Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Topoľčany

BOJNÁ

Kaštieľ zo 17.storočia.

 

HAJNÁ NOVÁ VES. Kaštieľ Zámojských (Viszkeleti).

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne renesančný kaštieľ postavený pred rokom 1570. Upravovaný bol pred rokom 1609, v 1.polovici 17.storočia, okolo roku 1708 a v rokoch 1765-1783. Klasicisticky prestavaný v roku 1816, slohovo zjednotený a prefasádovaný v goticko-renesančnom historizujúcom slohu v roku 1924. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením a arkádovým nádvorím. Solitér sa nachádza v strede obce Hajná Nová Ves 132.
 • Park. Prírodno-krajinársky anglický park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia v strede obce. Upravovaný bol pred rokom 1904 a v rokoch 1980-1981. Má nepravidelný pôdorys. V parku pseudorománska kaplnka z 19.storočia a mnohé druhy vzácnych drevín. (Pozri Parky v okrese Topoľčany).
 • Socha svätého Jána Nepomuckého. (Pozri Sochy a busty v okrese Topoľčany).

 

HORNÉ CHLEBANY

Pôvodne barokový kaštieľ z 18.storočia. V 19.storočí bol úplne prestavaný.

 

HORNÉ OBDOKOVCE

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne renesančný kaštieľ z roku 1650. Upravovaný v 2.štvrtine 17.storočia. Novoklasicisticky reštaurovaný v rokoch 1770-1780. Ďalšie úpravy v rokoch 1804, 1820, 1877, po roku 1949 a v rokoch 1957-1959 a 1989. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Kaštieľ patril k veľkostatku Karola Stummera. Nachádzalo sa v ňom múzeum s historickými a poľovnými zbierkami. Nachádza sa v parku v strede obce Horné Obdokovce 1. Od roku 1960 je v ňom ústav sociálnej starostlivosti.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou vybudovaný okolo roku 1877. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v 70.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Topoľčany).

 

KAMANOVÁ. Zerdahelyovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Klasicistický kaštieľ postavený v roku 1820. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Solitér sa nachádza v obci Kamanová 128.

 

KONIAROVCE. Kúria rodiny Siebert.

Národná kultúrna pamiatka Kúria a záhrada vyhlásená v roku 1993. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kúria. Novoklasicistická kúria postavená v 18.storočí. Upravovaná bola v rokoch 1898-1900 a 1928. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažná s podpivničením. Tvoria ju dve prízemné krídla a dvor. Je hodnotným dokladom vývoja architektúry. Reprezentuje drobné zemianske sídlo so záhradou vo voľnej krajinárskej úprave. Solitér sa nachádza v obci Koniarovce 108 pri hlavnej ceste. Ku kúrii patril Dolný a Horný majer a vinohrad vysadený okolo roku 1922. Kúria je dodnes obývaná. Je hodnotným dokladom vývoja architektúry, reprezentujúcej drobné zemianske sídlo.
 • Záhrada. Prírodno-krajinárska okrasná záhrada s historickou zeleňou a voľnou krajinárskou úpravou založená na prelome 19. a 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa pri kúrii rodiny Siebert. (Pozri Záhrady v okrese Topoľčany).

 

KOVARCE 1

Barokový kaštieľ z 18.storočia. V roku 1880 bol prestavaný a rozšírený. Dnes je v ňom ústav sociálnej starostlivosti.

 

KOVARCE 2

 

KRNČA

Barokový kaštieľ.

 

KRUŠOVCE. Kaštieľ rodiny Nemeshegyi.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ rodiny Nemeshegyi bol postavený v roku 1830. Upravovaný bol v rokoch 1860 a 1906. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na svahu nad obcou Krušovce 449. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1998. Dnes je v ňom materská a základná škola.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 19.storočia okolo kaštieľa. Upravovaný bol v roku 1906. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Topoľčany).
 • Dom služobníctva (horáreň). Klasicistická stavba z poslednej tretiny 19.storočia. Upravovaná bola v roku 2002. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorcový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím. Solitér sa nachádza v obci Krušovce 450 severne od kaštieľa. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1998.
 • Ľadovňa I. Murovaná stavba (grotta) z roku 1906. Má jednopriestorovú dispozíciu, kruhový pôdorys, je prízemná. Nachádza sa severovýchodne od kaštieľa. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1998.
 • Most. (Pozri Dopravné a športové stavby v okrese Topoľčany).
 • Ľadovňa II. Murovaná stavba (Lurdská jaskyňa) z obdobia okolo roku 1900. Nachádza sa oproti kaštieľu. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1998.
 • Oplotenie. Murované oplotenie s kovovou výplňou z obdobia okolo roku 1900 sa nachádza na severovýchodnom a východnom okraji areálu. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 1998.
 • Vodný systém. Vodný systém (vodojem, bazén a cisterna) z roku 1906. Nachádza sa východne od kaštieľa a v interiéri kaštieľa. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1998.

