Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Košice I

SEVER. Cintorín svätej Rozálie. Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v časti Severné Mesto. Cintorín je rozdelený na sektory I-X. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cintorín. Rímsko-katolícky Cintorín svätej Rozálie z 2.polovice 18.storočia. Má tvar nepravidelného obdĺžnika. Kaplnka svätej Rozálie. (Pozri Kaplnky v okrese Košice I). Hrobka J. Alth s reliéfmi. (Pozri Hroby, náhrobníky a poh …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Košice I

SEVER. Hrobka J. Alth. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka župného úradníka a kráľovského radcu Józsefa Alth /1821-1890/ s manželkou s reliéfmi z roku 1890. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.   SEVER. Hrobka advokáta Dornera. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobk …

Kríže v okrese Košice I

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Košice I

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa J. Bársányho. Pamiatkový objekt NKP Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika a revolucionára J. Bársányho /1763-1845/. Osadená je od roku 1963 na hlavnej fasáde vpravo od vstupu do administratívnej budovy na ulici Hlavná 68 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je M. Borsos.   STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa J. Bocatia. Pamiatkový objekt NKP Meštian …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Košice I

SEVER. Pamätné miesto. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Pamätné miesto s pamätníkom obetiam fašizmu z roku 1977. Autormi sú Mikuláš Szigeti a M. Beluš. Nachádza sa v lokalite Čermeľ na pravej strane Čermeľského údolia.   SEVER. Pomník Dr. J. Rumana s bustou. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Modernistický pomník mestského župana Dr. Jána Rumanna /1876-1923/ s bustou a reliéfom z obdobia oko …

Sochy a busty v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Socha nepoškvrnenej Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Baroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) na stĺpe z rokov 1720-1723. Upravovaná bola v roku 1908. Autormi sú T. Tornyossy a S. Griming. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na Hlavnom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   STARÉ MESTO. Socha Panny Márie. Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlá …

TOPlist