Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Košice I

HRADOVÁ (KOŠICKÝ HRAD) Zrúcaniny gotického hradu, ktorý vznikol v 13.storočí, sa nachádzajú v časti Sever v lokalite Čermeľ na vrchu Hradová na severozápadnom okraji Košíc. Hrad pravdepodobne postavil palatín Omodej. Po smrti posledného Arpádovca Omodeja III. v roku 1301 sa začínajú spory medzi Omodejovcami, ktorí boli na strane Karola Róberta a kráľovskou korunou. Po prepadnutí omodejovského hradu Gönz košickými mešťanmi a Spišiakm …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Košice I

SEVER. Hrobka J. Alth. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka župného úradníka a kráľovského radcu Józsefa Alth /1821-1890/ s manželkou s reliéfmi z roku 1890. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.   SEVER. Hrobka advokáta Dornera. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobk …

Kalvárie v okrese Košice I

SEVER Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Severné Mesto na ulici Na kalvárii severozápadne od historického jadra mesta. Všetky kalvárske kaplnky sú postavené v klasicistickom štýle. Vznik kalvárie súvisel s činnosťou košických jezuitov a nimi vedeného Združenia Kristovej agónie. Vznik kalvárskej hory inicioval v roku 1734 páter Juraj Mihalóczi. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol Sedemb …

Kaplnky v okrese Košice I

SEVER. Kaplnka Immaculata. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Kalvárska mariánska Kaplnka Immaculata postavená v roku 1896. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Severné Mesto na ulici Na kalvárii severozápadne od historického jadra mesta.   SEVER. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie na Bankove. Rímsko-katolícka Kaplnka nanebovzatia Panny Márie sa nachádza v lokalite …

Kaštiele v okrese Košice I

Nemáme žiadne informácie o kaštieľoch v okrese. …

Kavečany

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Košice I

STARÉ MESTO Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi bol postavený v rokoch 1805-1811. Upravovaný bol v rokoch 1816, 1845, 1853-1869, 1895 a v 50.-90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Hrnčiarska v severovýchodnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie. …

Kríže v okrese Košice I

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Košice I

STARÉ MESTO   Remeselnícky dom. Hrnčiarska 10. Brašnárstvo. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Klasicistický dom zo začiatku 19.storočia. Upravovaný bol začiatkom 20.storočia a v 90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na západnej strane ulice Hrnčiarska 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. …

Meštianske domy v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Alžbetina 3. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom z 1.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná. Radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Alžbetina 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   STARÉ MESTO. Alžbetina 4. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom zo 14.storoč …

TOPlist