Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice I

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja.

Rozloha:  85,5 km2

Počet obyvateľov:  67 542  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  792,50 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí 6 miestnych častí.

Hranice územia:  Na východe hraničí s okresom Košice III, na juhovýchode s okresom Košice IV, na juhozápade s okresom Košice II a na západe a severe hraničí s okresom Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhu a juhovýchodu oblasť Lučensko-košická zníženina a zo severu a západu Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Košická kotlina (podcelok Medzevská pahorkatina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Čierna hora (podcelky Hornádske predhorie a Pokryvy) a Volovské vrchy (podcelok Kojšovská hoľa).

Najvyšší bod:  Vysoký vrch (851,0m), celok Čierna hora, podcelok Pokryvy.

Najnižší bod: Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu v mestskej časti Staré Mesto (200,0m), celok Košická kotlina, podcelok Medzevská pahorkatina.

Územie okresu tvorí 6 mestských častí.

» Zaujímavosti

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Košice I

KAVEČANY. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov z roku 1783. Upravovaný bol klasicisticky v roku 1882 a v rokoch 1906 a 1948. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Prízemná stavba stojí v centrálnej časti obce na ulici Kadlubská.   SEVER. Kostol Sedembolestnej Panny Márie. Pa …

Ruiny a základy v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Pevnosť. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Renesančná bastiónová pevnosť, kamenný múr fausse-braye, postavená v rokoch 1671-1677. Upravovaná bola v roku 1685. V roku 1713 zanikla. Autorom stavby je J. L. de Sich. Nachádza sa na Námestí osloboditeľov v lokalite Stredné Mesto. …

Sever

Sídliská v okrese Košice I

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Sochy a busty v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Socha nepoškvrnenej Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Baroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) na stĺpe z rokov 1720-1723. Upravovaná bola v roku 1908. Autormi sú T. Tornyossy a S. Griming. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na Hlavnom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   STARÉ MESTO. Socha Panny Márie. Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlá …

Šport v okrese Košice I

KEIŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist