Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Skalica

HOLÍČ. Holíčsky zámok.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 

Kaštieľ s nádvorím:

 • Kaštieľ. Dejiny zámku a jeho vznik siahajú hlboko do minulosti. Už koncom 12.storočia boli postavené najstaršie budovy v dnešnom areáli. Najstaršie pomenovanie mesta z rokov 1217 a 1256 Wywar (Nový hrad) sa vzťahuje na pôvodný vodný hrad. Vďaka výhodnej polohe na dôležitej obchodnej ceste v blízkosti česko-uhorských hraníc sa pôvodný strážny hrad stal predmetom záujmu mnohých politických kruhov a centrom politického diania. V roku 1315 bol predmetom bojov medzi českým vojskom a Matúšom Čákom Trenčianskym. V roku 1332 sa hrad spomína ako Wywar sive Alba Ecclesia. V priebehu gotiky a renesancie viackrát menil majiteľov. V 15.storočí to bol Štibor zo Štiboríc, v 16. a 17.storočí Bakičovci a Czoborovci. V roku 1627 ho dobyl Gabriel Betlen a bojovali oň aj Turci. Vodný hrad z konca 12.storočia mal podľa zistených archeologických výskumov túto podobu: na miernej vyvýšenine v močaristom teréne, ktorý tvoril jeho prirodzenú ochranu, stála mohutná bloková obytná kamenná veža s pravidelným obdĺžnikom opevnenia. Do tohto areálu postavili v 1.polovici 14.storočia dvojvežový obytný palác, ktorý rozšírili o ďalšie krídlo v 15.storočí a celok znovu opevnili. Pri renesančnej prestavbe sídla podľa talianskych a česko-moravských vzorov vznikla pravidelná štvorkrídlová dispozícia objektu s ústredným arkádovým nádvorím. Z tohto stavebného podujatia sa dodnes zachoval pás vnútorného opevnenia s kazematmi na nárožiach. Neustále turecké nebezpečenstvo bolo podnetom na zosilnenie obrany v 2.polovici 16.storočia, keď vybudovali novšie, hviezdicové opevnenie s nárožnými bastiónmi, ktoré s pôvodným opevnením prepojili podzemnou chodbou. Ďalej vybudovali vodnú priekopu a dvojitý hradný múr. Posledné úpravy prebehli v 2.štvrtine 17.storočia a v roku 1676. V roku 1736 predal Jozef Czobor panstvá v Holíči a Šaštíne Františkovi Lotrinskému, čím sa objekt stal majetkom Habsburgovcov a tí si tu v rokoch 1736-1762 vybudovali neskorobarokové letné cisárske sídlo. Táto prestavba odstránila starší výzor objektu, prekryla ho novšími konštrukciami rozsiahlych barokových priestorov. Znamenala podstatné zásahy do jadra budovy. Jeho dnešný výzor je výsledkom tejto prestavby renesančnej protitureckej pevnosti na reprezentačné sídlo rodiny Habsburgovcov. Návrhy na stavebné práce viedli poprední architekti Francúz J. N. Jadot a neskôr Rakúšan F. A. Hillebrandt. J. N. Jadot svojimi úpravami veľmi nápadito uplatnil v existujúcich architektúrach všetky prvky pohodlného reprezentačného sídla. Význam najreprezentačnejšej časti dispozície zdôraznil aj navonok rizalitom s priestranným balkónom, ktorým pohľadovo prepojil slávnostnú sálu s pravidelne riešeným parkom. Z obce viedol návštevníka alejou cez čestné nádvorie do vstupnej haly, na slávnostné schodište a do dvorany pred slávnostnou sálou. Dispozíciu zámku obohatili aj o kaplnku a salu terrenu. Na výzdobe reprezentačných priestorov pracoval J. B. Chamant, ktorý pokryl steny a klenby niektorých priestorov zložitými kompozíciami nástenných malieb. Zoštátnením habsburského majetku v roku 1918 prešiel kaštieľ do rúk štátu. V hlavnom objekte zriadili školu, priľahlé budovy a park využívali na poľnohospodárske účely. Od roku 1974 sa uskutočňovala jeho obnova. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažný s podpivničením. Kaplnka má barokový vzhľad. Slávnostné schodište je zaujímavé svojim technickým riešením samonosnej konštrukcie na štíhlych vysokých stĺpoch a je zaklenuté. Kaštieľ je obohnaný mohutným dvojnásobným systémom hradobného múru a priekopy, za ktorými pokračoval rozsiahly ohradený park zlikvidovaný po roku 1919. Výrazná architektonická dominanta sa nachádza na ulici Zámocká 391 na západnom okraji mesta.
 • Reprezentačná sieň. (Pozri Drobná architektúra v okrese Skalica).
 • Čestné nádvorie. Neskorobarokové nádvorie vybudované po roku 1736. Má štvorcový pôdorys. Upravované bolo v 20.storočí. Autorom stavby je J. N. Jadot.

