Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice I

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja.

Rozloha:  85,5 km2

Počet obyvateľov:  67 542  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  792,50 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí 6 miestnych častí.

Hranice územia:  Na východe hraničí s okresom Košice III, na juhovýchode s okresom Košice IV, na juhozápade s okresom Košice II a na západe a severe hraničí s okresom Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhu a juhovýchodu oblasť Lučensko-košická zníženina a zo severu a západu Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Košická kotlina (podcelok Medzevská pahorkatina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Čierna hora (podcelky Hornádske predhorie a Pokryvy) a Volovské vrchy (podcelok Kojšovská hoľa).

Najvyšší bod:  Vysoký vrch (851,0m), celok Čierna hora, podcelok Pokryvy.

Najnižší bod: Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu v mestskej časti Staré Mesto (200,0m), celok Košická kotlina, podcelok Medzevská pahorkatina.

Územie okresu tvorí 6 mestských častí.

» Zaujímavosti

Grécko-katolícke kostoly v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Katedrálny Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorománsky jednoloďový grécko-katolícky Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v rokoch 1882-1886 za hradbami mesta. Upravovaný bol v roku 1896. Dvojvežová jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom presbytéria. Autorom projektu je Viliam Kolatsek, staviteľom Ľudovít Schmidt. Priestory l …

Hradiská v okrese Košice I

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Košice I

HRADOVÁ (KOŠICKÝ HRAD) Zrúcaniny gotického hradu, ktorý vznikol v 13.storočí, sa nachádzajú v časti Sever v lokalite Čermeľ na vrchu Hradová na severozápadnom okraji Košíc. Hrad pravdepodobne postavil palatín Omodej. Po smrti posledného Arpádovca Omodeja III. v roku 1301 sa začínajú spory medzi Omodejovcami, ktorí boli na strane Karola Róberta a kráľovskou korunou. Po prepadnutí omodejovského hradu Gönz košickými mešťanmi a Spišiakm …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Košice I

SEVER. Hrobka J. Alth. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka župného úradníka a kráľovského radcu Józsefa Alth /1821-1890/ s manželkou s reliéfmi z roku 1890. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.   SEVER. Hrobka advokáta Dornera. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobk …

Jaskyne v okrese Košice I

BANKOV I Jaskyňa s dĺžkou 44m vytvorená v magnezitoch, zničená ťažbou. Nachádza sa v pohorí Volovské vrchy, v Kojšovskej holi v katastri mestskej časti Staré Mesto, lokalita Stredné Mesto.   BANKOV II (JAZERNÁ JASKYŇA) Jaskyňa s dĺžkou 14m vytvorená v magnezitoch, zničená ťažbou. Nachádza sa v pohorí Volovské vrchy, v Kojšovskej holi v katastri mestskej časti Staré Mesto, lokalita Stredné Mesto.   JASYŇA V DZUROVEJ (DANIS …

Kalvárie v okrese Košice I

SEVER Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Severné Mesto na ulici Na kalvárii severozápadne od historického jadra mesta. Všetky kalvárske kaplnky sú postavené v klasicistickom štýle. Vznik kalvárie súvisel s činnosťou košických jezuitov a nimi vedeného Združenia Kristovej agónie. Vznik kalvárskej hory inicioval v roku 1734 páter Juraj Mihalóczi. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol Sedemb …

Kaplnky v okrese Košice I

SEVER. Kaplnka Immaculata. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Kalvárska mariánska Kaplnka Immaculata postavená v roku 1896. Prízemná jednopriestorová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Severné Mesto na ulici Na kalvárii severozápadne od historického jadra mesta.   SEVER. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie na Bankove. Rímsko-katolícka Kaplnka nanebovzatia Panny Márie sa nachádza v lokalite …

Kaštiele v okrese Košice I

Nemáme žiadne informácie o kaštieľoch v okrese. …

Kavečany

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Košice I

STARÉ MESTO Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi bol postavený v rokoch 1805-1811. Upravovaný bol v rokoch 1816, 1845, 1853-1869, 1895 a v 50.-90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Hrnčiarska v severovýchodnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie. …

TOPlist