Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne Stavby

Evanjelické kostoly v okrese Košice I

STARÉ MESTO Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický evanjelický kostol postavený v rokoch 1804-1816. Upravovaný bol v roku 1857. Má centrálnu dispozíciu, pôdorys v tvare gréckeho kríža. Autorom stavby je J. A. Kitzling. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Mlynská v juhovýchodnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie. …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Katedrálny Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorománsky jednoloďový grécko-katolícky Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v rokoch 1882-1886 za hradbami mesta. Upravovaný bol v roku 1896. Dvojvežová jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom presbytéria. Autorom projektu je Viliam Kolatsek, staviteľom Ľudovít Schmidt. Priestory l …

Kalvárie v okrese Košice I

SEVER Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Severné Mesto na ulici Na kalvárii severozápadne od historického jadra mesta. Všetky kalvárske kaplnky sú postavené v klasicistickom štýle. Vznik kalvárie súvisel s činnosťou košických jezuitov a nimi vedeného Združenia Kristovej agónie. Vznik kalvárskej hory inicioval v roku 1734 páter Juraj Mihalóczi. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol Sedemb …

Kaplnky v okrese Košice I

SEVER. Kaplnka Immaculata. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Kalvárska mariánska Kaplnka Immaculata postavená v roku 1896. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Severné Mesto na ulici Na kalvárii severozápadne od historického jadra mesta.   SEVER. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie na Bankove. Rímsko-katolícka Kaplnka nanebovzatia Panny Márie sa nachádza v lokalite …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Košice I

STARÉ MESTO Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi bol postavený v rokoch 1805-1811. Upravovaný bol v rokoch 1816, 1845, 1853-1869, 1895 a v 50.-90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Hrnčiarska v severovýchodnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie. …

Pravoslávne kostoly v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Chrám zosnutia Panny Márie. Pravoslávny Chrám zosnutia Panny Márie bol vysvätený v roku 2013. S výstavbou sa začalo už v roku 1996, no reálne sa kostol začal stavať až v roku 2006. V kostole sú uložené relikvie viacerých svätcov. Nachádza sa na ulici Československej armády. …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Košice I

KAVEČANY. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov z roku 1783. Upravovaný bol klasicisticky v roku 1882 a v rokoch 1906 a 1948. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Prízemná stavba stojí v centrálnej časti obce na ulici Kadlubská.   SEVER. Kostol Sedembolestnej Panny Márie. Pa …

Synagógy v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Štátna filharmónia, Dom umenia. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Budova neologickej synagógy bola postavená v štýle moderného hnutia v rokoch 1926-1927. Upravovaná bola v rokoch 1957-1958, v 60.rokoch 20.storočia a v rokoch 2005 a 2009. Monumentálna stavba zaklenutá kupolou. Má centrálnu dispozíciu, kombinovaný elipsovitý a obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažná s podpivničením. Autormi adaptácie boli Ľudoví …

Zvonice v okrese Košice I

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

TOPlist