Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Cintoríny v okrese Gelnica

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Gelnica

GELNICA. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný dvojarkádový cestný most. Upravovaný bol v roku 1837. Nachádza sa na rieke Hnilec v Pamiatkovej zóne.   KLUKNAVA. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Drevený krytý cestný most z roku 1832 cez Hornád. Je to jeden z najstarších historických mostov na Slovensku. V roku 1985 bol zrekonštruovaný. Je zo smrekovcového dreva. Dlhý …

Drobná architektúra v okrese Gelnica

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Evanjelické kostoly v okrese Gelnica

GELNICA Národná kultúrna pamiatka Kostol a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1787. Nachádza sa na Lutherovom námestí v Pamiatkovej zóne. Pamätná tabuľa padlým. (Pozri Pamätné tabule v okrese Gelnica).   MNÍŠEK NAD HNILCOM Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický tolerančný …

Gelnica

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Gelnici potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Gelnica

HELCMANOVCE. Chrám svätého Michala, archanjela. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela z 1.polovice 16.storočia. Barokovo upravený a rozšírený bol v 2.polovici 18.storočia.   KOJŠOV. Chrám svätého Petra a Pavla. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla z r …

Henclová

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Henclová Tichá Voda …

Historické budovy v okrese Gelnica

GELNICA. Administratívna budova. Banícke námestie 3, 4. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Novoklasicistická budova z prelomu 19. a 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Nárožná budova sa nachádza na Baníckom námestí 3, 4 v Pamiatkovej zóne.   GELNICA. Administratívna budova. Hlavná 50. Budova Ľudového súdu. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Eklekticistická budova pravdepodobne z r …

TOPlist