkom, ktorý je upravený. Pri kaštieli bol v 19.storočí majer.

 

OSTRATICE. Kúria vo Veľkých Ostraticiach 1.

Baroková kúria zo začiatku 19.storočia sa nachádza v časti Veľké Ostratice.

 

OSTRATICE. Kúria vo Veľkých Ostraticiach 2.

Baroková kúria zo začiatku 19.storočia sa nachádza v časti Veľké Ostratice.

 

PARTIZÁNSKE. Kaštieľ v Malých Bieliciach.

Klasicistický kaštieľ z 1.polovice 19.storočia je postavený na starších základoch. V blízkosti kaštieľa poschodová veža, okolo kaštieľa malý park. Nachádza sa v časti Malé Bielice.

 

PARTIZÁNSKE. Vodný hrad.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Neskorogotický vodný hrad bol postavený koncom 12.storočia. Počas svojej existencie prešiel viacerými prestavbami. Goticko-renesančne bol upravený v 14.-15.storočí (1426) a renesančne upravený v 16.-17.storočí. Upravený bol v 19.storočí a v roku 1880. Zrekonštruovaný bol v roku 1998. Čiastočne zachovaný kaštieľ má pôdorys v tvare T, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný so vstupnou vežou. Patrí k najstarším kaštieľom na Slovensku. Pôvodne bola okolo kaštieľa vodná priekopa. Stojí v parku s historickou zeleňou na Šimonovianskej ulici 33 v časti Šimonovany.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Partizánske).

 

VEĽKÉ UHERCE. Thonetovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Thonetovský, tzv. veľký kaštieľ, bol postavený začiatkom 17.storočia (1622-1652) v renesančnom slohu. Postavil ho v roku 1622 Michal Bošáni s manželkou Margarétou v časoch tureckej invázie. Novogotický, pôvodne renesančný kaštieľ. V 18.storočí bol prestavaný v barokovom slohu a v rokoch 1845-1860 bol úplne prestavaný, z časti pôvodného prízemia, v romantizujúcom novogotickom slohu podľa vzorov anglických stredovekých hradov, s ponechaním časti pôvodných miestností na prízemí. Prestavbu realizovali Thonetovci, ktorí kaštieľ kúpili v roku 1865 a vlastnili až do 2.svetovej vojny. Hodnotná výzdoba interiéru miestností na druhom podlaží s vyrezávanými drevenými stropmi, stenami obloženými drevom a vzorovanými parketami. Romantická rytierska sieň s bustami rytierov na stenách. Je to štvorkrídlová budova stavaná okolo obdĺžnikového arkádového dvora s vežami na nárožiach. Uzatvorená dvojpodlažná, dvojtraktová budova. Dvojtraktové prízemie s novogotickou kaplnkou s bohato riešeným portálom. Fasáda budovy je členená bohatými novogotickými architektonickými článkami. Solitér stojí v anglickom parku s historickou zeleňou na severnom okraji obce. Po roku 1945 bola v kaštieli zriadená škola. V roku 1970 prebehol pamiatkový výskum. V roku 1979 začala necitlivá rekonštrukcia, ktorú ukončili v roku 1990. V roku 2004 celý areál od obce odkúpil potomok posledných majiteľov, Dipl. Ing. Flavio Thonet. Kaštieľ sa v súčasnosti rekonštruuje. Vonkajšie fasády kaštieľa sú z väčšej časti obnovené a priľahlý park anglického štýlu je vyčistený a upravený.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Partizánske).

 

ŽABOKREKY NAD NITROU. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria z polovice 19.storočia.

TOPlist