 

Hospodárske budovy:

 • Hospodárska stavba. Neskorobaroková severná vstupná budova, tabačiareň, postavená v 40.-50.rokoch 18.storočia. Upravovaná bola v 18.-19.storočí, v 19.-20.storočí a v 80.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažná s podpivničením. Autorom stavby je J. N. Jadot. Nachádza sa na východnom okraji opevnenia.
 • Hospodárska stavba. Neskorobaroková južná vstupná budova, koniareň, postavená v 40.-50.rokoch 18.storočia. Upravovaná bola v 18.-19.storočí, v 19.-20.storočí a v 80.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažná s podpivničením. Autorom stavby je J. N. Jadot. Nachádza sa na východnom okraji opevnenia.
 • Hospodárska stavba. Neskorobaroková južná budova, depozit, postavená v 40.rokoch 18.storočia. Upravovaná bola v 19. a 20.storočí. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Autorom stavby je J. N. Jadot. Nachádza sa južne od kaštieľa.
 • Hospodárska stavba. Neskorobaroková južná zadná budova postavená v 40.rokoch 18.storočia. Upravovaná bola v 19.storočí a v 80.rokoch 20.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Autorom stavby je J. N. Jadot. Nachádza sa juhozápadne od kaštieľa.
 • Hospodárska stavba. Neskorobaroková severná zadná budova postavená v 40.rokoch 18.storočia. Upravovaná bola v 19.storočí a po roku 1918. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Autorom stavby je J. N. Jadot. Nachádza sa severozápadne od kaštieľa.
 • Hospodárska stavba. Neskorobaroková severná budova postavená v 40.rokoch 18.storočia. Upravovaná bola v 19. a 20.storočí. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Autorom stavby je J. N. Jadot. Nachádza sa severne od kaštieľa.
 • Nádvorie. Ranobarokový priestor medzi hospodárskymi objektmi bol vybudovaný v polovici 18.storočia. Nádvorie bolo upravované v 80.rokoch 20.storočia. Nachádza sa medzi priekopami.

 

Opevnenie kaštieľa:

 • Severný hradbový múr. Ranobarokový múr bol postavený v období 1663-1678. Upravovaný bol v polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 80.rokoch 20.storočia. Nachádza sa medzi severozápadným a severovýchodným bastiónom.
 • Severovýchodný bastión. Ranobarokový bastión postavený v polovici 18.storočia. Upravovaný bol v polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 80.rokoch 20.storočia.
 • Východný hradbový múr. Ranobarokový múr postavený v polovici 18.storočia. Upravovaný bol v polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 80.rokoch 20.storočia.
 • Juhovýchodný bastión. Ranobarokový bastión postavený v polovici 18.storočia. Upravovaný bol v polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 80.rokoch 20.storočia.
 • Južný hradbový múr. Ranobarokový múr postavený v polovici 18.storočia. Upravovaný bol v polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 80.rokoch 20.storočia.
 • Juhozápadný bastión. Ranobarokový bastión postavený v polovici 18.storočia. Upravovaný bol v polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 80.rokoch 20.storočia.
 • Západný hradbový múr. Ranobarokový múr postavený v polovici 18.storočia. Upravovaný bol v polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 80.rokoch 20.storočia.
 • Severozápadný bastión. Ranobarokový bastión postavený v polovici 18.storočia. Upravovaný bol v polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 80.rokoch 20.storočia.
 • Vnútorná priekopa. Vybudovaná bola v ranom baroku v polovici 18.storočia. Upravovaná bola v polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 80.rokoch 20.storočia.
 • Predný most vnútornej priekopy. (Pozri Dopravné a športové stavby v okrese Skalica).
 • Zadný most vnútornej priekopy. (Pozri Dopravné a športové stavby v okrese Skalica).
 • Vonkajšia priekopa. Vybudovaná bola v ranom baroku v polovici 18.storočia. Upravovaná bola v polovici 18.storočia, v 19.storoči a v 80.rokoch 20.storočia.
 • Predný most vonkajšej priekopy. (Pozri Dopravné a športové stavby v okrese Skalica).
 • Zadný most vonkajšej priekopy. (Pozri Dopravné a športové stavby v okrese Skalica).

 

Parkové úpravy:

 • Prístupová aleja. Baroková aleja z 18.storočia. Upravovaná bola v 19. a 20.storočí. (Pozri Parky v okrese Skalica).
 • Severný park. Barokový park z polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. (Pozri Parky v okrese Skalica).
 • Východný park. Barokový park z polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. (Pozri Parky v okrese Skalica).
 • Južný park. Park z polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. (Pozri Parky v okrese Skalica).
 • Rybník z 18.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Nachádza sa vo vnútornej priekope. (Pozri Umelé vodné plochy v okrese Skalica).
 • Západná záhrada. Prírodno-krajinárska záhrada z 18.storočia. Upravovaná bola v 19. a 20.storočí. (Pozri Záhrady v okrese Skalica).
 • Areál s historickou zeleňou. Objekty bez pamiatkovej hodnoty.
 • Južná strážna vežička. Baroková stavba z polovice 18.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Má jednopriestorovú dispozíciu, šesťuholníkový pôdorys, je prízemná.
 • Severná strážna vežička. Baroková stavba z polovice 18.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Má jednopriestorovú dispozíciu, šesťuholníkový pôdorys, je prízemná.
 • Ohradný múr. Postavený bol v baroku v polovici 18.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist