Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Rimavská Sobota

ABOVCE

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ postavený v rokoch 1800-1810. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Nachádza sa v obci Abovce 106.
 • Hospodárska stavba. Klasicistická stavba bola postavená v rokoch 1800-1810.

 

BARCA 1

Kaštieľ zo 16.storočia. Prestavaný bol v 17. a 19.storočí. Nachádza sa v parku.

 

BARCA 2

Kaštieľ z 18.storočia. V roku 1910 bol eklekticisticky prestavaný.

 

BÁTKA. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria postavená koncom 19.storočia.

 

BÁTKA 1

Kúria z 19.storočia.

 

BÁTKA 2

Kúria z 19.storočia.

 

ČERENČANY. Zmeškalovská kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Pôvodne klasicistická kúria bola v roku 1860 prestavaná v slohu anglickej pseudogotiky. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím a podpivničením. Solitér sa nachádza v parku na ulici S. Kollára 67.

 

ČÍŽ

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ bol postavený v 2.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Nachádza sa v obci Číž 20.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 19.storočia pri kaštieli. (Pozri Parky v okrese Rimavská Sobota).

 

ČÍŽ

Barokovo-klasicistická kúria bola postavená koncom 18.storočia.

 

DULOVO 1

Klasicistická kúria z polovice 19.storočia.

 

DULOVO 2

Klasicistická kúria z polovice 19.storočia.

 

FIGA

Klasicistická kúria z polovice 19.storočia.

 

GORTVA

Klasicistická kúria z roku 1836.

 

HAJNÁČKA

Klasicistický kaštieľ z roku 1820.

 

HODEJOV. Kaštieľ Kubíniovcov (Stoikovicsovcov).

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistický kaštieľ Dr. Emila Stojkovicsa bol postavený v 40.rokoch 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1865 a v 1.polovici 20.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný podkrovím. Autormi stavby sú pravdepodobne János Senger a Miklós Ybl. Solitér sa nachádza v obci Hodejov 143. Pozoruhodná rezbárska výzdoba schodiska.

 

HODEJOV. Kúria Kubíniovcov (Prónaiovcov).

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Ranoklasicistická kúria postavená na začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede obce Hodejov 138.

 

HRACHOVO

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Barokový kaštieľ postavený v roku 1565. Upravovaný bol v roku 1727 a v 1.polovici 19.storočia. Nachádza sa na Ulici mieru 46.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Rastú v ňom vzácne dreviny. (Pozri Parky v okrese Rimavská Sobota).

 

HRACHOVO

Klasicistická kúria z roku 1773.

 

HUSINÁ

Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia.

 

CHANAVA

Národná kultúrna pamiatka Kúria s areálom vyhlásená v roku 1996. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kúria. Pôvodne baroková kúria z konca 18.storočia. Klasicisticky upravená v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Nachádza sa na severnom okraji obce Chanava 177.
 • Maštaľ. Postavená bola v 2.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná.
 • Komora. Postavená bola v 2.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná.
 • Stodola. Stodola, humno, bola postavená v 20.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná.

 

JESENSKÉ. Klasicistická kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická kúria z polovice 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa v obci Jesenské 111. Obnovou stratila svoju pamiatkovú hodnotu.

 

JESENSKÉ. Neskorobaroková kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková kúria bola postavená v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím a podpivničením. Nachádza sa v obci Jesenské 113.

 

KALOŠA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická kúria postavená v 1.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v časti Nižná Kaloša 50.

 

KONRÁDOVCE

Klasicistický kaštieľ z polovice 19.storočia.

 

KRÁĽ

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Barokový kaštieľ bol upravovaný v rokoch 1753 a 1767. Má pôdorys v tvare U, je trojpodlažný s podpivničením. Rokokový interiér. Nachádza sa v obci Kráľ 223.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 18.storočia pri kaštieli. (Pozri Parky v okrese Rimavská Sobota).

 

KRÁĽ

Klasicistický kaštieľ s barokovými prvkami z roku 1810.

 

LENKA

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a sýpka vyhlásená v roku 1996. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Barokový kaštieľ z polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí, na prelome 19. a 20.storočia a v 50.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažný. Solitér sa nachádza v obci Lenka 47.
 • Sýpka. Baroková sýpka z 2.polovice 18.storočia sa nachádza východne od kaštieľa. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná.

