Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kľačno

POLOHA.

Obec leží v severnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na brehoch rieky Nitra. Leží severne od okresného mesta.

HISTÓRIA.

Obec bola založená v 2.polovici 14.storočia na zákupnom práve a patrila panstvu Bojnice. História obce siaha do roku 1413 a vznikla ako reťazcové osídlenie pozdĺž horného toku rieky Nitra nemeckými baníkmi, ktorí boli pozvaní na ťažbu zlata. Historický názov obce z roku 1413 bol Geydel (ďalšie názvy: 1464 Gajdellehota, 1808 Gajdel, 1920 Gajdeľ, 1948 Kľačno). V 16.-17.storočí sa vyvíjala ako zemepánske mestečko. V roku 1647 mala obec 155 domácností, v roku 1670 mala 234 domácností. V roku 1653 je doložený cech tunajších kováčov. V roku 1678 obec spustošili kuruci. V roku 1726 odkúpili slobodné richtárstvo Pálffyovci, ktorí v roku 1777 uzavreli zmluvu s poddanými o vykúpení sa z povinností. V roku 1790 sa poddaní vzbúrili proti urbárskej regulácii. Obec mala v roku 1715 vinice a 18 domácností, v roku 1787 mala 121 domov a 1.333 obyvateľov, v roku 1828 mala 254 domov a 1.774 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a odchádzali na sezónne stavebné práce. Mnohí nemeckí robotníci zostali aj počas 2.svetovej vojny antifašistami a zúčastnili sa SNP, na jeseň 1944 tu miestni nacisti zavraždili 18 zajatých partizánov. Po oslobodení nahradili odsunutých Nemcov repatrianti. V 2.polovici 20.storočia obyvatelia pracovali v priemyselných podnikoch v okolí.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol svätého Mikuláša.

Kaplnky: Lurdská kaplnka, Paleschova kaplnka, Kaplnka Panny Márie, Kaplnka pri prameni Nitry, Kaplnka svätého Jána evanjelistu, Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Ľudová architektúra.

Pamätníky: Vo Fačkovskom sedle, Pamätník SNP, Pomník nad prameňom Nitry.

Mariánsky stĺp.

Príroda.

Vrchy a sedlá: Reváň, Fačkovské sedlo, Závozy.

Doliny: Bazová dolina, Drevená dolina, Jagelkova dolina, Kamenný jarok, Kľačnianska dolina, Nitrianska dolina, Studená dolina, Tmavá dolina, Tužinská dolina, Uhliská, Vápenná dolina, Záhonová dolina.

Rieka Nitra.

Prameň rieky Nitra.

Turistika.

Cyklotrasy /5320,8321/.

Školský náučný chodník.

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.

Okres Martin: Vrícko.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist