Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kočovce

POLOHA.

Obec leží na západnom okraji Považského Inovca, v Inoveckom predhorí. Leží východne od okresného mesta.

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1321, kde sa spomína ako possessio sen terra Huchk (ďalšie názvy: 1396 Hochk, 1405 Kyshask, 1499 Hoczov, 1501 Hoczko, 1502 Hoczovcz, 1522 Koczowcz, 1598 Koczocz, 1773 Koczowcze). Uhorský panovník Karol Róbert z Anjou daroval územie Jánovi, najstaršiemu členovi rodiny Kočovských. Pôvodne tu boli dve obce. Veľké Kočovce a Malé Kočovce. Obec Veľké Kočovce sa spomína v roku 1321. Patrila panstvu Beckov. V roku 1598 mala 24 domov, v roku 1784 mala 27 domov, v roku 1828 mala 26 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Obec Malé Kočovce je doložená v roku 1321. Patrila zemianskym rodinám Kočovských, Bobrovníckych, Rakolubských. V roku 1598 mala 9 domov, v roku 1784 mala 19 domov, v roku 1828 mala 17 domov. Obe obce sa zlúčili v roku 1892 pod názvom Kočovce. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka.V 2.polovici 20.storočia časť obyvateľstva pracovala v závodoch v Novom Meste nad Váhom a Piešťanoch.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie už v mladej kamennej dobe (neolit) z obdobia 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l. Nálezy črepov a štiepaných kamenných nástrojov práve z tohto obdobia.

Sídlisko lužickej kultúry a hromadný nález bronzových predmetov z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kaštiele: Kaštieľ Taberov, Kaštieľ Rakoľuby, Kúria Beckovská Vieska.

Kostol.

Božia muka.

Zvonica.

Pamätníky: Hrobka rodiny Rakovských, Prícestný kríž, Tri kríže.

Sochy: Svätý Ján Nepomucký, Trojičný stĺp.

Príroda.

Vrch Skalice.

Kočovská dolina.

PP Beckovská skalka.

Váh.

Vážsky kanál.

Turistika.

Cyklotrasy /020,044,2301,Cyklookruh z Nového Mesta nad Váhom na Panskú javorinu a späť/.

MIESTNE ČASTI.

Beckovská Vieska

Prvý krát sa obec spomína v roku 1396 ako Wiezka (ďalšie názvy: 1522 Wezka Superior, Inferior, 1598 Wiezky, 1808 Beczkó-Viészka). Najskôr bola vlastníctvom zemanov, neskôr panstva Beckov. V roku 1598 mala 24 domov, v roku 1784 mala 25 domov, v roku 1828 mala 30 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pálením liehu. V roku 1960 bola obec pričlenená ku Kočovciam.

Kočovce

Rakoľuby

Prvýkrát sa obec spomína v roku 1262 ako Rakulub (ďalšie názvy: 1340 Rakalap, 1345 Rakolup, 1501 Rakolwpy, 1773 Rakolubany, 1808 Rakoluby). Patrila zemanom Rakoľubským a Kalnickým, neskôr rôznym šľachtickým rodom. V roku 1598 mala 8 domov, v roku 1784 mala 16 domov, v roku 1828 mala 22 domov. V 19.storočí v obci pracovala pálenica. V roku 1960 sa obec spojila s Kočovcami.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist