Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Spišská Nová Ves

BETLANOVCE. Turzovský kaštieľ (Betlanovský kaštieľ, Bethlenfalva).

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Ranorenesančný kaštieľ postavený v rokoch 1564-1568. Dal dal postaviť Peter Feigel, ktorého manželka Katarína bola dcérou Magdalény Bobstovej, ženy levočského mešťana a sestry Alexeja Turzu, kremnického komorného grófa. Upravovaný bol v 18.storočí a v rokoch 1942-1944 a 1955-1960. Kaštieľ bol po roku 1945 dosť zanedbaný a keď sa v rokoch 1955-1960 rekonštruoval (pritom sa opravilo nástenné sgrafito nad vstupným portálom na južnej strane fasády z rokov 1564-1568), obnovila sa aj drevená galéria okolo prvého poschodia. Je významnou architektonickou pamiatkou ako prvý renesančný kaštieľ tohto typu na Slovensku. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Medzi renesančnými kaštieľmi má osobitné postavenie. Nie je to opevnená budova a jej bloková hmota sa dokonca ani navonok neuzatvára, nemá nárožné veže a zo všetkých strán ju obkolesuje vo výške prvého poschodia drevená galéria. Typ tohto kaštieľa sa odvodzuje zo stavieb renesančných letohrádkov, najmä kráľovského letohrádku v záhrade pražského hradu, tzv. Belvedere. Rovnako zo všetkých strán sa ukončujú múry štítkovou atikou, ktorá zvonku zakrýva pultové strechy. Jej tvar (štvrťoblúčiky tzv. lastovičieho chvosta s poloblúčikom vloženým do jeho stredu) prišiel na naše územie z talianskej architektúry (cimburie). Nachádza sa v obci Betlanovce 31.
 • Kúria (Malý kaštieľ). Neskorobaroková kúria postavená v období koniec 16. až začiatok 17.storočia. Upravovaná bola v 3.tretine 18.storočia, v období 4.štvrtina 19.storočia až začiatok 20.storočia a koncom 50.rokov 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa v obci Betlanovce 30.
 • Kúria. Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v obci Betlanovce 26.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou zo 17.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v 18.storočí a v 60.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Spišská Nová Ves).

 

BYSTRANY

Novoklasicistický kaštieľ z čias okolo roku 1860 s neskoršími stavebnými úpravami.

 

HNILEC

Barokový kaštieľ z 2.polovice 18.storočia. Prestavaný a upravený bol začiatkom 20.storočia.

 

HRABUŠICE. Čákiovská kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2002. Renesančná kúria zo 17.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 18.storočia a v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Dnes rímsko-katolícka fara sa nachádza na Hlavnej ulici 64.

 

KROMPACHY. Čákiovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový kaštieľ z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1795. Nachádza sa na Zemanskej ulici 1. Dnes je v ňom hotel.

 

MARKUŠOVCE. Kúria Mariášiovcov. Michalská 67.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná kúria zo 17.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Michalskej ulici 67 v Pamiatkovej zóne.

 

MARKUŠOVCE. Kúria Mariášiovcov. S. J. Nepomuckého 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková kúria z 50.rokov 18.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Nachádza sa na ulici Svätého Jána Nepomuckého 7 v Pamiatkovej zóne.

 

MARKUŠOVCE. Kúria Mariášiovcov. S. J. Nepomuckého 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Postavená bola v 17.storočí. Upravovaná bola v 19.storočí a v roku 1901. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Svätého Jána Nepomuckého 13 v Pamiatkovej zóne.

 

MARKUŠOVCE. Kúria. Michalská 27, 29.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kúria zo 17.storočia. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Michalskej ulici 27, 29. Obnovou stratila pamiatkové hodnoty.

 

MARKUŠOVCE. Kúria. Michalská 45.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kúria zo 17.storočia. Upravovaná bola okolo roku 1900 a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Michalskej ulici 45 v Pamiatkovej zóne.

 

MARKUŠOVCE. Mariášiovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne renesančný kaštieľ postavený v roku 1643. Postavil ho František Mariáši ako renesančnú blokovú pevnosť s kruhovými vežami na nárožiach. Budovu ukončovala atika, fasády rytmicky členili kamenné okná. Priestory kaštieľa a budov, ktoré v období renesancie dotvorili jeho najbližšie prostredie, sa využívali aj ako humanistická škola, ktorú založil v roku 1567 Pavol Mariáši (do vybudovania kaštieľa bola škola na hrade). Jej činnosť sledujeme až do roku 1673. Škola sa zameriavala na prednášanie jazykov vrátane slovenčiny a na reálne predmety. Medzi jej prednášateľov patrili českí bratia, početná skupina kňazov na čele so Z. Cedarom a M. Molitorom a predpokladá sa, že sa tu zastavil na svojej ceste do Bieleho Potoka aj Jan Amos Komenský. Kaštieľ slúžil svojím majiteľom ako opevnené sídlo 100 rokov. V roku 1745 dokončili nové objekty v areáli kaštieľa a upravili aj dve priestranné rozľahlé hospodárske budovy, situované po stranách kaštieľa, uzatvárajúc tak parcelu. Barokovo upravovaný bol v rokoch 1770-1775. V roku 1773 začali aj s obnovou vlastného kaštieľa so snahou zmeniť jeho výzor na módne rokokové sídlo. Reprezentačné sídlo feudálnych majiteľov Mariášiovcov. Má dvojtraktovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys. Dvojpodlažná dvojtraktová stavba s obdĺžnym blokovým pôdorysom s vysokou atikou a s nárožnými okrúhlymi baštami. Neskôr rokokovo upravená so snahou prekryť ťažké hmoty renesančnej opevnenej budovy súdobým architektonickým výrazom. Súčasťou tejto novej koncepcie je aj vstupný rizalit a centrálne umiestnená vežička s bohato členeným tvarom strechy. Najväčšou zmenou bolo však zhotovenie falošného radu okien, ktoré opticky znížilo vysokú renesančnú atiku a vytvorilo zdanie trojpodlažnej budovy. Rokokovo upravená fasáda členená bohatými štukami hlavíc pilastrov a lizén s bohato zdobenými oknami na poschodí. Po stranách kaštieľa hospodárske budovy s maľovanou fasádou. Kaštieľ je obklopený francúzskym parkom, ktorého súčasťou je aj letohrádok Dardanely. Dodnes sa zachovala pôvodná dispozícia kaštieľa s bohatými štukovými klenbami. Na rohových baštách sú zachované renesančné strieľne. Kaštieľ aj letohrádok sú prístupné verejnosti. V kaštieli je expozícia historického, najmä empírového nábytku. V prízemí je možné odčítať pôvodnú dispozíciu renesančných miestností kaštieľa, hlavne v kuchyni a vstupnej časti. Najviac nás však zaujal model Markušovského hradu. Kaštieľ sa nachádza na Michalskej ulici 59 v strede obce. Po pamiatkovej obnove objektov v rokoch 1984-1994 je v kaštieli expozícia historického nábytku doplnená zbierkami aj z ďalších objektov východného Slovenska. Knižnica v kaštieli mala v roku 1885 4.ooo zväzkov kníh.
 • Letohrádok Dardanely. (Pozri Historické budovy v okrese Spišská Nová Ves).
 • Hospodárska stavba. Baroková stavba z 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na Michalskej ulici 53. Dnes je v nej múzeum.
 • Hospodárska stavba. Budova hospodárskej správy. Baroková prejazdová nárožná stavba postavená po roku 1643. Upravovaná bola okolo rokov 1728 a 1770, na prelome 18. a 19.storočia a 19. a 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Michalskej ulici 61 východne od kaštieľa.
 • Park. Barokový francúzsky park s historickou zeleňou z 18.storočia. Má tri stupňovité terasy. Na najvyššej z nich stojí letohrádok Dardanely. (Pozri Parky v okrese Spišská Nová Ves).

 

MARKUŠOVCE. Neskorobarokový kaštieľ. Michalská 63.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový kaštieľ z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí. Má dvojpriestorovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na Michalskej ulici 63 v Pamiatkovej zóne.

 

MARKUŠOVCE. Neskorobarokový kaštieľ. Michalská 73.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ „Bocian“. Neskorobarokový kaštieľ postavený v roku 1790. Upravovaný bol v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Radová stavba sa nachádza v strede obce na Michalskej ulici 73 v radovej zástavbe.
 • Park. Prírodno-krajinársky anglický park s historickou zeleňou z konca 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má pôdorys nepravidelného štvorca. Nachádza sa oproti kaštieľu za Hornádom. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2008. (Pozri Parky v okrese Spišská Nová Ves).

 

MARKUŠOVCE. Renesančná kúria. Michalská 49.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná kúria zo 17.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Michalskej ulici 49 v Pamiatkovej zóne.

 

MARKUŠOVCE. Renesančná kúria. Michalská 51.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná kúria zo 17.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Má štvorcový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Michalskej ulici 51 v Pamiatkovej zóne.

 

SLOVINKY

Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia. Prestavaná bola po roku 1945.

 

SMIŽANY

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a záhrada vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Kaštieľ v historizujúcom slohu bol naposledy upravovaný pravdepodobne okolo roku 1900. V písomných prameňoch sa spomína od začiatku 18.storočia ako erárna budova, soľný úrad či skôr sklad. Kedy bol presne postavený, nie je známe. Vie sa, že po požiari kostola a jeho okolia v roku 1719 budova soľného skladu na istý čas prichýlila miestneho farára s kaplánom, kým sa opravila fara. V kompetencii soľného skladu bol dovoz soli z poľskej Wieliczky a zo Solivaru. Zabezpečoval ďalšiu distribúciu jedlej a kamennej soli do spišských miest i dedín, na Oravu aj Liptov. Ležal hneď pri ceste a popri skladovacích priestoroch mal zriadenú prepriahaciu stanicu pre furmanov a byty pre 4-5 úradníkov. V blízkosti úradu sa nachádzal hostinec, kde mohli furmani dostať stravu a prípadne ubytovanie. Koncom 18. a začiatkom 19.storočia už slúžil častejšie ako sklad medi. Keď sa k tomu v roku 1806 pridružili podvody furmanov s rozpredajom soli, rozhodol sa erár preniesť soľný sklad do Spišskej Novej Vsi, kde začal fungovať od roku 1808. V Smižanoch na mieste soľného skladu panstvo Čáki postavilo jágerňu, ktorú dal v roku 1840 Anton Vincent Čáki rozšíriť o štyri izby a vytvoril z nej príjemný kaštieľ. Jeho podoba sa zachovala do dnešných čias. V roku 1879 sa sem po sobáši s grófkou Annou Normann presťahoval gróf Hilárius Čáki. V roku 1892 prevzali kaštieľ do správy Máriášiovci z Markušoviec po tom, ako Hilárius Čáki presídlil do Spišského Hrhova. Po nich to boli lesomajstri a správcovia panského majetku. Po 2.svetovej vojne bola v kaštieli základná škola, od roku 1961 dvojročné Poľnohospodárske odborné učilište, ktoré tu pôsobilo do roku 1965. Kaštieľ rok slúžil internátnej škole a od septembra 1966 tu fungovala materská škola, ktorá skončila svoju činnosť k 1. 10. 2004. V júni 2002 budova kaštieľa v rámci prechodu kompetencií zo štátu na miestnu samosprávu prešla do vlastníctva obce. Pred koncom 20.storočia prebehla rozsiahla rekonštrukcia budovy. Obnovené priestory kaštieľa slúžia ako reprezentačné priestory, informačná kancelária a časť priestorov bola poskytnutá pre komerčné využitie podnikateľom. Kaštieľ má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Tatranská 109.
 • Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou z obdobia okolo roku 1900 pri kaštieli. (Pozri Záhrady v okrese Spišská Nová Ves).

 

SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE

Pôvodne renesančná kúria postavená v 1.polovici 17.storočia. Nachádza sa v časti Hadušovce.

 

SPIŠSKÝ HRUŠOV. Kaštieľ Mariášiovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný kaštieľ postavený v roku 1596. Upravovaný bol v 3.štvrtine 17.storočia, barokovo upravený v polovici 18.storočia. Ďalšie úpravy na prelome 18. a 19.storočia prebehli na fasádach, ktoré boli klasicisticky upravené, v roku 1851 a na prelome 19. a 20.storočia. Autorom klasicistickej úpravy z roku 1851 je L. Schmiedt. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v severnej časti obce Spišský Hrušov 216. Dnes je v ňom obecný úrad.

 

ŽEHRA

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne barokový kaštieľ postavený v roku 1702. V roku 1780 bol prestavaný. Upravovaný bol v roku 1800. V rokoch 1810-1820 bol klasicisticky prefasádovaný. Ďalšie úpravy prebehli v roku 1860. Má trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový pôdorys, je jedno a dvojpodlažný. Nachádza sa v časti Hodkovce 1. Dnes je v ňom ústav sociálnej starostlivosti.
 • Hospodárska stavba. Klasicistická stavba postavená v roku 1800. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys.
 • Park. Prírodno-krajinársky francúzsky park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia pri kaštieli. Cenný terasový park s mytologickými sochami, s kaplnkou a hrobkou Čákiovcov. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Spišská Nová Ves).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist