Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Gelnica

LIPA V GELNICI Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Lipa malolistá s výškou 26m, obvodom kmeňa 410cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 200 rokov. Predstavuje významný biologický, estetický a historický prvok. Chránená je z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa vedľa tolerančného kostola v Gelnici.   LIPY V OBCI KOJŠOV Za chránený strom boli vyhlásené v roku 1996. Päť exemplárov lipy malolis …

Jaskyne v okrese Gelnica

BRLOH NAD MÁRNICOU Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Čierna hora, v Bujanovských vrchoch v nadmorskej výške 381m v katastri obce Veľký Folkmar.   ČIERNA JASKYŇA (KK-43) Korózna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Volovské vrchy, v Kojšovskej holi v nadmorskej výške 695m v katastri obce Kojšov.   GOTICKÁ JASKYŇA (ZIKMUNDOVA DESIATKA, ÚKRYTOVÁ JASKYŇA) Jaskyňa s dĺžkou 15m. Využívaná bola počas …

Maloplošné chránené územia v okrese Gelnica

PR KLOPTAŇ Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 27,07ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Košice-vidiek. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 270.700m2. Predstavuje vrcholové lesné spoločenstvá na juhovýchodnýc …

Územia európskeho významu v okrese Glenica

FOLKMARSKÁ SKALA /SKUEV0351/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 140,97ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Vápnomilné …

TOPlist