 

KUZMICE

Klasicistický kaštieľ z polovice 19.storočia.

 

NITRIANSKA BLATNICA. Leonhardovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne ranorenesančný kaštieľ s opevnením bol postavený v rokoch 1578 a 1588. Barokizovaný bol v 2.polovici 18.storočia a prestavaný v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Nachádza sa v severozápadnej časti obce Nitrianska Blatnica 4 v parku. Schátraná budova v ohradenom parku.
 • Park. Prírodno-krajinársky anglický park s historickou zeleňou z 18.-19.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v roku 1945. (Pozri Parky v okrese Topoľčany).
 • Severozápadná bašta, pohrebná kaplnka Leonhardovcov. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany).

 

NITRIANSKA STREDA. Veľký kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Ranoklasicistický kaštieľ postavený okolo roku 1770. Upravovaný bol po roku 1868 a v 70.-90.rokoch 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede obce Nitrianska Streda 114.
 • Park. Prírodno-krajinársky anglický park s historickou zeleňou zo začiatku 19.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v rokoch 1878-1895 a po roku 1945. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Topoľčany).

 

NITRIANSKA STREDA. Zerdahelyovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne renesančný kaštieľ bol postavený pred rokom 1465. Upravovaný bol v 3.tretine 16.storočia, v roku 1537, po roku 1610, barokizovaný v rokoch 1718 a 1761 a upravený pred rokom 1825. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Solitér sa nachádza na severnom okraji obce Nitrianska Streda 40.
 • Veža. Novogotická solitérna stavba postavená 17.storočí. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia a v roku 2000. Má kruhový pôdorys, je dvojpodlažná. Stojí v parku kaštieľa.
 • Hradbový múr. Opevnenie kaštieľa bolo postavené v baroku v 17.storočí. Múr bol upravovaný v 18.storočí, v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1996-2001. Má pôdorys v tvare L. Nachádza sa v severovýchodnej časti areálu kaštieľa.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 18.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v 19.storočí a v rokoch 1999-2002. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Topoľčany).

 

OPONICE. Aponiovské múzeum.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný kaštieľ postavený v 1.polovici 17.storočia, má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare obráteného L, je dvojpodlažný s podpivničením. Upravovaný bol na prelome 18. a 19.storočia, v 1.polovici 19.storočia a v rokoch 1975 a 1992. Solitér sa nachádza na severovýchodnom okraji obce Oponice 133 pri ceste do Súľoviec. Slúži kultúrno-spoločenským účelom obce. Je tu Obecné múzeum a Aponiovské múzeum so zbierkami z pozostalosti Aponiovského panstva.

 

OPONICE. Aponiovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne renesančný kaštieľ postavený v podhradí začiatkom 16.storočia. Upravovaný bol na prelome 16. a 17.storočia, v 2.polovici 17.storočia a v 1.polovici 18.storočia. Tieto stavebné úpravy rešpektovali pôvodnú hmotu a pôdorys. Ďalšia prestavba v rokoch 1828-1848. V rokoch 1844-1846 bol klasicisticko-novogoticky prestavaný a rozšírený na trojkrídlovú budovu, pričom bol pristavaný ďalší trakt, do ktorého bola v roku 1822 umiestnená známa knižnica Antona Aponiho prevezená do obce z Viedne cez Bratislavu. Ďalšia úprava koncom 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Najstaršie priestory majú krížové hrebienkové a valené renesančné klenby, po barokovej úprave sa zachovali pruské a zrkadlové klenby. Pristavané časti z 19.storočia majú rovné stropy so štukovými obrazcami. Na dobových vyobrazeniach sa zachoval vzhľad interiéru rozsiahlej knižnice s dreveným dvojramenným schodiskom. Knižnica, založená v roku 1822, obsahovala 25.000 zväzkov, z toho okolo 10.000 pochádzalo zo 16.storočia. Dnes (13.815 zväzkov) je obohatená o fond Zayovskej knižnice (20.000 zväzkov) z kaštieľa v Uhrovci. Obe knižnice spravuje Matica slovenská. Poschodová trojkrídlová budova s čestným nádvorím. Vznikla prestavbou a rozšírením renesančného kaštieľa pôvodne opevneného nárožnými vežami. Jednotiaca romantická úprava situovala pred jadro budovy balkón na kovových liatinových stĺpoch. Výzor juhovýchodnej bašty zotrela štítková atika s oblúčikovým vlysom. Nadstavané poschodie má fasádu členenú lizénovým rámom. Pôvodnú arkádu v nádvorí zamurovali. Solitér sa nachádza v juhovýchodnej časti obce Oponice 271 v juhozápadnej časti parku.
 • Park. Prírodno-krajinársky anglický park s historickou zeleňou zo začiatku 19.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 20.storočia. Má pôdorys nepravidelného obdĺžnika. Nachádza sa na južnom okraji obce. Pri vstupe do parku sa nachádza barokové súsošie svätej Anny s Pannou Máriou z roku 1769. (Pozri Parky v okrese Topoľčany).

 

PRAŠICE. Poľovnícky zámoček.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a záhrada vyhlásená v roku 2010. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Kaštieľ v romantickom slohu postavený v rokoch 1930-1931. Upravovaný bol v roku 1950. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Projektantom stavby bol Leo Bauer a staviteľom Ján Tomaschek. Solitér sa nachádza v lokalite Duchonka 721.
 • Záhrada pri kaštieli. Vybudovaná bola v rokoch 1930-1931. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia. (Pozri Záhrady v okrese Topoľčany).

 

PRESEĽANY

Empírová kúria z 19.storočia.

 

RADOŠINA. Biskupský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskororenesančný kaštieľ postavený začiatkom 17.storočia. Upravovaný bol v 60.rokoch 17.storočí, v roku 1715 a okolo roku 1800. Klasicisticky prestavaný bol v 2.polovici 19.storočia a v roku 1994. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Má uzatvorené nádvorie a polkruhové arkiere. Solitér sa nachádza v parku na ulici Partizánska 18.

 

RAJČANY

Renesančná kúria postavená v roku 1638.

 

SOLČANY. Odeschalchiovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ postavený v 1.tretine 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1938-1945 a 1957-1963. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je trojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby v rokoch 1773-1855 bol Michael Pollack. Chodbový solitér sa nachádza v strede obce Solčany 1.
 • Dom služobníctva (Firštov dom, Hájnikov dom). Klasicistická solitérna stavba postavená v 30.rokoch 19.storočia. Upravovaná bola v tretine 20.storočia a koncom 80. a 90.rokov 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodalžná. Nachádza sa v obci Solčany 2 v južnej časti areálu kaštieľa.
 • Ohradný múr. Murovaná ozdobná ohrada postavená v novorenesančnom slohu v 1.tretine 20.storočia. Nachádza sa okolo hospodárskeho dvora kaštieľa.
 • Park. Prírodno-krajinársky zámocký park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v rokoch 1983-1984 a 1993-2000. Má pôdorys nepravidelného obdĺžnika. (Pozri Parky v okrese Topoľčany).
 • Hospodárska stavba. Klasicistická stavba postavená v 30.rokoch 19.storočia. Upravovaná bola v tretine 20.storočia a koncom 80. a 90.rokov 20.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v obci Solčany 938 v severozápadnom krídle hospodárskeho dvora. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2009.
 • Kočiareň. Klasicistická stavba postavená v 30.rokoch 19.storočia. Upravovaná bola v tretine 20.storočia a koncom 80. a 90.rokov 20.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v obci Solčany 939 v severovýchodnom krídle hospodárskeho dvora. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2009.

 

ŠALGOVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kaštieľ v historizujúcom slohu postavený v roku 1760. Upravovaný bol v roku 1767, začiatkom 19.storočia, v roku 1871, v 80.rokoch 20.storočia a v rokoch 1994-1997. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a podpivničením. Solitér sa nachádza v strede obce Šalgovce 28 pri hlavnej ceste. Dnes je v ňom hotel.

 

TESÁRE. Kaštieľ rodiny Lenárt.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ postavený v 2.tretine 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1770, 1780-1790, začiatkom 19.storočia a v rokoch 1895 a 1997-1999. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v časti Kokošová 250 juhozápadne od obce Tesáre.
 • Park. Prírodno-krajinársky anglický park s historickou zeleňou vybudovaný v 90.rokoch 18.storočia na návrší pri kaštieli. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia, v roku 1986 a po roku 2000. Má pôdorys v tvare nepravidelného L. (Pozri Parky v okrese Topoľčany).

 

TOVARNÍKY. Kaštieľ Stummerovcov.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne renesančný kaštieľ postavený Beréniovcami v rokoch 1600-1610. Prvá prestavba prebehla v rokoch 1730-1752. Stredná časť kaštieľa bola barokovo-klasicisticky upravená v roku 1838. Ďalšie úpravy v rokoch 1945, kedy kaštieľ vyhorel a v rokoch 1972-1989. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Predpokladá sa, že autorom prestavby v rokoch 1730-1752 je F. A. Hillebrandt. Solitér sa nachádza v obci Tovarníky 395 v juhovýchodnej časti parku.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 18.storočia okolo kaštieľa. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia a v rokoch 1978-1982. Má nepravidelný pôdorys. V parku s cennými skupinami stromov sa nachádza empírový správcovský dom a pseudogotická kaplnka z konca 19.storočia. (Pozri Parky v okrese Topoľčany).
 • Zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Topoľčany).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist