Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Cintoríny

Cintoríny v okrese Košice I

SEVER. Cintorín svätej Rozálie. Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v časti Severné Mesto. Cintorín je rozdelený na sektory I-X. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cintorín. Rímsko-katolícky Cintorín svätej Rozálie z 2.polovice 18.storočia. Má tvar nepravidelného obdĺžnika. Kaplnka svätej Rozálie. (Pozri Kaplnky v okrese Košice I). Hrobka J. Alth s reliéfmi. (Pozri Hroby, náhrobníky a poh …

» Kategórie

TOPlist