 

OŽĎANY

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne renesančný kaštieľ zo 16.storočia postavený na zvyškoch stredovekej gotickej pevnosti pravdepodobne zo začiatku 14.storočia, ktorú v roku 1604 vypálili cisárske vojská. Zvyšky gotického hradu boli včlenené do nového kaštieľa. Barokovo-klasicisticky bol upravený v 1.polovici 17.storočia (boli pristavané 4 nárožné veže). Prestavaný bol v 50.rokoch 18.storočia. V roku 1945 počas 2.svetovej vojny bol značne poškodený. Pred zánikom zachránila objekt provizórna oprava v rokoch 1951-1953. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa v obci Ožďany 363.
 • Pavilón. (Pozri Historické budovy v okrese Rimavská Sobota).
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou zo 17.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v 18.storočí. Nachádza sa v ňom empírová budova v podobe gréckeho chrámu In antis. (Pozri Parky v okrese Rimavská Sobota).

 

OŽĎANY. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria postavená okolo roku 1800.

 

OŽĎANY. Novogotická kúria.

Novogotická kúria z konca 19.storočia.

 

RADNOVCE

Klasicistická kúria postavená v 1.polovici 19.storočia. Upravovaná bola koncom 19.storočia.

 

RIMAVSKÁ SOBOTA

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ bol upravovaný v 1.polovici 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v časti Tomášová na Tomášovskej ulici 61.
 • Park s historickou zeleňou pri kaštieli pochádza z 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. (Pozri Parky v okrese Rimavská Sobota).

 

RIMAVSKÉ JANOVCE. Kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskoroklasicistická kúria z 2.polovice 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa v obci Rimavské Janovce 46. Dnes je v nej múzeum.

 

RIMAVSKÉ JANOVCE. Kúria rodiny Török.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kúria. Neskorobaroková stavba z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1800. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je jednopodlažná s podpivničením. Stojí v obci Rimavské Janovce 303 v Pamiatkovej zóne.
 • Hospodárska stavba. Neskorobaroková stavba z 3.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1800. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením.
 • Hospodárska stavba. Neskorobaroková stavba z 3.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1800. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná.
 • Brána severovýchodná. Neskorobaroková murovaná stavba z 3.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1800.
 • Brána juhovýchodná. Neskorobaroková murovaná stavba z 3.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1800.

 

RIMAVSKÉ JANOVCE 1

Klasicistická kúria z 19.storočia.

 

RIMAVSKÉ JANOVCE 2

Klasicistická kúria z 19.storočia.

 

RIMAVSKÉ JANOVCE. Neskoroklasicistická kúria.

Neskoroklasicistická kúria z 19.storočia.

 

RUMINCE. Baroková kúria. 

Baroková kúria z polovice 18.storočia.

 

RUMINCE. Neskorobaroková kúria.

Neskorobaroková kúria z 2.polovice 18.storočia.

 

STRÁNSKA

Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia.

 

ŠIMONOVCE

Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia.

 

ŠIRKOVCE. Szillasyovský (Gömöryovský) kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 2011. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ postavený v období koniec 18.storočia až začiatok 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je jednopodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede obce Širkovce 111 v južnej časti parku.
 • Park. Prírodno-krajinársky anglický park s historickou zeleňou vybudovaný v období koniec 18.storočia až začiatok 19.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici a koncom 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v strede obce severne od kaštieľa. (Pozri Parky v okrese Rimavská Sobota).

 

ŠTRKOVEC

Kúria z polovice 19.storočia.

 

UZOVSKÁ PANICA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskoroklasicistický kaštieľ z 2.polovice 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys.

 

UZOVSKÁ PANICA

Klasicistický kaštieľ z polovice 19.storočia.

 

VALICE

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne barokový kaštieľ z 2.polovice 18.storočia. Klasicisticky bol prestavaný v roku 1843. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa v časti Nižné Valice 6.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 18.storočia. Upravovaný bol v 19.-20.storočí. (Pozri Parky v okrese Rimavská Sobota).
 • Krypta. Fyzický zánik.

 

VALICE

Klasicistická kúria z polovice 19.storočia.

 

VEĽKÝ BLH. Koháriovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne barokový kaštieľ bol postavený na zvyškoch renesančného kaštieľa Koháriovcov zo 17.storočia v roku 1720. Prestavali ho Coburgovci. Rozšírený a klasicisticky upravený bol v roku 1815. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. V interiéri barokové olejové maľby zo 17.storočia. V roku 1952 nadstavili manzardy. Nachádza sa v časti Vyšný Blh na ulici SNP 419. Dnes slúži ústavu sociálnej starostlivosti.
 • Park. Prírodno-krajinársky anglický park s historickou zeleňou zo 17.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v 18.-19.storočí. Autorom výstavby parku je H. Nebbien. Nachádza sa v ňom jazierko. (Pozri Parky v okrese Rimavská Sobota).

 

ŽÍP

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ z 50.rokov 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa v obci Žíp 58.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.polovice 19.storočia pri kaštieli. (Pozri Parky v okrese Rimavská Sobota).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist