Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice I

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja.

Rozloha:  85,5 km2

Počet obyvateľov:  67 542  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  792,50 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí 6 miestnych častí.

Hranice územia:  Na východe hraničí s okresom Košice III, na juhovýchode s okresom Košice IV, na juhozápade s okresom Košice II a na západe a severe hraničí s okresom Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhu a juhovýchodu oblasť Lučensko-košická zníženina a zo severu a západu Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Košická kotlina (podcelok Medzevská pahorkatina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Čierna hora (podcelky Hornádske predhorie a Pokryvy) a Volovské vrchy (podcelok Kojšovská hoľa).

Najvyšší bod:  Vysoký vrch (851,0m), celok Čierna hora, podcelok Pokryvy.

Najnižší bod: Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu v mestskej časti Staré Mesto (200,0m), celok Košická kotlina, podcelok Medzevská pahorkatina.

Územie okresu tvorí 6 mestských častí.

» Zaujímavosti

Stravovanie v okrese Košice I

KEIS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Štátna filharmónia, Dom umenia. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Budova neologickej synagógy bola postavená v štýle moderného hnutia v rokoch 1926-1927. Upravovaná bola v rokoch 1957-1958, v 60.rokoch 20.storočia a v rokoch 2005 a 2009. Monumentálna stavba zaklenutá kupolou. Má centrálnu dispozíciu, kombinovaný elipsovitý a obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažná s podpivničením. Autormi adaptácie boli Ľudoví …

Ubytovanie v okrese Košice I

KEIU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Územia európskeho významu v okrese Košice I

STREDNÉ POHORNÁDIE /SKUEV0328/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 7.275,58ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), …

Vily v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Floriánska 16. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novorenesančná vila z roku 1909. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, dvojnásobný obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Solitér sa nachádza v lokalite Huštáky na ulici Floriánska 16. …

TOPlist