Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Mestské paláce v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Alžbetina 14. Zičiho palác, Péchyho palác. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Neskorobaroková radová budova z konca 18.storočia. Upravovaná bola v 3.tretine 19.storočia a v 90.rokoch 20.storočia. M8 trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Alžbetina 14 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   STARÉ MESTO. Bočná 2. Biskupský …

Mohyly a mohylníky v okrese Košice I

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Košice I

  SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM Sídlo múzea je na ulici Hlavná 88. Zriaďovateľom múzea je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Je to špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou na dokumentáciu dejín vedy a techniky na Slovensku. Múzeum ako jediné svojho druhu na Slovensku cieľavedome zhromažďuje, vedeckými metódami spracúva, vyhodnocuje, odborne spravuje i ochraňuje, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné doklady o výv …

Pamätné tabule v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa J. Bársányho. Pamiatkový objekt NKP Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika a revolucionára J. Bársányho /1763-1845/. Osadená je od roku 1963 na hlavnej fasáde vpravo od vstupu do administratívnej budovy na ulici Hlavná 68 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je M. Borsos.   STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa J. Bocatia. Pamiatkový objekt NKP Meštian …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Košice I

SEVER. Pamätné miesto. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Pamätné miesto s pamätníkom obetiam fašizmu z roku 1977. Autormi sú Mikuláš Szigeti a M. Beluš. Nachádza sa v lokalite Čermeľ na pravej strane Čermeľského údolia.   SEVER. Pomník Dr. J. Rumana s bustou. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Modernistický pomník mestského župana Dr. Jána Rumanna /1876-1923/ s bustou a reliéfom z obdobia oko …

Pamiatkové územia v okrese Košice I

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA KOŠICE Územie časti Staré Mesto v katastrálnom území Stredné Mesto bolo 2.2.1983 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Celková výmera pamiatkovej rezervácie je 85,38ha. V roku 2015 sa v nej nachádzalo 500 kultúrnych pamiatok. …

Pravoslávne kostoly v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Chrám zosnutia Panny Márie. Pravoslávny Chrám zosnutia Panny Márie bol vysvätený v roku 2013. S výstavbou sa začalo už v roku 1996, no reálne sa kostol začal stavať až v roku 2006. V kostole sú uložené relikvie viacerých svätcov. Nachádza sa na ulici Československej armády. …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Košice I

KAVEČANY. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov z roku 1783. Upravovaný bol klasicisticky v roku 1882 a v rokoch 1906 a 1948. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Prízemná stavba stojí v centrálnej časti obce na ulici Kadlubská.   SEVER. Kostol Sedembolestnej Panny Márie. Pa …

Ruiny a základy v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Pevnosť. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Renesančná bastiónová pevnosť, kamenný múr fausse-braye, postavená v rokoch 1671-1677. Upravovaná bola v roku 1685. V roku 1713 zanikla. Autorom stavby je J. L. de Sich. Nachádza sa na Námestí osloboditeľov v lokalite Stredné Mesto. …

Sever

TOPlist