Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice I

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja.

Rozloha:  85,5 km2

Počet obyvateľov:  67 542  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  792,50 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí 6 miestnych častí.

Hranice územia:  Na východe hraničí s okresom Košice III, na juhovýchode s okresom Košice IV, na juhozápade s okresom Košice II a na západe a severe hraničí s okresom Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhu a juhovýchodu oblasť Lučensko-košická zníženina a zo severu a západu Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Košická kotlina (podcelok Medzevská pahorkatina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Čierna hora (podcelky Hornádske predhorie a Pokryvy) a Volovské vrchy (podcelok Kojšovská hoľa).

Najvyšší bod:  Vysoký vrch (851,0m), celok Čierna hora, podcelok Pokryvy.

Najnižší bod: Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu v mestskej časti Staré Mesto (200,0m), celok Košická kotlina, podcelok Medzevská pahorkatina.

Územie okresu tvorí 6 mestských častí.

» Zaujímavosti

Pamätné tabule v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa J. Bársányho. Pamiatkový objekt NKP Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika a revolucionára J. Bársányho /1763-1845/. Osadená je od roku 1963 na hlavnej fasáde vpravo od vstupu do administratívnej budovy na ulici Hlavná 68 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je M. Borsos.   STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa J. Bocatia. Pamiatkový objekt NKP Meštian …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Košice I

SEVER. Pamätné miesto. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Pamätné miesto s pamätníkom obetiam fašizmu z roku 1977. Autormi sú Mikuláš Szigeti a M. Beluš. Nachádza sa v lokalite Čermeľ na pravej strane Čermeľského údolia.   SEVER. Pomník Dr. J. Rumana s bustou. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Modernistický pomník mestského župana Dr. Jána Rumanna /1876-1923/ s bustou a reliéfom z obdobia oko …

Pamiatkové územia v okrese Košice I

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA KOŠICE Územie časti Staré Mesto v katastrálnom území Stredné Mesto bolo 2.2.1983 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Celková výmera pamiatkovej rezervácie je 85,38ha. V roku 2015 sa v nej nachádzalo 500 kultúrnych pamiatok. …

Pravoslávne kostoly v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Chrám zosnutia Panny Márie. Pravoslávny Chrám zosnutia Panny Márie bol vysvätený v roku 2013. S výstavbou sa začalo už v roku 1996, no reálne sa kostol začal stavať až v roku 2006. V kostole sú uložené relikvie viacerých svätcov. Nachádza sa na ulici Československej armády. …

Predajne v okrese Košice I

KEIP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Relax v okrese Košice I

KEIR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist