Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice I

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja.

Rozloha:  85,5 km2

Počet obyvateľov:  67 542  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  792,50 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí 6 miestnych častí.

Hranice územia:  Na východe hraničí s okresom Košice III, na juhovýchode s okresom Košice IV, na juhozápade s okresom Košice II a na západe a severe hraničí s okresom Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhu a juhovýchodu oblasť Lučensko-košická zníženina a zo severu a západu Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Košická kotlina (podcelok Medzevská pahorkatina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Čierna hora (podcelky Hornádske predhorie a Pokryvy) a Volovské vrchy (podcelok Kojšovská hoľa).

Najvyšší bod:  Vysoký vrch (851,0m), celok Čierna hora, podcelok Pokryvy.

Najnižší bod: Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu v mestskej časti Staré Mesto (200,0m), celok Košická kotlina, podcelok Medzevská pahorkatina.

Územie okresu tvorí 6 mestských častí.

» Zaujímavosti

Kríže v okrese Košice I

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Košice I

STARÉ MESTO   Remeselnícky dom. Hrnčiarska 10. Brašnárstvo. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Klasicistický dom zo začiatku 19.storočia. Upravovaný bol začiatkom 20.storočia a v 90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na západnej strane ulice Hrnčiarska 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. …

Maloplošné chránené územia v okrese Košice I

PR VYSOKÝ VRCH Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 36,50ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Košice. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 365.000m2. Vrcholové pralesné spoločenstvá pôdoochraná …

Meštianske domy v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Alžbetina 3. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom z 1.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná. Radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Alžbetina 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   STARÉ MESTO. Alžbetina 4. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom zo 14.storoč …

Mestské paláce v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Alžbetina 14. Zičiho palác, Péchyho palác. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Neskorobaroková radová budova z konca 18.storočia. Upravovaná bola v 3.tretine 19.storočia a v 90.rokoch 20.storočia. M8 trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Alžbetina 14 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   STARÉ MESTO. Bočná 2. Biskupský …

Mohyly a mohylníky v okrese Košice I

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Košice I

  SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM Sídlo múzea je na ulici Hlavná 88. Zriaďovateľom múzea je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Je to špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou na dokumentáciu dejín vedy a techniky na Slovensku. Múzeum ako jediné svojho druhu na Slovensku cieľavedome zhromažďuje, vedeckými metódami spracúva, vyhodnocuje, odborne spravuje i ochraňuje, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné doklady o výv …

TOPlist