Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Gelnica

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Košického kraja. Má tretí najmenší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  584,3 km2

Počet obyvateľov:  31 842  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  54,42 ob./km2

Okresné mesto:  Gelnica

Hranice územia:  Na severe hraničí s Prešovským krajom. Na východe a juhovýchode hraničí s okresom Košice-okolie, na juhozápade s okresom Rožňava a na severozápade s okresom Spišská Nová Ves.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severozápadu Fatransko-tatranská oblasť, zo severu Podhôľno-magurská oblasť a z východu, juhu a juhozápadu oblasť Slovenské rudohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Branisko (podcelok Sľubica) a Hornádska kotlina (podcelok Hornádske podolie). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to celok Šarišská vrchovina (podcelok Širocká brázda). Zo Slovenského rudohoria sú to celky Čierna hora (podcelky Bujanovské vrchy a Roháčka) a Volovské vrchy (podcelky Hnilecké vrchy, Knola, Kojšovská hoľa, Pipitka a Zlatý stôl).

Najvyšší bod:  Zlatý stôl (1 322,4m), celok Volovské vrchy, podcelok Zlatý stôl.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Ružín (330,0m), celok Hornádska kotlina, podcelok Hornádske podolie.

Na území okresu leží 1 mesto a 19 obcí.

» Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Gelnica

LIPA V GELNICI Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Lipa malolistá s výškou 26m, obvodom kmeňa 410cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 200 rokov. Predstavuje významný biologický, estetický a historický prvok. Chránená je z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa vedľa tolerančného kostola v Gelnici.   LIPY V OBCI KOJŠOV Za chránený strom boli vyhlásené v roku 1996. Päť exemplárov lipy malolis …

Cintoríny v okrese Gelnica

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Gelnica

GELNICA. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný dvojarkádový cestný most. Upravovaný bol v roku 1837. Nachádza sa na rieke Hnilec v Pamiatkovej zóne.   KLUKNAVA. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Drevený krytý cestný most z roku 1832 cez Hornád. Je to jeden z najstarších historických mostov na Slovensku. V roku 1985 bol zrekonštruovaný. Je zo smrekovcového dreva. Dlhý …

Drobná architektúra v okrese Gelnica

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Evanjelické kostoly v okrese Gelnica

GELNICA Národná kultúrna pamiatka Kostol a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1787. Nachádza sa na Lutherovom námestí v Pamiatkovej zóne. Pamätná tabuľa padlým. (Pozri Pamätné tabule v okrese Gelnica).   MNÍŠEK NAD HNILCOM Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický tolerančný …

Gelnica

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Gelnici potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Gelnica

HELCMANOVCE. Chrám svätého Michala, archanjela. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela z 1.polovice 16.storočia. Barokovo upravený a rozšírený bol v 2.polovici 18.storočia.   KOJŠOV. Chrám svätého Petra a Pavla. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla z r …

TOPlist