Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Gelnica

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Košického kraja. Má tretí najmenší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  584,3 km2

Počet obyvateľov:  31 842  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  54,42 ob./km2

Okresné mesto:  Gelnica

Hranice územia:  Na severe hraničí s Prešovským krajom. Na východe a juhovýchode hraničí s okresom Košice-okolie, na juhozápade s okresom Rožňava a na severozápade s okresom Spišská Nová Ves.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severozápadu Fatransko-tatranská oblasť, zo severu Podhôľno-magurská oblasť a z východu, juhu a juhozápadu oblasť Slovenské rudohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Branisko (podcelok Sľubica) a Hornádska kotlina (podcelok Hornádske podolie). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to celok Šarišská vrchovina (podcelok Širocká brázda). Zo Slovenského rudohoria sú to celky Čierna hora (podcelky Bujanovské vrchy a Roháčka) a Volovské vrchy (podcelky Hnilecké vrchy, Knola, Kojšovská hoľa, Pipitka a Zlatý stôl).

Najvyšší bod:  Zlatý stôl (1 322,4m), celok Volovské vrchy, podcelok Zlatý stôl.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Ružín (330,0m), celok Hornádska kotlina, podcelok Hornádske podolie.

Na území okresu leží 1 mesto a 19 obcí.

» Zaujímavosti

Mohyly a mohylníky v okrese Gelnica

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Gelnica

  BANÍCKE MÚZEUM GELNICA Sídlo múzea je na Baníckom námestí 8. Zriaďovateľom múzea je mesto Gelnica. Je to regionálne múzeum zamerané na múzejnú dokumentáciu mesta Gelnica s dôrazom na dejiny baníctva. Formovanie myšlienky vzniku múzea má svoju dávnu históriu aj v Gelnici. Už na sklonku vlády Márie Terézie v roku 1766 bolo mestské zastupiteľstvo v Gelnici vyzvané, aby sa postaralo o zozbieranie všetkého dokumentačného materiálu s …

Nálepkovo

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Čierna Hora Hámre Nálepkovo Zahájnica …

Pamätné tabule v okrese Gelnica

GELNICA. Pamätná tabuľa padlým. Pamiatkový objekt NKP Kostol a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa padlým v 1.svetovej vojne. Osadená je na evanjelickom kostole na Lutherovom námestí v Pamiatkovej zóne.   NÁLEPKOVO. Pamätná tabuľa SNP. Pamätná tabuľa SNP. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Gelnica

HELCMANOVCE. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka Pomník vyhlásená v roku 1963. Dielo v štýle socialistického realizmu sa nachádza juhovýchodne od grécko-katolíckeho Chrámu svätého Michala, archanjela. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Reliéf. Pomník padlým v 1. a 2.svetovej vojne s reliéfom z roku 1949. Upravovaný bol v rokoch 1981 a 1990. Autorom je J. Vávra. Kópia reliéfu. Kópia s reliéfu z roku 1990. Autorom je A. T …

Pamiatkové územia v okrese Gelnica

PAMIATKOVÁ ZÓNA GELNICA Územie mesta bolo 27.3.1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA SMOLNÍK Územie obce bolo 31.1.1997 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. …

TOPlist