Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Klátova Nová Ves

POLOHA.

Obec leží pod severnými svahmi pohoria Tribeč, v juhozápadnej časti okresu. Leží na brehoch riečky Vyčoma juhozápadne od okresného mesta.

HISTÓRIA.

Obec má staré osídlenie. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1293 v listine kráľa Ondreja III., kedy ju panovník ako Felsenwywfolu daroval synom bána z rodu Diviackovcov, ktorému patrili blízke Bošany. Ďalšia písomná zmienka je z roku 1310, kedy sa spomína ako Herdevics nunc Nova Villa (ďalšie názvy: 1316 Hordouychech, Hordaychech, que nunc Nuova Villa vocatur, 1324 Herdowychych antiquo nomine, nunc vero Wyfolu, 1773 Klatowa Nowejsa, 1920 Klátova Nová Ves). Majitelia sa často menili. Obec patrila Bácskádyovcom, Marcibányiovcom, Hunyadyovcom, Migazziovcom a Stummerovcom. Po roku 1315 po deľbe majetku sa stal vlastníkom Ondrej, zakladateľ rodu Ujfalušiovcov, Novoveskovcov. Obc ležala na ceste zo Skýcova a Topoľčian do Trenčína. Mala mýto, ktoré v 15.storočí patrilo Szécsényiovcom. V roku 1778 mala mlyn, kaštieľ, tri zemianske, 29 poddanských a 35 želiarskych domácností, v roku 1828 mala 128 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Koncom 18.storočia sa spomínajú traja kováči, dvaja murári, dvaja mäsiari, čižmár, hrnčiar, kožušník a krajčír. Začiatkom 20.storočia obyvatelia okrem poľnohospodárstva pracovali od roku 1927 vo vápenke a v kameňolome, časť v koželužni v Bošanoch. Z obce viedla úzkokoľajná železnica na zvoz dreva, kameňa a vápna do Bošian. V 2.polovici 20.storočia časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Partizánskom a Bošanoch.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Hradisko Šiance (Pozri Hradiská v okrese Partizánske).

Hradisko Kostrín (Pozri Hradiská v okrese Partizánske).

Hradisko Čížik (Pozri Hradiská v okrese Partizánske).

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kaštiele: Barokový, Renesančný, Renesančný v Janovej Vsi.

Kostoly: V obci, Sádok.

Kaplnka svätého Alojza Gonzagu v Janovej Vsi.

Historická budova: Bývalé sídlo lesného úradu.

Ľudová architektúra.

Ostatné stavby: Brána, Most, Vápenka na Cibajkách, Váza.

Pamätníky: Cibajky, Mohylový útvar Dieťa, Predný Brloh.

Príroda.

Vrchy: Javorový vrch, Kozlica.

Rybníky.

Parky: V obci pri kaštieli, Janova Ves.

Skalný útvar Travertínová kopa.

Turistika.

Náučný chodník.

Turistický chodník /8150/.

MIESTNE ČASTI.

Janova Ves

Pôvodne zemianska obec z 12.storočia. Prvýkrát sa spomína v roku 1295, kedy ju Michal Széplaky predal Bossányiovcom za 50 hrivien. Meno podľa vlastníka Janova dostala v roku 1446 (ďalšie názvy: 1460 Janfalwa alias Kisujfalu, 1773 Janowejsa, 1786 Janowá Wes, 1920 Janova Nová Ves, 1927 Janova Ves). V 15.storočí obec trpela rozbrojmi medzi rodinnými príslušníkmi, z ktorých Juraj, syn Jána z Bošian, bol prívržencom husitov. Neskôr ju vlastnili viaceré rodiny, patrila Langhammerovcom a Pidolovcom. V roku 1715 mala obec 12 domácností, v roku 1778 mala mlyn, kaštieľ a 21 domov, v roku 1828 mala 53 domov. Obyvatelia boli roľníkmi a povozníkmi, koncom 18.storočia sa spomínajú dvaja obuvníci, krajčír, kováč a hrnčiar. Začiatkom 20.storočia obyvatelia okrem poľnohospodárstva pracovali v koželužni v Bošanoch. V 2.polovici 20.storočia obyvatelia pracovali v priemyselných závodoch v Partizánskom, Bošanoch a Topoľčanoch. Pôvodne samostatná obec bola ku Klátovej Novej Vsi pripojená v roku 1976.

Klátova Nová Ves

Sádok

Obec s kostolom z polovice 13.storočia patrila Nitrianskemu hradu. Spomína sa v roku 1310 ako Chyzuch (ďalšie názvy: 1324 Chysych, 1329 Chyzych, 1413 Zarkafalua, 1443 Sadokpathaka, 1773 Sadock). Vtedy časť majetku dostali Bacskádyovci a časť patrila Bossányiovcom. V roku 1715 mala dve domácnosti, v roku 1778 mala 86 obyvateľov, v roku 1828 mala 13 domov. Obyvatelia boli roľníkmi, povozníkmi a nádenníkmi. V polovici 19.storočia obec splynula s Klátovou Novou Vsou.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist